Mesures davant la propagació del coronavirus

AIXECA EL TEU NEGOCI

Aixeca el teu negoci
Les cambres catalanes, davant la situació excepcional provocada per la Covid-19, posem en marxa Aixeca el teu negoci, un projecte amb productes i serveis 360º, gratuïts o subvencionats, per ajudar les empreses i autònoms a aixecar, activar i accelerar el seu negoci, i evitar que cap empresa tanqui.

Les cambres et volem ajudar, de veritat!

Feu clic aquí per conèixer en quins àmbits i amb quins serveis us podem ajudar: www.aixecaelteunegoci.cat
També podeu fer-nos arribar directament a la Cambra de Sabadell els vostres dubtes i necessitats a través d'aquest formulari: Assessoria personalitzada COVID-19

CANAL D'INFORMACIÓ OFICIAL DE LES ADMINISTRACIONS

Generalitat de Catalunya

· Ordre TSF/201/2020 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de 26 de novembre, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l'activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d'una microempresa.
· Resolució PRE/3069/2020 del Departament de la Presidència, de 26 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts extraordinaris i d'emergència per fer front a la suspensió de l'obertura al públic de les instal·lacions esportives a Catalunya com a conseqüència de la crisi sanitària, econòmica i social de la COVID-19 (ref. BDNS 535840).
· Resolució PRE/3046/2020 del Departament de la Presidència, de 25 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts extraordinaris i d'emergència per fer front a la suspensió de l'obertura al públic de les instal·lacions esportives a Catalunya com a conseqüència de la crisi sanitària, econòmica i social de la COVID-19.
· Correcció d'errades a la Resolució TSF/3045/2020 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
· Resolució ARP/3036/2020 del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, de 24 de novembre, per la qual es declaren els crèdits efectivament disponibles per als ajuts a productors agraris per compensar la pèrdua d'ingressos derivada de la manca de funcionament de determinats canals de comercialització com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19 convocats mitjançant la Resolució ARP/2447/2020, de 30 de setembre (ref. BDNS 526493).
· Resolució del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, de 25 de novembre, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les activitats dels parcs infantils privats i l’oci nocturn, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19 (ref. BDNS 535407).
· Resolució TSF/3045/2020 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de 25 de novembre, per la qual s'aprova la convocatòria d'un ajut extraordinari en forma de prestació econòmica de pagament únic destinat a les persones professionals i tècniques de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d'altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya, que preveu el capítol II del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19, modificat pel capítol II del Decret llei 42/2020, de 10 de novembre, de mesures urgents de suport a entitats del tercer sector social (ref. BDNS 533916).
· Decret Llei 46/2020 del Departament de la Presidència, de 24 de novembre, de mesures urgents de caràcter administratiu, tributari i de control financer.
· Decret Llei 47/2020 del Departament de la Presidència, de 24 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter econòmic en el sector de les instal·lacions juvenils, de mesures en el sector de les cooperatives i de modificació del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19, i del Decret llei 42/2020, de 10 de novembre, de mesures urgents de suport a entitats del tercer sector social.
· Resolució TSF/2934/2020 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de 20 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria de subvencions per a programes de suport a la lluita contra l'exclusió social i la desigualtat agreujada per la crisi social derivada de la COVID-19, d'acord amb el Decret llei 25/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria social i de caràcter fiscal i administratiu (ref. BDNS 535114).
· Resolució EMC/3015/2020 del Departament d'Empresa i Coneixement, de 20 de novembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 (ref. BDNS 534914).
· Resolució SLT/2983/2020 del Departament de Salut, de 21 de novembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
· Correcció d'errades a la Resolució 2983/2020 del Departament de Salut, de 21 de novembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya (DOGC núm. 8277, de 21.11.2020).
· Resolució ARP/2969/2020 del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, de 17 de novembre, per la qual es declaren els crèdits efectivament disponibles per als ajuts a productors agraris per compensar la pèrdua d'ingressos derivada de la manca de funcionament de determinats canals de comercialització com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19 convocats mitjançant la Resolució ARP/2597/2020, de 21 d'octubre (ref. BDNS 529366).
· Decret Llei 43/2020 del Departament de la Presidència, de 17 de novembre, pel qual s'habilita el Consell Català de l'Esport per a l'atorgament d'ajuts extraordinaris i d'emergència per fer front a la suspensió de l'obertura al públic de les instal·lacions i dels equipaments esportius a Catalunya, es crea el Fons extraordinari addicional 2020 per als ens locals, i es modifica el Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social en centres educatius i en l'àmbit de l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a la crisi sanitària, econòmica i social generada per la COVID-19.
· Resolució EMC/2943/2020 del Departament d'Empresa i Coneixement, de 17 de novembre, per la qual es fa pública la convocatòria anticipada per a l'any 2021 de la línia de subvencions per als cellers amb denominació d'origen afectats econòmicament per la crisi sanitària provocada per la COVID-19 (ref. BDNS 534016).
· Resolució EMC/2928/2020 del Departament d'Empresa i Coneixement, de 17 de novembre, de modificació de la Resolució EMC/2810/2020, de 6 de novembre, per la qual s'aproven les bases de la línia de subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19.
· Resolució CLT/2856/2020 del Departament de Cultura, de 6 de novembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de tercera ampliació de la dotació pressupostària de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per compensar les pèrdues per anul·lació d'espectacles i activitats culturals durant el 2020 amb motiu de la COVID-19 (ref. BDNS 506471).
· Resolució SLT/2875/2020 del Departament de Salut, de 12 de novembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
· Decret Llei 42/2020 del Departament de la Presidència, de 10 de novembre, de mesures urgents de suport a entitats del tercer sector social.
· Decret Llei 41/2020 del Departament de la Presidència, de 10 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social en centres educatius i en l'àmbit de l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19.
· Resolució CLT/2814/2020 del Departament de Cultura, de 6 de novembre, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per donar suport al finançament de les despeses de funcionament d'empreses i entitats culturals durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (ref. BDNS 532068).
· Resolució CLT/2815/2020 del Departament de Cultura, de 5 de novembre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per compensar les pèrdues per cancel·lació d'espectacles i activitats culturals amb motiu de la COVID-19, per a l'any 2020 (ref. BDNS 532014).
· Ordre EMC/195/2020 del Departament d'Empresa i Coneixement, de 9 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per als cellers amb denominació d'origen afectats econòmicament per la crisi sanitària provocada per la COVID-19.
· Resolució SLT/2811/2020 del Departament de Salut, de 6 de novembre, per la qual es prorroguen les mesures de salut pública, de restricció de la mobilitat nocturna, per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
· Resolució EMC/2810/2020 del Departament d'Empresa i Coneixement, de 6 de novembre, per la qual s'aproven les bases de la línia de subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19.
· Resolució del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, de 5 de novembre, per la qual es modifiquen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les activitats de restauració i dels centres d’estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID-19, aprovades mitjançant la Resolució de 20 d’octubre de 2020, publicada al DOGC núm. 8252, de 22.10.2020.
· Resolució CLT/2796/2020 del Departament de Cultura, de 3 de novembre, per la qual es modifica la dotació de la segona convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a les despeses de funcionament d'empreses i entitats culturals durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID19 (ref. BDNS 519371).
· Resolució TSF/2799/2020 del Departament de Treball, Afers Socials i Família, de 4 de novembre, per la qual s'aprova la convocatòria d'ajuts per afavorir el manteniment de l'activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i de les persones treballadores autònomes que formen part d'una microempresa davant els efectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19 (ref. BDNS 531661).
· Resolució del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, de 5 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les activitats de restauració, els centres d’estètica i bellesa, els parcs infantils privats, l’oci nocturn i els establiments comercials situats en un centre o recinte comercial, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19.
· Decret Llei 38/2020 del Departament de Presidència, de 3 de novembre, pel qual s'adopten mesures en l'àmbit cultural per pal·liar els efectes de la crisi generada per la pandèmia de la COVID-19.
· Decret Llei 36/2020 del Departament de Presidència, de 3 de novembre, de mesures urgents en l'àmbit de l'impost sobre les estades en establiments turístics i de l'impost sobre la renda de les persones físiques.
· Decret Llei 39/2020 del Departament de Presidència, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19.
· Decret Llei 37/2020 del Departament de Presidència, de 3 de novembre, de reforç de la protecció del dret a l'habitatge davant els efectes de la pandèmia de la COVID-19.
· Resolució SLT/2734/2020 del Departament de Salut, de 30 d'octubre, per la qual s'adopten mesures en matèria de contractació de recursos humans per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
· Resolució CLT/2648/2020 del Departament de Cultura, de 22 d'octubre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per compensar les pèrdues per la cancel·lació de concerts o espectacles en festivals de música durant el 2020 amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (ref. BDNS 530168).
· Resolució SLT/2700/2020 del Departament de Salut, de 29 d'octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
· Resolució CLT/2646/2020 del Departament de Cultura, de 21 d'octubre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de segona ampliació de la dotació pressupostària de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per compensar les pèrdues per anul·lació d'espectacles i activitats culturals durant el 2020 amb motiu de la COVID-19 (ref. BDNS 506471).
· Resolució del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, de 26 d'octubre, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les activitats de restauració, i els centres d’estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID-19 (ref. BDNS 530049).
· Decret 127/2020 del Departament de la Presidència, de 25 d'octubre, per a l'adopció de les mesures necessàries en el territori de Catalunya durant la declaració de l'estat d'alarma davant la situació d'emergència sanitària provocada per la COVID19.
· Resolució SLT/2620/2020 del Departament de Salut, de 25 d'octubre, per la qual s'adopten mesures de salut pública, de restricció de la mobilitat nocturna, per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. Descarregueu-vos aquí el Certificat autoresponsable de desplaçament per la crisi sanitària per la COVID-19.
· Resolució ARP/2597/2020 del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, de 21 d'octubre, per la qual s'obre una nova convocatòria dels ajuts a productors agraris per compensar la pèrdua d'ingressos derivada de la manca de funcionament de determinats canals de comercialització com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19 (ref. BDNS 529366).
· Decret Llei 34/2020 del Departament de la Presidència, de 20 d'octubre, de mesures urgents de suport a l'activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats.
· Decret Llei 35/2020 del Departament de la Presidència, de 20 d'octubre, de modificació del Decret llei 19/2020, de 19 de maig, i del Decret llei 29/2020, de 28 de juliol, en matèria d'adopció de mesures socials i sanitàries per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19.
· Resolució del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, de 20 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit de les activitats de restauració i dels centres d'estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID-19.
· Resolució CLT/2563/2020 del Departament de Cultura, de 18 d'octubre, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la concessió de subvencions per compensar les pèrdues per la cancel·lació de concerts o espectacles en festivals de música durant el 2020 amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID19.
· Noves mesures per aturar l'increment de casos de COVID-19 a Catalunya La Generalitat de Catalunya ha anunciat l'entrada en vigor, des de la mitjanit del 15 al 16 d'octubre i durant els propers 15 dies, d'un seguit de mesures per aturar l'increment de casos de COVID-19 que s'està produint aquests darrers dies a Catalunya. Consulta aquí el detall de les mesures publicades per la Generalitat de Catalunya i aquí la Resolució SLT/2546/2020 del Departament de Salut.
· El Procicat aplicarà noves mesures a 15 municipis del Vallès Occidental per frenar els contagis de COVID-19.
· Resolució EMC/2579/2020 del Departament d'Empresa i Coneixement, de 19 d'octubre, sobre la tercera ampliació de l'import de la dotació pressupostària de la Resolució EMC/1317/2020, de 9 de juny, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia de subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció de Catalunya afectades econòmicament per la COVID-19 (ref. BDNS 509828), incrementat mitjançant la Resolució EMC/1638/2020, de 6 de juliol, i la Resolució EMC/2088/2020, de 18 d'agost.
· Resolució SLT/2568/2020 del Departament de Salut, de 19 d'octubre, per la qual es modifica la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
· Resolució SLT/2546/2020 del Departament de Salut, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
· Resolució del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, per la qual s'amplia l'import màxim de la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit del comerç i els serveis afectats econòmicament per la COVID-19 (ref. BDNS 503880).
· Resolució SLT/2480/2020 del Departament de Salut, de 8 d'octubre, per la qual es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
· Resolució SLT/2479/2020 del Departament de Salut, de 8 d'octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 als municipis de Canovelles, Granollers i les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental).
· Resolució ARP/2447/2020 del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, de 30 de setembre, per la qual s'obre una nova convocatòria dels ajuts a productors agraris per compensar la pèrdua d'ingressos derivada de la manca de funcionament de determinats canals de comercialització com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19 (ref. BDNS 526493).
· Resolució SLT/2452/2020 del Departament de Salut, de 5 d'octubre, per la qual s'adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 als municipis de Tortosa i de Roquetes (Baix Ebre) i d'Amposta (Montsià).
· Resolució SLT/2397/2020 del Departament de Salut, de 30 de setembre, per la qual s'adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 als municipis de Vic i de Manlleu.
· Resolució SLT/2396/2020 del Departament de Salut, de 30 de setembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 als municipis de Barcelona, Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Castelldefels i Gavà.
· Resolució SLT/2395/2020 del Departament de Salut, de 30 de setembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 als municipis de Girona i de Salt..
· Resolució SLT/2394/2020 del Departament de Salut, de 30 de setembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 a determinats municipis de la comarca de la Noguera.
· Correcció d'errades a la Resolució SLT/2325/2020 del Departament de Salut, de 25 de setembre, per la qual es prorroguen i modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya (DOGC núm. 8234, de 26.9.2020).
· Resolució SLT/2325/2020 del Departament de Salut, de 25 de setembre, per la qual es prorroguen i modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
· Resolució SLT/2314/2020 del Departament de Salut, de 24 de setembre, per la qual s'adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 als municipis de la comarca de la Cerdanya.
· Resolució SLT/2313/2020 del Departament de Salut, de 24 de setembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 al municipi de Reus.
· Resolució SLT/2312/2020 del Departament de Salut, de 23 de setembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 als municipis de Canovelles, Granollers i les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental).
· Resolució SLT/2286/2020 del Departament de Salut, de 22 de setembre, per la qual es modifica l'apartat 5 de la Resolució SLT/2228/2020, de 15 de setembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 als municipis de Barcelona, Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Castelldefels i Gavà.
· Resolució SLT/2266/2020 del Departament de Salut, de 21 de setembre, per la qual es modifica l'apartat 8 de la Resolució SLT/2228/2020, de 15 de setembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 als municipis de Barcelona, Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Castelldefels i Gavà.
· Resolució SLT/2252/2020 del Departament de Salut, de 17 de setembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 al municipi de Reus.
· Resolució 910/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 30/2020, pel qual s'estableix el règim sancionador específic per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19.
· Resolució 909/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 29/2020, pel qual s'adopten mesures pressupostàries en relació amb el desplegament de les actuacions d'atenció social, ordenació i reforç de determinats serveis socials de caràcter residencial i d'atenció diürna que preveu el Pla de contingència per a residències.
· Resolució SLT/2228/2020 del Departament de Salut, de 15 de setembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 als municipis de Barcelona, Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Castelldefels i Gavà.
· Resolució SLT/2229/2020 del Departament de Salut, de 15 de setembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 a determinats municipis de la comarca de la Noguera.
· Resolució SLT/2230/2020 del Departament de Salut, de 15 de setembre, per la qual s'adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 als municipis de Girona i de Salt.
· Resolució SLT/2207/2020 del Departament de Salut, de 10 de setembre, per la qual es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
· Resolució SLT/2194/2020 del Departament de Salut, de 9 de setembre, per la qual es prorroguen determinades mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 als municipis de Lleida ciutat, Alcarràs, Aitona, la Granja d'Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre.
· Resolució SLT/2160/2020 del Departament de Salut, de 8 de setembre, per la qual es prorroguen determinades mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 als municipis de Canovelles, Granollers i les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental).
· ACTA de presa de possessió del conseller d'Interior i del conseller d'Empresa i Coneixement.
· Resolució SLT/2132/2020 del Departament de Salut, de 3 de setembre, per la qual es prorroguen determinades mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 al municipi de Reus.

· RESOLUCIONS, DECRETS I ORDRES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA ARRAN DE LA CRISI DE LA COVID-19 Junio-Agosto 2020.

· RESOLUCIONS, DECRETS I ORDRES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DURANT L'ESTAT D'ALARMA ARRAN DE LA CRISI DE LA COVID-19

· Canal oficial de la Generalitat de Catalunya d'informació sobre el coronavirus

Ajuts i mesures econòmico-financeres

· El Pla de Recuperació per a Europa en 2' El Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya ha publicat aquesta infografia per resumir en què consisteix i com es portaran a terme els ajuts del Pla de Recuperació per a Europa i que hauria de començar a materialitzar-se al 2021.També podeu veure l'informe complet aquí: Informe sobre el Pla de recuperació per a Europa: Marc financer plurianual (MFP) 2021-2017 i Next Generation EU.
· Mesures econòmiques i socials per a empreses i autònoms Pàgina de Canal Empresa on s'agrupen els enllaços a ajuts, tràmits i gestions relacionades amb la COVID-19.
· Resum de mesures econòmiques per a autònoms i empreses de l'Ajuntament de Sabadell, la Cambra de Comerç de Sabadell i les principals entitats de la ciutat (Actualització 03/08/2020).
· Oportunitats de finançament i altres mesures de caire econòmic i social de la Unió Europea per fer front a la COVID-19.
· Préstecs de l'ICF en condicions preferents per al finançament a petites i mitjanes empreses gestionada (sublínia COVID-19).
· Línia de cobertura per crèdits de circulant per a empreses exportadores CESCE COVID-19.
· Pla d'acompanyament de línies de finançament ICO de Banc Sabadell davant la situació econòmica originada per l'efecte de la pandèmia pel COVID-19.
· Línia d'avals ICO de CaixaBank per facilitar el manteniment dels llocs de treball i paliar els efectes econòmics del COVID-19.
· Ajuts a l'activitat productiva i l'ocupació davant els efectes del coronavirus ACCIÓ - Generalitat de Catalunya.
· Línia d'ajuts directes de 2 M d'€ per a microempreses i professionals del sector turístic
· Línia d'avals ICO dotada amb fins a 100.000 milions d'euros d'acord amb l'article 29 del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març.
· Línia ICF-AVALIS LIQUIDITAT per cobrir les necessitats de liquiditat de les empreses catalanes.
· Comunicat de CASSA d'ajuts a pimes i autònoms en el pagament de les factures d'aigua
· Comunicat de SOREA d'ajuts en el pagament de les factures d'aigua, Bases d'aplicacio de l'ajuda a empreses i autònoms i Formulari de sol·licitud

Mesures urgents publicades pel Govern d'Espanya

>> Crisi Sanitària COVID-19
Resum publicat pel BOE que agrupa totes les normes estatals que tenen a veure amb el coronavirus.

>> COVID-19 Dret Autonòmic
Publicació del BOE actualitzada a 11 de novembre de 2020.


· Ordre HAC/1097/2020 del Ministeri d'Hisenda de 24 de novembre, per la qual es determina la quantia de la distribució definitiva entre les Comunitats Autònomes de règim comú dels recursos previstos a la lletra d) de l'apartat 2 de l'article 2 del Reial Decret-llei 22/2020, de 16 de juny, pel qual es regula la creació del Fons COVID-19 i s'estableixen les regles relatives a la seva distribució i lliurament.
· Reial Decret-llei 34/2020 de la Prefectura de l'Estat de 17 de novembre, de mesures urgents de suport a la solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria tributària.
· Resolució del Ministeri de Sanitat de 13 de novembre, de la Direcció General de Cartera Comú de Serveis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia, per la qual es publica l'Acord de la Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments, de 12 de novembre de 2020, pel qual es revisen els imports màxims de venda al públic.
· Ordre CIN/1062/2020 del Ministeri de Ciència i Innovació de 6 de novembre, per la qual es dona compliment a la disposició addicional dotzena en matèria de suport financer a les actuacions en parcs científics i tecnològics del Reial Decret-llei 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per recolzar l'economia i l'ocupació.
· Resolució del Ministeri de Sanitat d'11 de novembre, de la Direcció General de Salud Pública, relativa als controls sanitaris a realitzar en els punts d'entrada d'Espanya.
· Reial Decret-llei 32/2020 de la Prefactura de l'Estat del 3 de novembre, pel qual s'aproven mesures socials complementàries per a la protecció per desocupació i de suport al sector cultural.
· Reial Decret-llei 33/2020 de la Prefectura de l'Estat del 3 de novembre, pel qual s'adopten mesures urgents de recolzament a entitats del Tercer Sector d'Acció Social d'àmbit estatal.
· Reial Decret 956/2020 del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica de 3 de novembre, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma per a contenir la propagació d'infeccions causades pel SARS-CoV-2.
· Resolució del Congrés dels Diputats del 29 d'octubre, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord d'autorització de la prórroga de l'estat d'alarma declarat pel Reial Decreto 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma per a contenir la propagació d'infeccions causades pel SARS-CoV-2.
· Reial Decret 926/2020 del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica de 25 d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma per contenir la propagació d'infeccions provocades pel SARSCoV-2.
· Ordre INT/1006/2020 del Ministeri de l'Interior de 29 d'octubre, per la que es modifica l'Ordre INT/657/2020, de 17 de juliol, per la que es modifiquen els criteris per a l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
· Decret-Llei 29/2020 de la Comunitat Autònoma de Catalunya, de 28 de juliol, pel qual s'adopten mesures pressupostàries en relació amb el desenvolupament de les actuacions d'atenció social, per fer front als brots de la pandèmia generada per la COVID-19.
· Reial Decret-Llei 30/2020 de la Prefectura de l'Estat, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupacio.
· Reial Decret-Llei 29/2020 de la Prefectura de l'Estat, de 29 de setembre, de mesures urgents en matèria de teletreball a les Administracions Públiques i de recursos humans en el Sistema Nacional de Salut per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
· Ordre INT/913/2020 del Ministeri de l'Interior, de 29 de setembre, per la que es prorroga l'Ordre INT/657/2020, de 17 de juliol, per la que es modifiquen els criteris per a l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de països tercers a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
· Reial Decret-Llei 31/2020 de la Prefectura de l'Estat, de 29 de setembre, pel qual s'adopten mesures urgents en l'àmbit de l'educació no universitària.
· Resolució del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, de 28 de setembre, de la Secretaria General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, referent als equips de protecció individual en el context de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
· Reial Decret-Llei 28/2020 de la Prefectura de l'Estat, de 22 de setembre, de treball a distància.
· Ordre INT/851/2020 del Ministeri de l'Interior, de 14 de setembre, per la que es prorroga l'Ordre INT/657/2020, de 17 de juliol, per la que es modifiquen els criteris per a l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de països tercers a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre público i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
· Ordre INT/734/2020 del Ministeri de l'Interior, de 30 de juliol, per la que es modifica l'Ordre INT/ 657/2020, de 17 de juliol, per la que es modifiquen els criteris per a l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de països tercers a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre público i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
· Reial Decret-llei 26/2020 de la Prefectura de l'Estat, de 7 de juliol, de mesures de reactivació econòmica per fer front a l'impacte de la COVID-19 en els àmbits de transports i vivienda.
· Reial Decret-llei 25/2020 de la Prefectura de l'Estat, de 3 de juliol, de mesures urgents per recolzar la reactivació econòmica i l'ocupació.
· Ordre INT/595/2020 del Ministeri de l'Interior, de 2 de juliol, per la que es modifiquen els criteris per l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
· Resolució del Ministeri de Sanitat, de 29 de juny, de la Direcció General de Salut Pública, Qualitat i Innovación, relativa als controls sanitaris a realitzar en els punts d'entrada d'Espanya.
· Ordre INT/578/2020 del Ministeri de l'Interior, de 29 de juny, per la que es modifiquen els criteris per l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
· Reial Decret-llei 24/2020 de la Prefectura de l'Estat, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l'ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial.
· Reial Decret-llei 23/2020 de la Prefectura de l'Estat, de 23 de juny, pel que s'aproven mesures en matèria d'energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica.
· Resolució del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, de 16 de juny, de la Secretaria d'Estat de Comerç, per la que es publica l'Acord de la Conferència Sectorial de Comerç Interior, sobre pautes i recomanacions sanitàries per exercir l'activitat comercial.
· Ordre INT/551/2020 del Ministeri de l'Interior, de 21 de juny, per la qual es prorroguen els criteris per l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de països terceros a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordren públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
· Ordre INT/550/2020 del Ministeri de l'Interior, de 21 de juny, per la que es prorroguen els controls a les fronteres interiors amb Portugal temporalment restablerts amb motiu de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
· Ordre SND/535/2020 del Ministeri de Sanitat, de 17 de juny, per la qual es modifica l'Ordre SND/ 414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, i l'Ordre SND/458/2020, de 30 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.
· Reial Decret-llei 22/2020 de la Prefectura de l'Estat, de 16 de juny, pel qual es regula la creació del Fons COVID-19 i s'estableixen les regles relatives a la seva distribució i lliurament.
· Ordre SND/521/2020 del Ministeri de Sanitat, de 13 de juny, per la que es prorroguen els criteris per l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre público i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
· Ordre SND/520/2020 del Ministeri de Sanitat, de 12 de juny, per la que es modifiquen diverses ordres per la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional establertes després de la declaració de l'estat d'alarma i s'estableixen les unitats territorials que progressen a la fase 3 del Pla per la transició cap a una nova normalitat.
· Reial Decret-llei 21/2020 de la Prefectura de l'Estat, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
· Ordre SND/507/2020 del Ministeri de Sanitat, de 6 de juny, per la que es modifiquen diverses ordres amb la finalitat de flexibilitzar determinades restriccions d'àmbit nacional i establir les unitats territorials que progressen a les fases 2 i 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.
· Resolució del Ministeri de Treball i Economia Social, d'1 de juny, del Servei Públic d'Ocupació Estatal, per la que s'adopten mesures per a la recuperació de l'activitat formativa presencial a la formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral, en el marco de la implementació del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.
· Ordre SND/487/2020 del Ministeri de Sanitat, d'1 de juny, per la que s'estableixen les condicions a aplicar a les fases 2 i 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat en matèria de serveis aeris i marítims.

Govern d'Espanya

· Pla de mesures per respondre a l'impacte de la COVID19 en el sector transport i mobilitat. Condicions de mobilitat per fases.
· Pla per a la transició cap a una nova normalitat: Guia de la Fase 1.
· Pla per a la transició cap a una nova normalitat: Guia de la Fase 2.
· Activat el quart tram de 20.000 milions d'euros de la Línia d'Avals per garantir la liquidesa i reforçar el finançament d'autònoms, pimes i empreses.
· Guies de mesures per a la reducció del contagi pel coronavirus SARS-COV-2 en el sector túrístic.
· Protocol i guia de bones pràctiques adreçades a l'activitat comercial en establiment físic i no sedentari.
· Totes les preguntes i respostes sobre la nova prestació extraordinària per a autònoms, inclosos els autònoms societaris.
· Programa Acelera PYME Recursos, finançament i ajudes econòmiques, solucions tecnològiques i assessorament per a pimes i autònoms.
· Criteri sobre expedients de suspensió i de reducció de jornada per COVID-19 Ministeri de Treball i Economia Social.
· Comunicat del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions sobre la prestació per autònoms afectats pel COVID-19
· Guia de bones pràctiques per als establiments del sector comercial Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
· Informació oficial del Ministeri de Sanitat. Recomanacions sanitàries i de salut pública sobre el brot del nou coronavirus COVID-19
· Nota sobre la incidència i mesures a adoptar derivades de la situació i evolució del coronavirus (covid-19) en matèria de Formació Professional per a l'Ocupaciò en l'àmbit de gestió del Servei Públic d'Ocupacìó Estatal

Administracions locals

· Impacte de la crisi de la COVID-19 al Vallès Occidental Dades sobre l'activitat econòmica i el mercat de treball. Informe de l'Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
· Acord del grup impulsor del Pacte per la Reindustrialització del Consell Comarcal del Vallès Occidental Declaració conjunta de mesures urgents per a minimitzar els efectes de la crisi del coronavirus.
· El Consell Comarcal activa un servei de suport a les iniciatives locals per a la producció de material sanitari
· Ajuntament de Sabadell COVID-19 Estat d'alarma.
· Ajuntament de Castellar del Vallès Segueix l'última hora sobre el coronavirus
· Ajuntament de Sant Quirze del Vallès Mesures per combatre la crisi del coronavirus
· Ajuntament de Barberà del Vallès Darrera hora sobre la crisi del coronavirus
· Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 
· Ajuntament de Ripollet 
· Ajuntament de Montcada i Reixac
· Ajuntament de Polinyà 
· Ajuntament de Badia del Vallès 
· Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 
· Ajuntament de Palau-solità i Plegamans Informació actualitzada sobre el COVID-19
· Ajuntament de Sentmenat 

Altres informacions

· Mobilitat internacional en temps de la COVID-19 Recull de webs per facilitar la mobilitat internacional d'empresaris, treballadors, tècnics, professionals i particulars.
· Noves instrucions de l'AEAT sobre la atenció presencial en el procés de reobertura de les oficines de Duanes i II.EE. Mesures per a la desescalada.
· Crisi COVID 19: Evolució del nombre d'ERTO's al Vallès Flaix dades n. 93 maig 2020 del CIESC.
· Sabadell t'ho porta a casa Vols saber quin comerços de Sabadell o del teu barri fan servei a domicili?
· Consells de seguretat per repartidors de paqueteria Mossos d'Esquadra.
· Informació sobre impostos, censos i identificació electrònica: preguntes freqüents Document de l'Agència Tributària.
· Qüestionari voluntari d'avaluació diària del potencial de risc Protocol per fer front a la COVID-19
· COVID-19 Principals mesures d'impacte econòmic i laboral per al sector turístic i els seus treballadors pel coronavirus - Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme
· Decàleg per a després de la crisi del COVID-19
· MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE per als treballadors d'empreses considerades essencials que no s'hagin d'acollir al permís retribuït recuperable recollit al Reial Decret-llei 10/2020
· Oportunitats comercials i afectacions a les operacions internacionals davant la crisi del COVID-19
· Canvi de dates o cancel·lacions de fires internacionals
· Coronavirus: informació actualitzada sobre la repercussió en el comerç internacional, fires i viatges (AMEC)
· UNE facilita l'accés gratuït a les seves normes per a la fabricació de material contra el coronavirus
· Novetats en innovació - CDTI 2020
· Casos de Coronavirus COVID-19 al món
· Informació actualitzada de l'estat de les fronteres arreu del món
· Impacte en el transport internacional per carretera per països
· Informació sobre afectacions en el transport marítim i els ports
· Nota informativa COVID-19. Optimització de la potència elèctrica contractada
· Informacions d'interès i afectacions al sector del comerç davant la crisi del COVID-19
· Estudi de l'impacte del coronavirus al sector del comerç de Catalunya
· CESCE posa a disposició de pimes i empreses 2.000 M € per fer front a la crisi del coronavirus
· Mesures excepcionals que afecten a pacients, familiars i/o acompanyants del Parc Taulí
· FAQ's en relació al Coronavirus i la protecció de dades - Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD)

Canvis en l'operativa i activitat de la Cambra com a mesures excepcionals de prevenció

En aplicació de les mesures excepcionals pel coronavirus, el nostre horari d’atenció al públic presencial és de dilluns a divendres, de 9 a 14 h. Tot i així, el personal de la Cambra continua realitzant la seva activitat durant l’horari habitual i està disponible per via telefònica o correu electrònic de 9 a 17 h. i els divendres de 9 a 14 h.

Seguirem doncs, plenament operatius pel que fa a l'assessorament, expedició de documents per a l'exportació i la resta de serveis i extremant les mesures de seguretat i higiene, per garantir la vostra seguretat. De tota manera recomanem que abans de venir a la Cambra us poseu en contacte per concretar el servei a realitzar. Ho podeu fer per telèfon a través del 937 451 255 o bé mitjançant els correus de contacte que trobareu a continuació.

A la Cambra seguim oferint-vos tot l'assessorament i suport per fer front a la crisi de la COVID-19 i #QueCapEmpresaTanqui.

Correus de contacte del personal de la Cambra per informació, assessoria, serveis i gestions

Administració administracio@cambrasabadell.org

Mediació concursal/mercantil mediacio@cambrasabadell.org

Assessoria jurídica assessoriajuridica@cambrasabadell.org

Secretaria general secretariageneral@cambrasabadell.org

Formació presencial, on-line i in-company formacio@cambrasabadell.org 

Cursos per a joves, Programa PICE i Garantia Juvenil  pice@cambrasabadell.org 

Promoció internacional promociointernacional@cambrasabadell.org

Assessorament en comerç internacional   lrodriguez@cambrasabadell.org   

Comerç  amado@cambrasabadell.org

Creació d’empreses iportillo@cambrasabadell.org

Programes i consultoria per a la competitivitat empresarial farbelo@cambrasabadell.org

Ajuts, optimització i devolució d’impostos i traduccions aquera@cambrasabadell.org

Certificats digitals, d’origen i tràmits de comerç exterior acapdevila@cambrasabadell.org

Lloguer de sales i material, bases de dades i protecció de dades msegui@cambrasabadell.org

Oficina de Gestió Empresarial de la Generalitat (OGE) i Registre Mercantil amorral@cambrasabadell.org

Qüestions generals general@cambrasabadell.org

Sentim les molèsties que us pugui ocasionar l'aplicació d'aquestes mesures excepcionals i agraïm, per endavant, la vostra comprensió.

Loading...