Canal de denúncia de Cambra Sabadell

· Consulteu aquí la política que enuncia els principis generals en matèria de sistema intern d’informació i defensa de l’informant.

· Consulteu aquí el procediment de gestió de les informacions rebudes.

· Aquí podeu accedir al canal de denúncia per a informar de:

  • Infraccions del dret de la Unió Europea.
  • Infraccions penals o administratives greus o molt greus que suposin un perjudici econòmic per a la Hisenda Pública i la Seguretat Social.
  • Altres infraccions no compreses en els apartats anteriors respecte a les quals la Cambra disposa de procediment especial (LOPD i assetjament laboral o sexual).
  • Loading...