Comitè executiu

El Comitè Executiu és l’òrgan permanent de gestió, administració i proposta de la Cambra.


President

Ramon Alberich i Ferrer

Vicepresident 1r

Leo Torrecilla i Gumbau

Vicepresident 2n

Josep Maria Martí i Escursell

Tresorer

Joaquim Badia i Casas

Vocals

Montserrat Argemí i Rocabert

Àlex Fenoll i Cruells

Eva Maria Fernández i Gómez

Pere Mañero i València

Eulàlia Planes i Corts

Pere Jordi Puig i Ysern

Lluís Sisquella i Enjuanes

Director gerent

Jaume Bercial i Casbas

Secretari general

Eduard Borràs i Finestres

Loading...