PLE

El Ple és l'òrgan suprem de govern i representació.  

COMITÉ EXECUTIU

El Comitè Executiu és l’òrgan permanent de gestió, administració i proposta de la Cambra.  

ÒRGANS CONSULTIUS

Té funcions merament consultives d'Assessorament als Òrgans de govern de la Cambra.  

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL

Visualitza l'organigrama institucional de la Cambra de Sabadell.  

ORGANIGRAMA TÉCNIC

Visualitza l'organigrama tècnic de la Cambra de Sabadell.  

GESTIÓ DE FONS ESTRUCTURALS EUROPEUS

La Cambra de Comerç de Sabadell ofereix programes finançats per fons europeus.  

La principal raó de ser de la nostra institució és la de donar servei i recollir les demandes i inquietuds del teixit empresarial de Sabadell i del conjunt de la demarcació.

Loading...