Consell Assessor


Té funcions merament consultives d'Assessorament als Òrgans de govern de la Cambra sempre que aquests ho considerin necessari. Els seus membres són designats pel Ple entre els ex Presidents de la Cambra, els ex membres del Ple i aquelles persones que posseeixin notables coneixements o experiència en les matèries on la Cambra és competent.

Membres assessors:
Enric Blasco Gómez
Antoni M Brunet Berch
Lluís Brunet Berch
Jaume Busquets Folch
Joan B. Casas Onteniente
Francesc Fayos Basaganyes
Joan Marc LLesuy i Suñol
Benito Ramon Gabarró Badia
Bonaventura Garriga Brutau
Carles Garriga Sels
Felipe González Sánchez
Joan Gracia Giner
Joan Grau Tarruell
Joan Llonch Andreu
Carles Mas Codina
Joaquim Serrahima Viladevall

Comissió d'Empresa i Coneixement


S'encarrega de totes les qüestions relacionades amb el camp de la indústria i els serveis, especialment amb el desenvolupament econòmic, el finançament, la integració i la localització industrial i les necessitats i els problemes de les empreses. Així mateix s'ocupa de les qüestions relacionades amb la propietat industrial, el disseny, la qualitat, i la fiscalitat. Té la funció de formar de manera contínua en totes les àrees de l'empresa. S'ocupa també de la promoció industrial de l'àrea, de la promoció de l'empresa i de l’empresari i facilita contactes estatals d'interès.

President:

Leònides Torrecilla i Gumbau

Vicepresident:

Joaquim Badia i Casas

Vocals:

Alícia Bosch i Palma

Àlex Fenoll i Cruells

Joan Marc LLesuy i Suñol

Antoni Ginesta i Lladó

Miquel Gómez i Busquets

Vanesa Martínez i Chamorro

Rosvi Moix i Queraltó

Hipòlit Moreno i Llagostera

Antoni Muñoz i Ventas

Raül Pont i Valls

Joaquim Serrahima i Viladevall

Gabriel Torras i Balcell

Secretari:

Joan Valls i Mas

Assessors:

Jordi Batet

Miquel Canut

Carles Merino

Comissió de Comerç Interior


Tracta els temes de distribució comercial, majorista i minorista, amb els objectius fonamentals de recollir la problemàtica de cada sector i d'ajudar a trobar les solucions més adequades per promocionar el comerç i els serveis en general, assessorar l'empresari comercial en els temes que l'afecten i procurar-li les eines necessàries per al seu reciclatge mitjançant conferències, cursos, visites, etc.

President:

Josep Ma Porta i Mora

Vicepresident:

Miquel Tello i Corredera

Secretari:

Manel Amado i Martí

Vocals:

Llorenç Domènech i Domènech

Eva Fernández i Gómez

Josep Urpí i Guercia

Francesc Prat i Carreras

Assessors:

Jordi Obradors i Pineda

Pere Sanfeliu i Gili

Jorgina Majà i Esteve

Miquel Gumí i Masclans

Rosa Maria Alcaraz

Júlia Porta Safont-Tria

Òscar Fabregas Alvarez de Lasarte

Alex Castany Sanmartí

Miquel A. Casals Salvador

Comissió d'Internacionalització


Tracta tots els temes de comerç exterior, especialment pel que fa al foment i ajuda a la internacionalització, acords comercials, tràmits duaners, aranzels, accions de promoció a l'exterior (missions comercials, fires, exposicions de catàlegs, etc.), formació en comerç exterior, assistència tècnica, contactes amb oficines comercials, cambres de comerç i organismes internacionals.

President:

Ramon Gabarró i Taulé

Vicepresidenta:

Ariadna Marin i Vila

Vocals:

Josep Llobet i Bach

Miquel Ribé i Muntañola

Miquel Gómez i Busquets

Vanesa Martínez i Chamorro

Pau Monràs i Vila

Secretària:

      Laura Rodríguez i Marañón

Assessors:

Núria Diago

Diego Guri i Fernández

Alejandro Baldassarri Pou

Carles Merino i Casajuana

Francesc Gavagnach i Bellsolà

Miquel Canut i Cristóbal

Zhou Minkang

Alicia López

Cristina Serradell

Míriam Sabaté

Maria Pilar Gómez Pardina

Alberto Ortega Jiménez

Jaume Alsina Casaldurero

José Ignacio Pradas Poveda

Comissió d'Urbanisme, Infraestructures i Transport


Tracta tots aquells temes relacionats amb l'ordenació urbanística. La planificació territorial i l'ordenació de les infraestructures, les qüestions relacionades amb el transport (tant de viatgers com de mercaderies) i els serveis de comunicació són uns dels principals objectes d'estudi per part d'aquesta Comissió.

President:

Pere Jordi Puig i Ysern

Vocals:

Cristóbal Arroyo i Cano

Melquíades Garrido i Martínez

Josep Llobet i Bach

Pere Mañero i Valencia

Josep Maria Martí i Escurcell

Antoni Muñoz i Ventas

Ramon Palau i Sol

Miguel Ángel Ribé i Muntañola

Secretari:

Òscar Maeso i Lario

Assessors:

Andreu Puigfel

Pere Moratonas i Dalmau

Toni Font

Josep Soler

Comissió d'Aigua, Energia i Medi Ambient


S'encarrega de totes les qüestions relacionades amb el camp del medi ambient, l'energia i l'aigua i la seva relació amb l'activitat empresarial. Especialment posa el focus en temes que tenen a veure amb l'economia circular, el futur de determinades fonts energètiques, l'autoproducció i el consum compartit d'energia i els peatges de distribució de gas natural.

Presidenta:

Eulàlia Planes i Corts

Vocals:

Núria Aymerich i Rocavert

Enric Blasco i Gómez

Alícia Bosch i Palma

Josep Llobet i Bach

Pere Mañero i Valencia

Rosvi Moix i Queraltó

Gabriel Torras i Balcell

Sergio Urbano i Cabezas

Secretari:

Joan Valls i Mas

Assessors:

José Enrique Vázquez Martínez

Elvira Carles Brescolí

Loading...