Mesures davant la propagació del coronavirus

Canal informatiu on recollim les mesures urgents publicades per la Generalitat de Catalunya, el Govern d'Espanya i d'altres administracions, novetats i canvis en l'operativa empresarial i d'altres qüestions d'interès.

Tambén podeu fer-nos arribar directament a la Cambra de Sabadell els vostres dubtes i necessitates trucant al 937 451 212 o a través d'aquest formulari: Assessoria personalitzada COVID-19

CANAL D'INFORMACIÓ OFICIAL DE LES ADMINISTRACIONS

Generalitat de Catalunya

· Resolució SLT/3035/2021 del Departament de Salut de 6 d'octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
· Resolució EMT/2962/2021 del Departament d'Empresa i Treball de 29 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per projectes de desenvolupament de noves oportunitats de negoci.
· Resolució SLT/2921/2021 del Departament de Salut de 29 de setembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
· Acord GOV/137/2021 del Departament d'Empresa i Treball de 14 de setembre, pel qual es crea el Programa temporal de reforç per implementar les mesures extraordinàries per la gestió del REACT-EU en el Programa Operatiu FSE Catalunya 2014-2020 per fer front a les necessitats derivades de la pandèmia de la COVID-19.
· Decret Llei 20/2021 del Departament de la Presidència de 14 de setembre, de modificació del Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social en centres educatius i en l'àmbit de l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19.
· Acord GOV/132/2021 del Departament de Salut de 14 de setembre, pel qual es modifiquen determinats aspectes del Programa creat per l'Acord GOV/131/2020, de 20 d'octubre, per a la realització de les enquestes de casos i la recollida de contactes amb motiu de l'emergència sanitària provocada per la COVID-19, i de l'Acord GOV/172/2020, de 29 de desembre, pel qual s'amplia l'objecte d'aquest Programa i se'n modifiquen determinats aspectes.
· Resolució SLT/2704/2021 del Departament de Salut de 2 de setembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
· Resolució EDU/2694/2021 del Departament d'Educació de 30 d'agost, per la qual es regula el Pla de millora d'oportunitats educatives (PMOE) per al curs 2021-2022, en el marc de les mesures adoptades pel Departament d'Educació per pal·liar els efectes desfavorables per la COVID-19.
· Resolució SLT/2614/2021 del Departament de Salut de 4 d'agost, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
· Resolució CLT/2587/2021 del Departament de Cultura de 29 de juliol, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de quarta ampliació de la dotació pressupostària de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per compensar les pèrdues per la reducció forçada dels aforaments en espais escènics i musicals amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, per al període 2020-2021 (ref. BDNS 536927).
· Resolució EMT/2509/2021 del Departament d'Empresa i Treball de 29 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria extraordinària per a l'any 2021 per a la concessió de l'ajut adreçat a les persones afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a les persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària (ref. BDNS 577895).
· Resolució SLT/2498/2021 del Departament de Salut de 29 de juliol, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
· Acord de Govern GOV/117/2021 del Departament d'Educació de 27 de juliol, pel qual es prorroga el Programa temporal de mesures extraordinàries per al curs 2020-2021 per als centres educatius en el marc de la pandèmia per la COVID-19, per al curs 2021-2022.
· Resolució EMT/2373/2021 del Departament d'Empresa i Treball de 23 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19 (ref. BDNS 576808).
· Resolució CLT/2369/2021 del Departament de Cultura de 23 de juliol, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals de modificació de les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per a les despeses de funcionament d'empreses i entitats que gestionin sales amb programació estable de música en viu ubicades a Catalunya durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
· Resolució CLT/2354/2021 del Departament de Cultura de 16 de juliol, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural d'ampliació de la dotació pressupostària de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a despeses estructurals d'entitats de cultura popular i tradicional catalana i aranesa afectades pel cessament de l'activitat cultural amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, per a l'any 2021 (ref. BDNS 549077).
· Ordre EMT/159/2021 del Departament d'Empresa i Treball de 23 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID19.
· Ordre EMT/157/2021 del Departament d'Empresa i Treball de 22 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de l'ajut extraordinari adreçat a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària.
· Resolució del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya de 20 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts extraordinaris en l’àmbit de les activitats de l’oci nocturn, afectades econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19 (ref. BDNS 576019).
· Resolució ECO/153/2021 del Departament d'Economia i Hisenda de 16 de juliol, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.
· Resolució SLT/2258/2021 del Departament de Salut, de 16 de juliol, per la qual s'estableixen mesures de restricció de la mobilitat nocturna per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 en el territori de Catalunya.
· Resolució del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, de 15 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts extraordinaris en l'àmbit de les activitats d'oci nocturn, afectades econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19.
· Resolució SLT/2212/2021 del Departament de Salut, de 13 de juliol, per la qual es modifica la Resolució 2147/2021, de 8 de juliol, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
· Resolució CLT/2080/2021 del Departament de Cultura, d'1 de juliol, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per compensar la devolució del preu de les entrades, a causa d'un confinament comarcal, de concerts i festivals de música, de festivals i mostres audiovisuals, i també de centres d'exhibició d'art digital (ref. BDNS 573431).
· Resolució SLT/2147/2021 del Departament de Salut, de 8 de juliol, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
· Resolució EMT/2126/2021 del Departament d'Empresa i Treball, de 21 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de la subvenció de la línia 2, Mesures de suport a projectes singulars per a la reactivació socioeconòmica COVID-19 per a empreses cooperatives (ref. BDNS 573993).
· Ordre EMT/137/2021 del Departament d'Empresa i Treball, de 25 de juny, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia de l'ajut extraordinari adreçat a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària.
· Resolució del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, de 22 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les empreses d’atraccions i serveis de restauració propis de fires i revetlles, fora d’establiments permanents, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19 (ref. BDNS 571509).
· Correcció d'errades de l'Ordre TSF/86/2021 del Departament d'Empresa i Treball, de 27 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels programes mixtos d'orientació i formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (DOGC núm. 8399, de 30.4.2021).
· Resolució SLT/1934/2021 del Departament de Salut, de 18 de juny, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
· Resolució ACC/1905/2021 del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, de 16 de juny, per la qual es declaren els crèdits efectivament disponibles per als ajuts a productors agraris per compensar la pèrdua d'ingressos derivada de la manca de funcionament de determinats canals de comercialització com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19, convocats mitjançant la Resolució ARP/83/2021, de 13 de gener (ref. BDNS 544605).
· Resolució CLT/1891/2021 del Departament de Cultura, d'11 de juny, per la qual es modifica la dotació de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per compensar les pèrdues, del 31 de març al 14 d'abril del 2020, de les sales d'exhibició cinematogràfica de Catalunya pel seu tancament forçós a causa de les mesures que es van establir amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (ref. BDNS 551202).
· Resolució CLT/1860/2021 del Departament de Cultura, de 9 de juny, per la qual es modifica la dotació de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per compensar les pèrdues del 14 al 30 de març del 2020 de les sales d'exhibició cinematogràfica de Catalunya pel seu tancament forçós a causa de les mesures establertes amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (ref. BDNS 551204).
· Ordre ECO/127/2021 del Departament d'Economia i Hisenda, de 14 de juny, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.
· Resolució SLT/1840/2021 del Departament de Salut, d'11 de juny, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
· Resolució PRE/1814/2021 del Departament de la Presidència, del 7 de juny, per la qual s'obre la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions pluriennals per als consells esportius de Catalunya per al desenvolupament dels programes d'esport escolar del curs 2020-2021 i s'adopten mesures de flexibilització de les bases reguladores del procediment per evitar perjudicis als beneficiaris i donar viabilitat màxima a actuacions afectades pel context generat per la COVID-19 (ref. BDNS 568786).
· Resolució ACC/1792/2021 del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, del 4 de juny, per la qual s'obre una nova convocatòria l'any 2021 dels ajuts a productors agraris per compensar la pèrdua d'ingressos derivada de la manca de funcionament de determinats canals de comercialització com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19 (ref. BDNS 567272).
· Resolució CLT/1787/2021 del Departament de Cultura, del 4 de juny, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Català de les Empreses Culturals pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per compensar la devolució del preu de les entrades, a causa d'un confinament comarcal, de concerts i festivals de música, festivals i mostres audiovisuals, i també de centres d'exhibició d'art digital.
· Decret 128/2021 del Departament de la Presidència, del 8 de juny, pel qual es crea en el si del Govern de la Generalitat de Catalunya la Comissió delegada del Govern en matèria de COVID-19.
· Resolució SLT/1778/2021 del Departament de Salut, del 4 de juny, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

· PUBLICACIONS OFICIALS DE LA GENERALITAT PER LA CRISI DE LA COVID-19 Març-Maig 2021.

· PUBLICACIONS OFICIALS DE LA GENERALITAT PER LA CRISI DE LA COVID-19 Gener-Febrer 2021.

· PUBLICACIONS OFICIALS DE LA GENERALITAT PER LA CRISI DE LA COVID-19 Novembre-Desembre 2020.

· PUBLICACIONS OFICIALS DE LA GENERALITAT PER LA CRISI DE LA COVID-19 Setembre-Octubre 2020.

· PUBLICACIONS OFICIALS DE LA GENERALITAT PER LA CRISI DE LA COVID-19 Juny-Agost 2020.

· PUBLICACIONS OFICIALS DE LA GENERALITAT DURANT L'ESTAT D'ALARMA PER LA CRISI DE LA COVID-19 Març-Juny 2020.

· Canal oficial de la Generalitat de Catalunya d'informació sobre el coronavirus

Ajuts i mesures econòmico-financeres

· El Pla de Recuperació per a Europa en 2' El Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya ha publicat aquesta infografia per resumir en què consisteix i com es portaran a terme els ajuts del Pla de Recuperació per a Europa i que hauria de començar a materialitzar-se al 2021.També podeu veure l'informe complet aquí: Informe sobre el Pla de recuperació per a Europa: Marc financer plurianual (MFP) 2021-2017 i Next Generation EU.
· Mesures econòmiques i socials per a empreses i autònoms Pàgina de Canal Empresa on s'agrupen els enllaços a ajuts, tràmits i gestions relacionades amb la COVID-19.
· Resum de mesures econòmiques per a autònoms i empreses de l'Ajuntament de Sabadell, la Cambra de Comerç de Sabadell i les principals entitats de la ciutat (Actualització 16/12/2020).
· Oportunitats de finançament i altres mesures de caire econòmic i social de la Unió Europea per fer front a la COVID-19.
· Préstecs de l'ICF en condicions preferents per al finançament a petites i mitjanes empreses gestionada (sublínia COVID-19).
· Línia de cobertura per crèdits de circulant per a empreses exportadores CESCE COVID-19.
· Pla d'acompanyament de línies de finançament ICO de Banc Sabadell davant la situació econòmica originada per l'efecte de la pandèmia pel COVID-19.
· Línia d'avals ICO de CaixaBank per facilitar el manteniment dels llocs de treball i paliar els efectes econòmics del COVID-19.
· Ajuts a l'activitat productiva i l'ocupació davant els efectes del coronavirus ACCIÓ - Generalitat de Catalunya.
· Línia d'ajuts directes de 2 M d'€ per a microempreses i professionals del sector turístic
· Línia d'avals ICO dotada amb fins a 100.000 milions d'euros d'acord amb l'article 29 del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març.
· Línia ICF-AVALIS LIQUIDITAT per cobrir les necessitats de liquiditat de les empreses catalanes.
· Comunicat de CASSA d'ajuts a pimes i autònoms en el pagament de les factures d'aigua
· Comunicat de SOREA d'ajuts en el pagament de les factures d'aigua, Bases d'aplicacio de l'ajuda a empreses i autònoms i Formulari de sol·licitud

Mesures urgents publicades pel Govern d'Espanya

>> Crisi Sanitària COVID-19
Resum publicat pel BOE que agrupa totes les normes estatals que tenen a veure amb el coronavirus.

>> COVID-19 Dret Autonòmic
Publicació del BOE actualitzada a 11 de novembre de 2020.

· Ordre INT/1005/2021 del Ministeri de l'Interior de 24 de setembre, per la qual es modifica l'Ordre INT/657/2020, de 17 de juliol, por la qual es modifiquen els criteris per a l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de països tercers a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic y salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
· Ordre INT/965/2021 del Ministeri de l'Interior de 15 de setembre, per la qual es modifica l'Ordre INT/657/2020, de 17 de juliol, per la qual es modifiquen els criteris per a l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de països tercers a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
· Ordre INT/916/2021 del Ministeri de l'Interior de 2 de setembre, per la qual es modifica l'Ordre INT/657/2020, de 17 de juliol, por la qual es modifiquen els criteris per la aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de països tercers a la Unió Europea i països associatos Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
· Ordre INT/910/2021 del Ministeri de l'Interior de 30 d'agost, per la qual es prorroga l'Ordre INT/657/2020, de 17 de juliol, per la que es modifiquen els criteris per l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de països tercers a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre público i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
· Resolució del Ministeri de Sanitat de 20 de juliol, de la Direcció General de Salut Pública, per la qual s'estableix el Sistema d'Informació a través del qual s'haurà de remetre la informació sobre proves diagnòstiques de laboratori necessària per al seguiment de la pandèmia ocasionada per la COVID-19 al que es refereix l'article 25 de la Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
· Ordre SND/791/2021 del Ministeri de Sanitat de 23 de juliol, sobre les condicions de quarantena a les que s'han de sotmetre les persones procedents de països d'alt risc a la seva arribadan a Espanya, durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
· Ordre SND/790/2021 del Ministeri de Sanitat de 23 de juliol, per la qual es modifica l'Ordre INT/657/2020, de 17 de juliol, per la qual es modifiquen els criteris per l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de països tercers a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb motiuo de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
· Reial Decret 588/2021 del Ministeri de Sanitat de 20 de juliol, pel qual es modifica el Reial Decret 1662/2000, de 29 de setembre, sobre productes sanitaris per a diagnòstic «in vitro», amb l'objecte de regular la venda al públic i la publicitat dels productes d'autodiagnostic de la COVID-19.
· Ordre PCM/755/2021 del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica de 16 de juliol, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 13 de juliol de 2021, pel que es prorroga l'Acord del Consell de Ministres de 2 de febrer de 2021, pel qual s'estableixen mesures excepcionals per limitar la propagació i el contagi per la COVID-19, mitjançant la limitació dels vols entre la República Federativa del Brasil i la República de Sud-Àfrica i els aeroports espanyols.
· Resolució del Ministeri de Sanitat de 9 de juliol, de la Direcció General de Salut Pública, per la qual es modifica la de 4 de juny de 2021, relativa als controls sanitaris a realitzar en els punts d'entrada d'Espanya.
· Ordre SND/722/2021 de Sanitat de 8 de juliol, per la qual es prorroga l'Ordre SND/413/2021, de 27 d'abril, sobre les condicions de quarantena a les que s'han de sotmetre les persones procedents de la República de l'Índia a la seva arribada a Espanya, durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
· Ordre INT/715/2021 del Ministeri de l'Interior de 7 de juliol, per la qual es modifica l'Ordre INT/657/2020, de 17 de juliol, per la qual es modifiquen els criteris per l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de països tercers a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
· Ordre PCM/692/2021 del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica de 30 de juny, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 29 de juny de 2021, pel que es prorroga l'Acord del Consell de Ministres de 2 de febrer de 2021, pel qual s'estableixen mesures excepcionals per limitar la propagació i el contagi per la COVID-19, mitjançant la limitació dels vols entre la República Federativa del Brasil i la República de Sudàfrica i els aeroports espanyols.
· Resolució del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana de 21 de juny, de la Direcció de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, per la qual s'actualitzen les Directrius operatives per la gestió de passatgers aeris i personal d'aviació amb relació a la pandèmia COVID-19.
· Reial Decret-llei 13/2021 de la Prefectura de l'Estat de 24 de juny, pel qual es modifiquen la Llei 2/2021, de 29 de març, de medures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID19, i el Reial Decret-llei 26/2020, de 7 de juliol, de mesures de reactivació econòmica per fer front a l'impacte de la COVID-19 en els àmbits de transports i vivenda.
· Ordre INT/647/2021 del Ministeri de l'Interior de 23 de juny, per la qual es modifica l'Ordre INT/657/2020, de 17 de juliol, per la qual es modifiquen els criteris per a l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de països tercers a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
· Ordre SND/660/2021 del Ministeri de Sanitat de 23 de juny, per la qual es prorroga l'Ordre SND/413/2021, de 27 d'abril, sobre les condicions de quarantena a les que s'han de sotmetre les persones procedents de la República de l'Índia a la seva arribada a Espanya, durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
· Ordre PCM/613/2021 del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica de 16 de juny, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 15 de juny de 2021, pel qual es prorroga l'Acord del Consell de Ministres de 2 de febrer de 2021, pel que s'estableixen mesures excepcionals per limitar la propagació i el contagi per la COVID-19, mitjançant la limitació dels vols entre la República Federativa del Brasil i la República de Sud-àfrica i els aeroports espanyols.
· Resolució de 15 de juny, del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, por la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 15 de juny de 2021, pel que s'estableix el funcionament del Fons de recapitalització d'empreses afectades per la COVID-19, F.C.P.J.
· Resolució de 10 de juny, del Ministeri de Sanitat, per la que es publica l'Acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut sobre modificació de la declaració d'actuacions coordinades davant la COVID-19.
· Ordre SND/591/2021 del Ministeri de Sanitat de 10 de juny, per la que es prorroga l'Ordre SND/413/2021, de 27 d'abril, sobre les condicions de quarentena a les que s'han de sotmetre les persones procedents de la República de l'Índia a la seva arribada a Espanya, durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
· Resolució de 8 de juny, del Ministeri de Sanitat, per la qual es modifica la de 4 de juny de 2021, relativa als controls sanitaris a realitzar en els punts d'entrada d'Espanya.
· Ordre SND/568/2021 del Ministeri de Sanitat de 8 de juny, per la qual es modifica l'Ordre SND/292/2021, de 26 de març, per la qual se' estableixen mesures de control sanitari a les persones procedents de França que arriben a Espanya per via terrestre.
· Resolució de 4 de juny, de la Secretaria d'Estat de Sanitat, per la qual es publica l'Acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut sobre la declaració d'actuacions coordinades davant la COVID-19.
· Ordre INT/552/2021 del Ministeri de l'Interior de 4 de juny, per la qual es modifica l'Ordre INT/657/2020, de 17 de juliol, per la qual es modifiquen els criteris per l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
· Resolució del Ministeri de Sanitat de 4 de juny, de la Direcció General de Salut Pública, relativa als controls sanitaris a realitzar en els punts d'entrada d'Espanya.
· Ordre TMA/498/2021 del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del 19 de maig, per la qual es modifiquen els terminis per sol·licitar i formalitzar els préstecs avalats i subvencionats per l'Estat establerts a l'Ordre TMA/378/2020, de 30 d'abril, per la qual es defineixen els criteris i requisits dels arrendataris de vivenda habitual que poden accedir als ajuts transitoris de finançament establertes a l'article 9 del Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19.
· Ordre PCM/485/2021 del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica del 19 de maig, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres del 18 de maig de 2021, pel qual es prorroga l'Acord del Consell de Ministres de 2 de febrer de 2021, pel que s'estableixen mesures excepcionals per limitar la propagació i el contagi per la COVID-19, mitjançant la limitació dels vols entre la República Federativa de Brasil i la República de Sudàfrica i els aeroports espanyols.
· Ordre INT/484/2021 del Ministerio de l'Interior del 19 de maig, per la que es modifica l'Ordre INT/657/2020, de 17 de juliol, per la qual es modifiquen els criterios per l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i paîsoes associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
· Ordre SND/466/2021 del Ministeri de Sanitat del 13 de maig, per la qual es prorroga l'Ordre SND/413/2021, de 27 d'abril, sobre les condicions de quarentena a les que s'han de sotmetre les persones procedents de la República de l'Índia a la seva arribada a Espanya, durant la situació de crisi saniàaria ocasionada per la COVID-19.
· Reial Decret-llei 8/2021 de la Prefectura de l'Estat de 4 de maig, pel que s'adopten mesures urgents en l'ordre sanitari, social i jurisdiccional, a aplicar a la finalització de la vigència de l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declarava l'estat d'alarma per contenir la propagació d'infeccions causades pel SARS-CoV-2.
·Resolució de la Subsecretaria del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital de 29 d'abril, por la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 27 d'abril de 2021, pel que aprova el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
· Ordre INT/420/2021 del Ministeri de l'Interior de 29 d'abril, per la qual es modifica l'Ordre INT/657/2020, de 17 de juliol, por la que es modifiquen els criteris per l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
· Ordre SND/413/2021 del Ministeri de Sanitat de 27 d'abril, sobre les condicions de quarentena a les que s'han de sotmetre les persones procedents de la República de l'Índia a la seva arribada a Espanya, durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
· Reial Decret-llei 6/2021 de la Prefectura de l'Estat de 20 d'abril, pel qual s'adopten mesures complementàries de suport a empreses i autònoms afectats per la pandèmia de la COVID-19.
· Ordre HAC/348/2021 del Ministeri d'Hisenda de 12 d'abril, per la qual es concreten els criteris per a l'assignació d'ajuts directes a autònoms i empreses en aplicació del que es disposa en el Títol I del Reial Decret-llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.
· Ordre PCM/324/2021 del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica de 7 d'abril, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 6 d'abril de 2021, pel qual es prorroga l'Acord del Consell de Ministres de 2 de febrer de 2021, pel que s'estableixen mesures excepcionals per limitar la propagació i el contagi per la COVID-19, mitjançant la limitació dels vols entre la República Federativa del Brasil i la República de Sudàfrica i els aeroports espanyols.

· PUBLICACIONS OFICIALS DEL GOVERN D’ESPANYA PER LA CRISI DE LA COVID-19 Novembre 2020 - Març 2021.

· PUBLICACIONS OFICIALS DEL GOVERN D’ESPANYA PER LA CRISI DE LA COVID-19 Juny- Octubre 2020.

· PUBLICACIONS OFICIALS DEL GOVERN D’ESPANYA PER LA CRISI DE LA COVID-19 Maig 2020.

· PUBLICACIONS OFICIALS DEL GOVERN D’ESPANYA PER LA CRISI DE LA COVID-19 Abril 2020.

· PUBLICACIONS OFICIALS DEL GOVERN D’ESPANYA PER LA CRISI DE LA COVID-19 Març 2020.

Govern d'Espanya

· Pla de mesures per respondre a l'impacte de la COVID19 en el sector transport i mobilitat. Condicions de mobilitat per fases.
· Pla per a la transició cap a una nova normalitat: Guia de la Fase 1.
· Pla per a la transició cap a una nova normalitat: Guia de la Fase 2.
· Activat el quart tram de 20.000 milions d'euros de la Línia d'Avals per garantir la liquidesa i reforçar el finançament d'autònoms, pimes i empreses.
· Guies de mesures per a la reducció del contagi pel coronavirus SARS-COV-2 en el sector túrístic.
· Protocol i guia de bones pràctiques adreçades a l'activitat comercial en establiment físic i no sedentari.
· Totes les preguntes i respostes sobre la nova prestació extraordinària per a autònoms, inclosos els autònoms societaris.
· Programa Acelera PYME Recursos, finançament i ajudes econòmiques, solucions tecnològiques i assessorament per a pimes i autònoms.
· Criteri sobre expedients de suspensió i de reducció de jornada per COVID-19 Ministeri de Treball i Economia Social.
· Comunicat del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions sobre la prestació per autònoms afectats pel COVID-19
· Guia de bones pràctiques per als establiments del sector comercial Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
· Informació oficial del Ministeri de Sanitat. Recomanacions sanitàries i de salut pública sobre el brot del nou coronavirus COVID-19
· Nota sobre la incidència i mesures a adoptar derivades de la situació i evolució del coronavirus (covid-19) en matèria de Formació Professional per a l'Ocupaciò en l'àmbit de gestió del Servei Públic d'Ocupacìó Estatal

Administracions locals

· Impacte de la crisi de la COVID-19 al Vallès Occidental Dades sobre l'activitat econòmica i el mercat de treball. Informe de l'Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
· Acord del grup impulsor del Pacte per la Reindustrialització del Consell Comarcal del Vallès Occidental Declaració conjunta de mesures urgents per a minimitzar els efectes de la crisi del coronavirus.
· El Consell Comarcal activa un servei de suport a les iniciatives locals per a la producció de material sanitari
· Ajuntament de Sabadell COVID-19 Estat d'alarma.
· Ajuntament de Castellar del Vallès Segueix l'última hora sobre el coronavirus
· Ajuntament de Sant Quirze del Vallès Mesures per combatre la crisi del coronavirus
· Ajuntament de Barberà del Vallès Darrera hora sobre la crisi del coronavirus
· Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 
· Ajuntament de Ripollet 
· Ajuntament de Montcada i Reixac
· Ajuntament de Polinyà 
· Ajuntament de Badia del Vallès 
· Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 
· Ajuntament de Palau-solità i Plegamans Informació actualitzada sobre el COVID-19
· Ajuntament de Sentmenat 

Altres informacions

· Mobilitat internacional en temps de la COVID-19 Recull de webs per facilitar la mobilitat internacional d'empresaris, treballadors, tècnics, professionals i particulars.
· Noves instrucions de l'AEAT sobre la atenció presencial en el procés de reobertura de les oficines de Duanes i II.EE. Mesures per a la desescalada.
· Crisi COVID 19: Evolució del nombre d'ERTO's al Vallès Flaix dades n. 93 maig 2020 del CIESC.
· Sabadell t'ho porta a casa Vols saber quin comerços de Sabadell o del teu barri fan servei a domicili?
· Consells de seguretat per repartidors de paqueteria Mossos d'Esquadra.
· Informació sobre impostos, censos i identificació electrònica: preguntes freqüents Document de l'Agència Tributària.
· Qüestionari voluntari d'avaluació diària del potencial de risc Protocol per fer front a la COVID-19
· COVID-19 Principals mesures d'impacte econòmic i laboral per al sector turístic i els seus treballadors pel coronavirus - Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme
· Decàleg per a després de la crisi del COVID-19
· MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE per als treballadors d'empreses considerades essencials que no s'hagin d'acollir al permís retribuït recuperable recollit al Reial Decret-llei 10/2020
· Oportunitats comercials i afectacions a les operacions internacionals davant la crisi del COVID-19
· Canvi de dates o cancel·lacions de fires internacionals
· Coronavirus: informació actualitzada sobre la repercussió en el comerç internacional, fires i viatges (AMEC)
· UNE facilita l'accés gratuït a les seves normes per a la fabricació de material contra el coronavirus
· Novetats en innovació - CDTI 2020
· Casos de Coronavirus COVID-19 al món
· Informació actualitzada de l'estat de les fronteres arreu del món
· Impacte en el transport internacional per carretera per països
· Informació sobre afectacions en el transport marítim i els ports
· Nota informativa COVID-19. Optimització de la potència elèctrica contractada
· Informacions d'interès i afectacions al sector del comerç davant la crisi del COVID-19
· Estudi de l'impacte del coronavirus al sector del comerç de Catalunya
· CESCE posa a disposició de pimes i empreses 2.000 M € per fer front a la crisi del coronavirus
· Mesures excepcionals que afecten a pacients, familiars i/o acompanyants del Parc Taulí
· FAQ's en relació al Coronavirus i la protecció de dades - Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD)

Canvis en l'operativa i activitat de la Cambra com a mesures excepcionals de prevenció

El nostre horari d’atenció al públic presencial i telemàtic és de dilluns a dijous, de 9 a 17 h. i els divendres, de 8 a 14.30 h.

Seguirem doncs, plenament operatius pel que fa a l'assessorament, expedició de documents per a l'exportació i la resta de serveis i extremant les mesures de seguretat i higiene, per garantir la vostra seguretat. De tota manera recomanem que abans de venir a la Cambra us poseu en contacte per concretar el servei a realitzar. Ho podeu fer per telèfon a través del 937 451 255 o bé mitjançant els correus de contacte que trobareu a continuació.

A la Cambra seguim oferint-vos tot l'assessorament i suport per fer front a la crisi de la COVID-19 i #QueCapEmpresaTanqui.

Correus de contacte del personal de la Cambra per informació, assessoria, serveis i gestions

Administració administracio@cambrasabadell.org

Mediació concursal/mercantil mediacio@cambrasabadell.org

Assessoria jurídica assessoriajuridica@cambrasabadell.org

Secretaria general secretariageneral@cambrasabadell.org

Formació presencial, on-line i in-company formacio@cambrasabadell.org 

Cursos per a joves, Programa PICE i Garantia Juvenil  pice@cambrasabadell.org 

Promoció internacional promociointernacional@cambrasabadell.org

Assessorament en comerç internacional   lrodriguez@cambrasabadell.org   

Comerç  amado@cambrasabadell.org

Creació d’empreses iportillo@cambrasabadell.org

Programes i consultoria per a la competitivitat empresarial farbelo@cambrasabadell.org

Ajuts, optimització i devolució d’impostos i traduccions aquera@cambrasabadell.org

Certificats digitals, d’origen i tràmits de comerç exterior acapdevila@cambrasabadell.org

Lloguer de sales i material, bases de dades i protecció de dades msegui@cambrasabadell.org

Oficina de Gestió Empresarial de la Generalitat (OGE) i Registre Mercantil amorral@cambrasabadell.org

Qüestions generals general@cambrasabadell.org

Sentim les molèsties que us pugui ocasionar l'aplicació d'aquestes mesures excepcionals i agraïm, per endavant, la vostra comprensió.

Loading...