Mesures davant la propagació del coronavirus

Canal informatiu on recollim les mesures urgents publicades per la Generalitat de Catalunya, el Govern d'Espanya i d'altres administracions, novetats i canvis en l'operativa empresarial i d'altres qüestions d'interès.

Tambén podeu fer-nos arribar directament a la Cambra de Sabadell els vostres dubtes i necessitates trucant al 937 451 212 o a través d'aquest formulari: Assessoria personalitzada COVID-19

CANAL D'INFORMACIÓ OFICIAL DE LES ADMINISTRACIONS

Generalitat de Catalunya

· Resolució del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, de 5 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts extraordinaris en l’àmbit de les activitats dels parcs infantils privats i l’oci nocturn, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19.
· Resolució CLT/1296/2021 del Departament de Cultura, de 29 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per compensar les pèrdues dels dramaturgs per la reducció forçada dels aforaments en espais escènics amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, per a l'any 2021 (ref. BDNS 561082).
· Resolució TSF/1285/2021 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de 26 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria 2021 d'ajuts a entitats sense ànim de lucre per la realització del Programa de mesures actives per a la inserció de persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania i mesures de flexibilització de les bases reguladores (ref. BDNS 560298).
· Resolució SLT/1278/2021 del Departament de Salut, de 30 d'abril, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
· Resolució CLT/1255/2021 del Departament de Cultura, de 28 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de les subvencions per compensar les pèrdues per cancel·lació d'espectacles d'arts escèniques i concerts per motius mèdics relacionats amb la COVID-19.
· Ordre TSF/86/2021 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de 27 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels programes mixtos d'orientació i formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
· Resolució del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, de 27 d'abril, per la qual s’amplia l’import màxim de la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les activitats dels parcs infantils privats i l’oci nocturn, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19 (ref. BDNS 554699).
· Resolució CLT/1186/2021 del Departament de Cultura, de 22 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la tercera modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per compensar les pèrdues per la reducció forçada dels aforaments en espais escènics i musicals amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
· Resolució CLT/1184/2021 del Departament de Cultura, de 22 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per compensar les pèrdues dels dramaturgs per la reducció forçada dels aforaments en espais escènics amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
· Resolució SLT/1178/2021 del Departament de Salut, de 23 d'abril, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
· Resolució EMC/1160/2021 del Departament d'Empresa i Coneixement, de 20 d'abril, sobre la tercera ampliació de l'import màxim inicial de la dotació pressupostària corresponent a la Resolució EMC/3015/2020, de 20 de novembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 (ref. BDNS 534914) (DOGC núm. 8280, de 25.11.2020).
· Resolució SLT/1088/2021 del Departament de Salut, de 16 d'abril, per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
· Resolució del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, de 15 d'abril, per la qual s’amplia l’import màxim de la convocatòria per a la concessió d’ajuts extraordinaris al sector del comerç al detall amb establiments de productes no essencials i una superfície superior a 400 metres quadrats i als establiments o locals comercials que es trobin dins de centres, galeries o recintes comercials, afectats econòmicament per les mesures de salut pública ocasionades per la pandèmia de la COVID-19 (ref. BDNS 552238).
· Resolució del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, de 7 d'abril, per la qual s’amplia l’import màxim de la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les empreses d’atraccions i serveis de restauració propis de fires i revetlles, fora d’establiments permanents, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19 (ref. BDNS 539630).
· Resolució SLT/971/2021 del Departament de Salut, de 8 d'abril, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
· Resolució SLT/845/2021 del Departament de Salut, de 26 de març, per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
· Resolució del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, de 24 de març, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les activitats dels parcs infantils privats i l’oci nocturn, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19 (ref. BDNS 554699).
· Resolució TSF/805/2021 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de 19 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 per a la concessió dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l'activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formen part d'una microempresa (ref. BDNS 554137).
· Resolució TSF/804/2021 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de 19 de març, per la qual s'obre la convocatòria extraordinària per a l'any 2021 per a la concessió de l'ajut adreçat a les persones afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a les persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària (ref. BDNS 554145).
· Resolució del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, de 15 de març, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts extraordinaris per a organitzadors d’activitats firals afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 (ref. BDNS 553510).
· Resolució PRE/734/2021 del Departament de la Presidència, de 9 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts extraordinaris i d'emergència per fer front a les afectacions econòmiques i socials produïdes en el sector de l'activitat física i l'esport a causa de l'ajornament o la suspensió de competicions esportives d'àmbit català, atenent la publicació de les resolucions SLT/1/2021, de 4 de gener, SLT/67/2021, de 17 de gener, i SLT/133/2021, de 22 de gener, com a conseqüència de la crisi sanitària, econòmica i social de la COVID-19 (ref. BDNS 552491).
· Ordre TSF/64/2021 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de 15 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l'activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d'una microempresa.
· Ordre TSF/63/2021 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de 15 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de l'ajut extraordinari adreçat a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària.
· Resolució SLT/716/2021 del Departament de Salut, de 12 de març, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
· Resolució del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, de 9 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts extraordinaris per a organitzadors d’activitats firals afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19.
· Resolució EMC/671/2021 del Departament d'Empresa, de 5 de març, de segona ampliació de l'import màxim inicial de la dotació pressupostària corresponent a la Resolució EMC/3015/2020, de 20 de novembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 (ref. BDNS 534914) (DOGC núm. 8280, de 25.11.2020).

· RESOLUCIONS, DECRETS I ORDRES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA ARRAN DE LA CRISI DE LA COVID-19 Gener-Febrer 2021.

· RESOLUCIONS, DECRETS I ORDRES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA ARRAN DE LA CRISI DE LA COVID-19 Novembre-Desembre 2020.

· RESOLUCIONS, DECRETS I ORDRES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA ARRAN DE LA CRISI DE LA COVID-19 Setembre-Octubre 2020.

· RESOLUCIONS, DECRETS I ORDRES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA ARRAN DE LA CRISI DE LA COVID-19 Juny-Agost 2020.

· RESOLUCIONS, DECRETS I ORDRES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DURANT L'ESTAT D'ALARMA ARRAN DE LA CRISI DE LA COVID-19 Març-Juny 2020.

· Canal oficial de la Generalitat de Catalunya d'informació sobre el coronavirus

Ajuts i mesures econòmico-financeres

· El Pla de Recuperació per a Europa en 2' El Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya ha publicat aquesta infografia per resumir en què consisteix i com es portaran a terme els ajuts del Pla de Recuperació per a Europa i que hauria de començar a materialitzar-se al 2021.També podeu veure l'informe complet aquí: Informe sobre el Pla de recuperació per a Europa: Marc financer plurianual (MFP) 2021-2017 i Next Generation EU.
· Mesures econòmiques i socials per a empreses i autònoms Pàgina de Canal Empresa on s'agrupen els enllaços a ajuts, tràmits i gestions relacionades amb la COVID-19.
· Resum de mesures econòmiques per a autònoms i empreses de l'Ajuntament de Sabadell, la Cambra de Comerç de Sabadell i les principals entitats de la ciutat (Actualització 16/12/2020).
· Oportunitats de finançament i altres mesures de caire econòmic i social de la Unió Europea per fer front a la COVID-19.
· Préstecs de l'ICF en condicions preferents per al finançament a petites i mitjanes empreses gestionada (sublínia COVID-19).
· Línia de cobertura per crèdits de circulant per a empreses exportadores CESCE COVID-19.
· Pla d'acompanyament de línies de finançament ICO de Banc Sabadell davant la situació econòmica originada per l'efecte de la pandèmia pel COVID-19.
· Línia d'avals ICO de CaixaBank per facilitar el manteniment dels llocs de treball i paliar els efectes econòmics del COVID-19.
· Ajuts a l'activitat productiva i l'ocupació davant els efectes del coronavirus ACCIÓ - Generalitat de Catalunya.
· Línia d'ajuts directes de 2 M d'€ per a microempreses i professionals del sector turístic
· Línia d'avals ICO dotada amb fins a 100.000 milions d'euros d'acord amb l'article 29 del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març.
· Línia ICF-AVALIS LIQUIDITAT per cobrir les necessitats de liquiditat de les empreses catalanes.
· Comunicat de CASSA d'ajuts a pimes i autònoms en el pagament de les factures d'aigua
· Comunicat de SOREA d'ajuts en el pagament de les factures d'aigua, Bases d'aplicacio de l'ajuda a empreses i autònoms i Formulari de sol·licitud

Mesures urgents publicades pel Govern d'Espanya

>> Crisi Sanitària COVID-19
Resum publicat pel BOE que agrupa totes les normes estatals que tenen a veure amb el coronavirus.

>> COVID-19 Dret Autonòmic
Publicació del BOE actualitzada a 11 de novembre de 2020.

· Reial Decret-llei 8/2021 de la Prefectura de l'Estat de 4 de maig, pel que s'adopten mesures urgents en l'ordre sanitari, social i jurisdiccional, a aplicar a la finalització de la vigència de l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declarava l'estat d'alarma per contenir la propagació d'infeccions causades pel SARS-CoV-2.
·Resolució de la Subsecretaria del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital de 29 d'abril, por la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 27 d'abril de 2021, pel que aprova el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
· Ordre INT/420/2021 del Ministeri de l'Interior de 29 d'abril, per la qual es modifica l'Ordre INT/657/2020, de 17 de juliol, por la que es modifiquen els criteris per l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
· Ordre SND/413/2021 del Ministeri de Sanitat de 27 d'abril, sobre les condicions de quarentena a les que s'han de sotmetre les persones procedents de la República de l'Índia a la seva arribada a Espanya, durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
· Reial Decret-llei 6/2021 de la Prefectura de l'Estat de 20 d'abril, pel qual s'adopten mesures complementàries de suport a empreses i autònoms afectats per la pandèmia de la COVID-19.
· Ordre HAC/348/2021 del Ministeri d'Hisenda de 12 d'abril, per la qual es concreten els criteris per a l'assignació d'ajuts directes a autònoms i empreses en aplicació del que es disposa en el Títol I del Reial Decret-llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.
· Ordre PCM/324/2021 del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica de 7 d'abril, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 6 d'abril de 2021, pel qual es prorroga l'Acord del Consell de Ministres de 2 de febrer de 2021, pel que s'estableixen mesures excepcionals per limitar la propagació i el contagi per la COVID-19, mitjançant la limitació dels vols entre la República Federativa del Brasil i la República de Sudàfrica i els aeroports espanyols.
· Llei 2/2021 de la Prefectura de l'Estat de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID19.
· Ordre INT/294/2021 del Ministeri de l'Interior de 26 de març, per la qual es prorroga l'Ordre INT/657/2020, de 17 de juliol, per la qual es modifiquen els criteris per l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de països tercers a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, i es deixa sense efecte l'Ordre INT/1236/2020, de 22 de desembre, per la qual s'estableixen criteris per la restricció temporal de l'accés por via terrestre a l'espacio Schengen a través del lloc de control de persones amb el territori de Gibraltar per raons de salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
· Ordre SND/292/2021 del Ministeri de Sanitat de 26 de març, per la qual s'estableixen mesures de control sanitari a les persones procedents de França que arriben a Espanya per via terrestre.
· Ordre HAC/283/2021 del Ministeri d'Hisenda de 25 de març, per la que es concreten els aspectes necessaris per la distribució definitiva, entre les Comunitats Autònomes i Ciutats de Ceuta i Melilla, dels recursos de la Línia COVID d'ajuts directes a autònoms i empreses prevista en el Títol I del Reial Decret-llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.
· Ordre PCM/284/2021 del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica de 24 de març, per la que es publica l'Acord del Consell de Ministres de 23 de març de 2021, pel qual es prorroga l'Acord del Consell de Ministres de 2 de febrer de 2021, pel qual s'estableixen mesures excepcionals per limitar la propagació i el contagi per la COVID-19, mitjançant la limitació dels vols entre la República Federativa de Brasil i la República de Sudàfrica i els aeroports espanyols.
· Reial Decret-llei 5/2021 de la Prefectura de l'Estat de 12 de març, de mesures extraordinàries de recolzament a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.
· Ordre SND/181/2021 del Ministeri de Sanitat de 2 de març, sobre les condicions de quarentena a les que s'han de sotmetre les persones procedents de països de risc, durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
· Ordre INT/162/2021 del Ministeri de l'Interior de 25 de febrer, per la qual es prorroguen els controls a la frontera interior terrestre amb Portugal, restablerts amb motiu de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
· Ordre INT/161/2021 del Ministeri de l'Interior de 24 de febrer, per la qual es prorroga l'Ordre INT/657/2020, de 17 de juliol, per la qual es modifiquen els criteris per l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de països tercers a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
· Ordre INT/98/2021 del Ministeri de l'Interior de 8 de febrer, per la qual es prorroguen els controls a la frontera interior terrestre amb Portugal, reestablerts amb motiu de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
· Decret-llei 53/2020 de la Comunitat Autònoma de Catalunya de 22 de desembre, de modificació del Decret-llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s'estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19.
· Decret-llei 55/2020 de la Comunitat Autònoma de Catalunya de 29 de desembre, de mesures extraordinàries de caràcter econòmic en el sector de les instal·lacions juvenils afectades pel confinament perimetral de determinades comarques arrel de la COVID-19.
· Decret-llei 51/2020 de la Comuntat Autònoma de Catalunya de 15 de desembre, de modificació del Decret-llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19, i del Decret-llei 49/2020, d'1 de desembre, de mesura urgent complementària en matèria d'ocupació i foment de l'activitat econòmica per fer front a les conseqüències de la major afectació en el mercat de treball de la COVID-19 en determinats territoris de Catalunya.
· Decret-llei 48/2020 de la Comunitat Autònoma de Catalunya d'1 de desembre, de mesures de caràcter organitzatiu en l'àmbit sanitario, social i de salut pública per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19 i de modificació del Decret-llei 30/2020, de 4 d'agost, i del Decret-llei 41/2020, de 10 de novembre.
· Decret-llei 49/2021 de la Comunitat Autònoma de Catalunya d'1 de desembre, de mesura urgent complementària en matèria d'ocupació i foment de l'activitat econòmica per fer front a les conseqüències de la major afectació en el mercat de treball de la COVID-19 en determinats territoris de Catalunya, i de modificació del Decret-llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmico, cultural i social per fer front a les conseqüències de la COVID-19.
· Ordre 68/2021 del Ministeri de l'Interior de 29 de gener, per la qual es restableixen els controls a la frontera interior terrestre amb Portugal amb motiu de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
· Reial Decret-llei 2/2021 de la Prefectura de l'Estat de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació.
· Decret-llei 47/2020 de la Comunitad Autònoma de Catalunya de 24 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter econòmic en el sector de les instal·lacions juvenils, de mesures en el sector de les cooperatives i de modificació del Decret-llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19, i del Decret-llei 42/2020, de 10 de novembre, de mesures urgents de supor a entitats del tercer sector social.
· Decret-llei 46/2020 de la Comunitat Autònoma de Catalunya de 24 de novembre, de mesures urgents de caràcter administratiu, tributari i de control financer.
· Ordre PCM/1237/2020 del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica de 22 de desembre, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 22 de desembre de 2020, pel que s'estableixen mesures excepcionals per limitar la propagació i el contagi per la COVID-19, mitjançant la limitació dels vols directes i vaixells de passatgers entre el Regno Unit i els aeroports i ports espanyols.
· Ordre INT/1236/2020 del Ministeri de l'Interior de 22 de desembre, per la qual s'estableixen criteris per a la restricció temporal de l'accés per via terrestre a l'espai Schengen a través del lloc de control de persones amb el territori de Gibraltar per raons de salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
· Reial Decret-llei 35/2020 de la Prefectura de l'Estat de 22 de desembre, de mesureas urgents de suport al sector turístic, la hosteleria i el comerç i en matèria tributaria.
· Reial Decret-llei 37/2020 de la Prefectura de l'Estat de 22 de desembre, de mesures urgents per fer front a les situacions de vulnerabilitat social i econòmica en l'àmbit de la vivenda i en matèria de transports.
· Resolució del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana de 17 de desembre, de la Direcció de l'Agència Estatal de Seguretat Aéria, per la qual s'actualitzen les Directrius operatives per a la gestió de passatgers aeris i personal d'aviació amb relació a la pandèmia COVID-19.
· Reial Decret 1162/2020 del Ministeri de Cultura i Esports de 22 de desembre, pel qual s'estableixen condicions especials d'aplicació del règim de compensació d'avals regulat en la disposició addicional tercera del Reial Decret 1251/1999, de 16 de juliol, sobre societats anònimes esportives, per fer front a l'impacte de la COVID-19.
· Resolució del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana de 20 de novembre, de la Direcció de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, per la qual s'actualitzen las Directrius operatives per a la gestió de passatgers aeris i personal d'aviació amb relació a la pandèmia de la COVID-19.
· Decret Llei 39/2020 de la Comunitat Autònoma de Catalunya de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències del COVID-19.
· Ordre HAC/1097/2020 del Ministeri d'Hisenda de 24 de novembre, per la qual es determina la quantia de la distribució definitiva entre les Comunitats Autònomes de règim comú dels recursos previstos a la lletra d) de l'apartat 2 de l'article 2 del Reial Decret-llei 22/2020, de 16 de juny, pel qual es regula la creació del Fons COVID-19 i s'estableixen les regles relatives a la seva distribució i lliurament.
· Reial Decret-llei 34/2020 de la Prefectura de l'Estat de 17 de novembre, de mesures urgents de suport a la solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria tributària.
· Resolució del Ministeri de Sanitat de 13 de novembre, de la Direcció General de Cartera Comú de Serveis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia, per la qual es publica l'Acord de la Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments, de 12 de novembre de 2020, pel qual es revisen els imports màxims de venda al públic.
· Ordre CIN/1062/2020 del Ministeri de Ciència i Innovació de 6 de novembre, per la qual es dona compliment a la disposició addicional dotzena en matèria de suport financer a les actuacions en parcs científics i tecnològics del Reial Decret-llei 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per recolzar l'economia i l'ocupació.
· Resolució del Ministeri de Sanitat d'11 de novembre, de la Direcció General de Salud Pública, relativa als controls sanitaris a realitzar en els punts d'entrada d'Espanya.
· Reial Decret-llei 32/2020 de la Prefactura de l'Estat del 3 de novembre, pel qual s'aproven mesures socials complementàries per a la protecció per desocupació i de suport al sector cultural.
· Reial Decret-llei 33/2020 de la Prefectura de l'Estat del 3 de novembre, pel qual s'adopten mesures urgents de recolzament a entitats del Tercer Sector d'Acció Social d'àmbit estatal.
· Reial Decret 956/2020 del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica de 3 de novembre, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma per a contenir la propagació d'infeccions causades pel SARS-CoV-2.

Govern d'Espanya

· Pla de mesures per respondre a l'impacte de la COVID19 en el sector transport i mobilitat. Condicions de mobilitat per fases.
· Pla per a la transició cap a una nova normalitat: Guia de la Fase 1.
· Pla per a la transició cap a una nova normalitat: Guia de la Fase 2.
· Activat el quart tram de 20.000 milions d'euros de la Línia d'Avals per garantir la liquidesa i reforçar el finançament d'autònoms, pimes i empreses.
· Guies de mesures per a la reducció del contagi pel coronavirus SARS-COV-2 en el sector túrístic.
· Protocol i guia de bones pràctiques adreçades a l'activitat comercial en establiment físic i no sedentari.
· Totes les preguntes i respostes sobre la nova prestació extraordinària per a autònoms, inclosos els autònoms societaris.
· Programa Acelera PYME Recursos, finançament i ajudes econòmiques, solucions tecnològiques i assessorament per a pimes i autònoms.
· Criteri sobre expedients de suspensió i de reducció de jornada per COVID-19 Ministeri de Treball i Economia Social.
· Comunicat del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions sobre la prestació per autònoms afectats pel COVID-19
· Guia de bones pràctiques per als establiments del sector comercial Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
· Informació oficial del Ministeri de Sanitat. Recomanacions sanitàries i de salut pública sobre el brot del nou coronavirus COVID-19
· Nota sobre la incidència i mesures a adoptar derivades de la situació i evolució del coronavirus (covid-19) en matèria de Formació Professional per a l'Ocupaciò en l'àmbit de gestió del Servei Públic d'Ocupacìó Estatal

Administracions locals

· Impacte de la crisi de la COVID-19 al Vallès Occidental Dades sobre l'activitat econòmica i el mercat de treball. Informe de l'Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
· Acord del grup impulsor del Pacte per la Reindustrialització del Consell Comarcal del Vallès Occidental Declaració conjunta de mesures urgents per a minimitzar els efectes de la crisi del coronavirus.
· El Consell Comarcal activa un servei de suport a les iniciatives locals per a la producció de material sanitari
· Ajuntament de Sabadell COVID-19 Estat d'alarma.
· Ajuntament de Castellar del Vallès Segueix l'última hora sobre el coronavirus
· Ajuntament de Sant Quirze del Vallès Mesures per combatre la crisi del coronavirus
· Ajuntament de Barberà del Vallès Darrera hora sobre la crisi del coronavirus
· Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 
· Ajuntament de Ripollet 
· Ajuntament de Montcada i Reixac
· Ajuntament de Polinyà 
· Ajuntament de Badia del Vallès 
· Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 
· Ajuntament de Palau-solità i Plegamans Informació actualitzada sobre el COVID-19
· Ajuntament de Sentmenat 

Altres informacions

· Mobilitat internacional en temps de la COVID-19 Recull de webs per facilitar la mobilitat internacional d'empresaris, treballadors, tècnics, professionals i particulars.
· Noves instrucions de l'AEAT sobre la atenció presencial en el procés de reobertura de les oficines de Duanes i II.EE. Mesures per a la desescalada.
· Crisi COVID 19: Evolució del nombre d'ERTO's al Vallès Flaix dades n. 93 maig 2020 del CIESC.
· Sabadell t'ho porta a casa Vols saber quin comerços de Sabadell o del teu barri fan servei a domicili?
· Consells de seguretat per repartidors de paqueteria Mossos d'Esquadra.
· Informació sobre impostos, censos i identificació electrònica: preguntes freqüents Document de l'Agència Tributària.
· Qüestionari voluntari d'avaluació diària del potencial de risc Protocol per fer front a la COVID-19
· COVID-19 Principals mesures d'impacte econòmic i laboral per al sector turístic i els seus treballadors pel coronavirus - Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme
· Decàleg per a després de la crisi del COVID-19
· MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE per als treballadors d'empreses considerades essencials que no s'hagin d'acollir al permís retribuït recuperable recollit al Reial Decret-llei 10/2020
· Oportunitats comercials i afectacions a les operacions internacionals davant la crisi del COVID-19
· Canvi de dates o cancel·lacions de fires internacionals
· Coronavirus: informació actualitzada sobre la repercussió en el comerç internacional, fires i viatges (AMEC)
· UNE facilita l'accés gratuït a les seves normes per a la fabricació de material contra el coronavirus
· Novetats en innovació - CDTI 2020
· Casos de Coronavirus COVID-19 al món
· Informació actualitzada de l'estat de les fronteres arreu del món
· Impacte en el transport internacional per carretera per països
· Informació sobre afectacions en el transport marítim i els ports
· Nota informativa COVID-19. Optimització de la potència elèctrica contractada
· Informacions d'interès i afectacions al sector del comerç davant la crisi del COVID-19
· Estudi de l'impacte del coronavirus al sector del comerç de Catalunya
· CESCE posa a disposició de pimes i empreses 2.000 M € per fer front a la crisi del coronavirus
· Mesures excepcionals que afecten a pacients, familiars i/o acompanyants del Parc Taulí
· FAQ's en relació al Coronavirus i la protecció de dades - Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD)

Canvis en l'operativa i activitat de la Cambra com a mesures excepcionals de prevenció

En aplicació de les mesures excepcionals pel coronavirus, el nostre horari d’atenció al públic presencial és de dilluns a divendres, de 9 a 14 h. Tot i així, el personal de la Cambra continua realitzant la seva activitat durant l’horari habitual i està disponible per via telefònica o correu electrònic de 9 a 17 h. i els divendres de 9 a 14 h.

Seguirem doncs, plenament operatius pel que fa a l'assessorament, expedició de documents per a l'exportació i la resta de serveis i extremant les mesures de seguretat i higiene, per garantir la vostra seguretat. De tota manera recomanem que abans de venir a la Cambra us poseu en contacte per concretar el servei a realitzar. Ho podeu fer per telèfon a través del 937 451 255 o bé mitjançant els correus de contacte que trobareu a continuació.

A la Cambra seguim oferint-vos tot l'assessorament i suport per fer front a la crisi de la COVID-19 i #QueCapEmpresaTanqui.

Correus de contacte del personal de la Cambra per informació, assessoria, serveis i gestions

Administració administracio@cambrasabadell.org

Mediació concursal/mercantil mediacio@cambrasabadell.org

Assessoria jurídica assessoriajuridica@cambrasabadell.org

Secretaria general secretariageneral@cambrasabadell.org

Formació presencial, on-line i in-company formacio@cambrasabadell.org 

Cursos per a joves, Programa PICE i Garantia Juvenil  pice@cambrasabadell.org 

Promoció internacional promociointernacional@cambrasabadell.org

Assessorament en comerç internacional   lrodriguez@cambrasabadell.org   

Comerç  amado@cambrasabadell.org

Creació d’empreses iportillo@cambrasabadell.org

Programes i consultoria per a la competitivitat empresarial farbelo@cambrasabadell.org

Ajuts, optimització i devolució d’impostos i traduccions aquera@cambrasabadell.org

Certificats digitals, d’origen i tràmits de comerç exterior acapdevila@cambrasabadell.org

Lloguer de sales i material, bases de dades i protecció de dades msegui@cambrasabadell.org

Oficina de Gestió Empresarial de la Generalitat (OGE) i Registre Mercantil amorral@cambrasabadell.org

Qüestions generals general@cambrasabadell.org

Sentim les molèsties que us pugui ocasionar l'aplicació d'aquestes mesures excepcionals i agraïm, per endavant, la vostra comprensió.

Loading...