Les Cambres valoren positivament la recent coordinació d’interessos entre els Consistoris de Sabadell i Terrassa, tot indicant la necessitat de consens, o com a mínim consulta, amb les entitats què venen recurrentment treballant amb aquesta important faceta per l’activitat econòmica. Anuncien que a setembre faran pública una proposta consensuada sobre els principals eixos de connectivitat.

Veure Detall

El distintiu certifica que l’establiment aplica els protocols sanitaris establerts a la Guia de Bones Pràctiques de la Secretaria d’Estat de Comerç.

Veure Detall

El professor de Direcció Estratègica i Innovació a l’IESE, Joaquim Vilà, ha estat el convidat d’una sessió virtual, organitzada per la Cambra de Comerç de Sabadell i que ha aplegat una quarantena d’empresaris, per tractar la situació provocada per la pandèmia de la COVID-19.

Veure Detall

El potencial industrial, la capacitat d’atracció d’inversió estrangera i l’obertura de l’economia catalana, són els principals actius per afrontar la recuperació postCovid-19 Per contra, el baix esforç en R+D a les empreses en comparació amb la UE, l’elevada temporalitat que afecta als joves principalment i l’elevat dèficit públic, seran els factors limitadors de la recuperació postCovid.

Veure Detall

L’oferta online amplia i complementa els cursos presencials per a joves, adaptant-se d’aquesta manera a la nova realitat fruit de la pandèmia per la COVID-19. Per optar als cursos online gratuïts que la Cambra de Comerç de Sabadell ofereix a través del Programa PICE, s’ha de tenir entre 16 i 29 anys i no estar treballant ni estudiant en el moment de dur a terme la formació.

Veure Detall

A les estadístiques del comerç internacional a Catalunya del mes de març ja es detecta una davallada del 13% en les exportacions i del 21% en les importacions, respecte el mateix període de l’any anterior. Les missions comercials i d’altres esdeveniments de promoció internacional s’han vist alterats apostant, en la majoria de casos, per una adaptació a formats virtuals. També es treballa per formar personal de sectors molt afectats com el turístic i reinserir-los a l’empresa exportadora. S’ha comptat amb la participació del Port de Barcelona per informar sobre l’impacte de la COVID-19 en el tràfic portuari i els preus dels nòlits.

Veure Detall

El distintiu certificarà que l’establiment aplica els protocols sanitaris establerts a la Guia de Bones Pràctiques de la Secretaria d’Estat de Comerç. Reactivar l'activitat comercial és essencial per iniciar la recuperació de l'economia després de l’aturada imposada per la lluita contra la pandèmia de la COVID-19 i per a això és imprescindible que els clients confiïn que els establiments ofereixen un entorn segur. Per aquest motiu, la Cambra de Comerç d'Espanya i tota la xarxa de Cambres posem en marxa el segell "Comerç de Confiança", que acredita que els comerços compleixen els protocols sanitaris i de seguretat establerts en el Protocol i Guia de Bones Pràctiques de la Secretaria d'Estat de Comerç.

Veure Detall

Com ha anunciat aquest cap de setmana la consellera d’Empresa, Àngels Chacón, l’impacte de la crisi per la COVID-19 en el sector del comerç i de serveis per a les persones, pels gairebé dos mesos que han hagut de romandre tancats, s’eleva als 3.675 milions d’euros. La Cambra de Comerç de Sabadell ha analitzat aquesta mateixa dada pel que es refereix a les empreses de la seva demarcació i xifra les pèrdues en 260 milions d‘euros.

Veure Detall

Les Cambres de Comerç de Sabadell i Terrassa han fet arribar una carta al President del Consell Comarcal del Vallès Occidental, Ignasi Giménez, per demanar-li el seu suport i col·laboració en la coordinació i unió de forces de les diferents administracions públiques, entitats i municipis. El Consell Comarcal del Vallès Occidental té un llarg recorregut en promoure actuacions integradores en l’activitat socioeconòmica i les Cambres vallesanes creuen que la seva experiència té molta validesa per articular ara un nou pacte comarcal, que és responsabilitat de totes les entitats econòmiques i socials del territori.

Veure Detall

La Cambra de la Propietat Urbana i la Cambra de Comerç de Sabadell, com a corporacions amb competències de mediació, posen a disposició dels seus socis i els ciutadans en general, el servei de MEDIACIÓ com a mitjà voluntari i alternatiu a un procés judicial per a la resolució de conflictes entre propietaris i arrendataris, evitant la confrontació directa entre les parts i el col·lapse de l’Administració de Justícia, amb la intervenció d’una tercera persona imparcial, que mediarà entre les parts per trobar un acord.

Veure Detall
Loading...