Nom i Cognoms* E-mail* Comentaris* Telèfon* Empresa Codi de protecció:* Siusplau, introdueixi el text mostrat a la imatge. captcha code reload He llegit i accepto la nota legal *

Nota legal

D’acord amb el que disposen el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 (UE) i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPD), les dades que vostè facilita en aquest document s’incorporaran a un tractament del qual n’és titular la Cambra Oficial de Comerç Indústria i Serveis de Sabadell (en endavant, la Cambra) amb la finalitat de prestar-li els serveis corporatius regulats en la normativa vigent. La base jurídica del tractament és l’interès legítim d’ambdues parts. Les seves dades podran ser cedides o comunicades a tercers sempre que la seva intervenció sigui necessària per a la prestació dels serveis. Vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació de tractament, portabilitat i oposició, dirigint-se a la Cambra, Av. Francesc Macià, 35 (08206-Sabadell) o a l’adreça electrònica   dpd@cambrasabadell.org. Per a més informació consultar la “Política de privacitat” de la Cambra a www.cambrasabadell.org.
Si autoritzo la utilització de les meves dades personals per a la tramesa d'informació comercial. No autoritzo la utilització de les meves dades personals per a la tramesa d’informació comercial.
El consentiment atorgat podrà ser revocat en qualsevol moment.

Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Sabadell
Av. Francesc Macià, 35
08206 Sabadell
Tel. 937 451 255 Fax 937 451 256
general@cambrasabadell.org

Àrea d'Administració, Finances i RH
Tel. 937 451 257
administracio@cambrasabadell.org

Àrea d'Assesssoria, Promoció i Formació
Assessoria i Promoció Tel. 937 451 263
promocio@cambrasabadell.org
Formació Tel. 937 451 259
formacio@cambrasabadell.org

Àrea d'Informació, Serveis i Consultoria
Tel. 937 451 260
serveis@cambrasabadell.org

Àrea de Màrqueting i Comunicació
Tel. 937 451 212
marqueting@cambrasabadell.org

Horari:
de 8.30 a 18h, de dilluns a dijous
de 8.30 a 14.15h, els divendres

Loading...