Publicacions oficials de les administracions

Canal informatiu amb una selecció de les mesures publicades per la Generalitat de Catalunya, el Govern d'Espanya i d'altres administracions, novetats i canvis en l'operativa empresarial i d'altres qüestions d'interès.

Tambén podeu fer-nos arribar directament a la Cambra de Sabadell els vostres dubtes i necessitats trucant al 937 451 212 o a través d'aquest formulari: Assessoria personalitzada Cambra Sabadell

Generalitat de Catalunya

· Ordre EMT/232/2023 del Departament d'Empresa i Treball, de 25 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la realització d'activitats en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals conforme a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
· Ordre EMT/185/2023 de la Direcció General del Comerç de 14 de juliol, per la qual s'estableix el calendari d'obertura a Catalunya dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2024 i 2025.
· Resolució EMT/2569/2023  de 12 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a projectes d'innovació oberta i disruptiva.
· Ordre EMT/178/2023 del Departament d'Empresa i Treball de 6 de juliol, per la qual s'estableixen les instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat del dia 23 de juliol de 2023.
· Resolució del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya de 12 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les activitats de comerç al detall, i de les associacions i entitats de comerç, emmarcat en el Component 13, impuls a la PIME, en la seva inversió 4 “Suport al comerç”, actuació 1.2. Programa de modernització del Comerç: Fons Tecnològic del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat pels fons Next Generation EU per a l’any 2023 (ref. BDNS 702622).
· Ordre EMT/154/2023 del Departament d'Empresa i Treball de 13 de juny, de modificació de l'Ordre EMT/220/2022, de 5 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al desenvolupament del programa "TU+1” de foment de la contractació indefinida d'un treballador o treballadora per part d'autònoms sense treballadors o treballadores a càrrec (DOGC núm. 8767, de 6.10.2022).
· Resolució ACC/1734/2023 del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de 16 de maig, de convocatòria d'ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya, i a instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic en cobertes afectades (ref. BDNS 695415).
· Resolució EMT/1514/2023 del Departament d'Empresa i Treball de 3 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a noves oportunitats de negoci.
· Resolució ACC/1435/2023 del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de 27 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores que han de regir la convocatòria d'ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya, i a instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic en cobertes afectades.
· Resolució ACC/1466/2023 del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de 20 d'abril, per la qual es modifica i s'amplia la dotació pressupostària dels ajuts convocats mitjançant la Resolució ACC/2416/2022, de 25 de juliol, per la qual es fa pública la convocatòria de l'any 2022 per a la concessió de subvencions dels programes d'incentius per a la implantació d'instal·lacions d'energies renovables tèrmiques en diferents sectors de l'economia en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea a través dels fons NextGenerationUE (ref. BDNS 640928).
· Resolució del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya de 25 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria dels Premis Nacionals de Comerç de la Generalitat de Catalunya i dels Premis Nacionals als Establiments Comercials Centenaris de la Generalitat de Catalunya de l'any 2022 (ref. BDNS 690422).
· Resolució EMT/1312/2023 del Departament d'Empresa i Treball de 4 d'abril, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia de subvencions per a la millora de la competitivitat de micro, petites i mitjanes empreses del sector industrial i de serveis a la producció en un entorn afectat per la covid-19 amb impacte en el seu grau de sostenibilitat ambiental i de digitalització (ref. BDNS 687300).
· Resolució TER/1238/2023 del Departament de Territori de 27 de març, d'ampliació de l'import màxim inicial de la dotació pressupostària de la Resolució VPD/664/2022, de 9 de març, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la transformació de flotes de transport de viatgers i mercaderies d'empreses privades prestadores de serveis de transport per carretera, així com d'empreses que realitzen transport privat complementari, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU (ref. BDNS 614414).
· Resolució EMT/1122/2023 del Departament d'Empresa i Treball de 31 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2023 de la línia de subvencions per a nuclis R+D (ref. BDNS 685754).
· Resolució EMT/1050/2023 del Departament d'Empresa i Treball de 28 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a nuclis R+D.
· Resolució EMT/1018/2023 del Departament d'Empresa i Treball de 24 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions start-up capital per a empreses tecnològiques emergents.
· Resolució EMT/136/2023 del Departament d'Empresa i Treball de 18 de gener, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions de suport a projectes de reindustrialització a Catalunya (ref. BDNS 671382).
· Resolució EMT/135/2023 del Departament d'Empresa i Treball de 18 de gener, per la qual s'obre la convocatòria de la línia de subvencions per a projectes d'inversions productives que millorin la competitivitat, l'impacte en el grau de sostenibilitat ambiental i la digitalització a empreses industrials (ref. BDNS 671426).
· Resolució EMT/4049/2022 del Departament d'Empresa i Treball de 21 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions de suport a projectes de reindustrialització a Catalunya.
· Ordre EMT/254/2022 del Departament d'Empresa i Treball de 28 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la convocatòria d'ajuts a la línia de finançament per a projectes d'eficiència energètica i economia circular d'empreses turístiques de Catalunya, en el marc de l'instrument europeu Next Generation i del Pla de recuperació, transformació i resiliència del Govern d'Espanya.
· Resolució EMT/3678/2022 de l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa de 18 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 per a la concessió de subvencions per a projectes d'iniciatives de noves línies d'activitat (ref. BDNS 660226).
· Resolució EMT/3589/2022 de l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa de 15 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a noves oportunitats de negoci.
· Resolució ACC/2416/2022 de l'Institut Català de l'Energia de 25 de juliol, per la qual es fa pública la convocatòria de l'any 2022 per a la concessió de subvencions dels programes d'incentius per a la implantació d'instal·lacions d'energies renovables tèrmiques en diferents sectors de l'economia en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea a través dels fons NextGenerationUE (ref. BDNS 640928).
· Resolució EMT/2041/2022 del Departament d'Empresa i Treball de 23 de juny, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de les subvencions de la Línia 1 del Programa diversitat i empresa, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea (Next Generation, EU), per a l'any 2022 (ref. BDNS 636155)..
· Resolució EMT/1988/2022 del Departament d'Empresa i Treball de 22 de juny, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia de subvencions per a la millora de la competitivitat de micro, petites i mitjanes empreses del sector industrial i de serveis a la producció en un entorn afectat per la COVID-19 amb impacte en el seu grau de sostenibilitat ambiental i de digitalització (ref. BDNS 634516).
· Resolució EMT/1738/2022 del Departament d'Empresa i Treball de 3 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions a projectes de Recerca Industrial i Desenvolupament Experimental en l'àmbit del canvi climàtic.
· Resolució EMT/1651/2022 del Departament d'Empresa i Treball de 27 de maig, per la qual es fa pública la convocatòria de l'any 2022 per a la concessió de l'ajut extraordinari adreçat a treballadors/ores afectats per un expedient de regulació temporal d'ocupació a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19, i també a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària (ref. BDNS 630305).
· Ordre EMT/122/2022 del Departament d'Empresa i Treball de 25 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de l'ajut extraordinari adreçat a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19, i també a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària.
· Ordre EMT/116/2022 del Departament d'Empresa i Treball de 18 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la millora de la competitivitat de micro, petites i mitjanes empreses del sector industrial i de serveis a la producció en un entorn afectat per la COVID-19 amb impacte en el seu grau de sostenibilitat ambiental i de digitalització.
· DECRET LLEI 5/2022 del Departament de la Presidència de 17 de maig, de mesures urgents per contribuir a pal·liar els efectes del conflicte bèl·lic d'Ucraïna a Catalunya i d'actualització de determinades mesures adoptades durant la pandèmia de la COVID-19.
· Resolució EMT/1450/2022 del Departament d'Empresa i Treball d'11 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 de la línia de subvencions destinades a incentivar el creixement en fases inicials d'empreses emergents (start-up) tecnològiques (ref. BDNS 626649).
· Resolució del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya de 29 de març, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts extraordinaris en l’àmbit de les activitats de restauració afectades econòmicament per la COVID-19 (ref. BDNS 618058).
· Resolució SLT/915/2022 del Departament de Salut de 31 de març, per la qual s'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
· Resolució del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya de 24 de març, per la qual es dona publicitat a les bases reguladores per a la concessió d'ajuts extraordinaris en l'àmbit de les activitats de restauració afectades econòmicament per la COVID-19.
· Ordre EMT/51/2022 del Departament d'Empresa i Treball de 24 de març, per la qual s'obre la inscripció prèvia per sol·licitar l'ajut extraordinari adreçat a treballadors/ores afectats per un expedient de regulació temporal d'ocupació a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19, i també a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària.
· Resolució EMT/424/2022 del Departament d'Empresa i Treball de 21 de febrer, per la qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions de la campanya Estalviatge per incentivar la demanda d'escapades turístiques a Catalunya, debilitada a causa de la crisi del sector turístic per la COVID-19, mitjançant un sistema de bons turístics (ref. BDNS 611597).
· Resolució CLT/361/2022 del Departament de Cultura de 14 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per compensar les pèrdues per cancel·lació d'espectacles d'arts escèniques i concerts durant el període de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (ref. BDNS 610925).
· Resolució CLT/360/2022 del Departament de Cultura de 14 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per compensar les pèrdues per la reducció de taquillatges en espais escènics i musicals durant el període de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (ref. BDNS 610926).
· Resolució SLT/254/2022 del Departament de Salut de 9 de febrer, per la qual es modifica la Resolució SLT/177/2022, de 2 de febrer, per la qual s'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
· Resolució SLT/99/2022 del Departament de Salut de 26 de gener, per la qual s'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
· Resolució del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya de 19 de gener, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts extraordinaris en l’àmbit de les activitats de l’oci nocturn, afectades econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19 (ref. BDNS 606649).
· Resolució SLT/66/2022 del Departament de Salut de 19 de gener, per la qual s'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
· Resolució del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya de 10 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts extraordinaris en l'àmbit de les activitats d'oci nocturn, afectades econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19.
· DECRET LLEI 1/2022 del Departament de la Presidència d'11 de gener, pel qual s'estableixen mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social de la COVID-19 en l'àmbit de les juntes de propietaris en les comunitats subjectes al règim de propietat horitzontal.
· Resolució SLT/8/2022 del Departament de Salut de 4 de gener, per la qual s'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

· Canal oficial de la Generalitat de Catalunya d'informació sobre el coronavirus

Ajuts i mesures econòmico-financeres

· El Pla de Recuperació per a Europa en 2' El Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya ha publicat aquesta infografia per resumir en què consisteix i com es portaran a terme els ajuts del Pla de Recuperació per a Europa i que hauria de començar a materialitzar-se al 2021.També podeu veure l'informe complet aquí: Informe sobre el Pla de recuperació per a Europa: Marc financer plurianual (MFP) 2021-2017 i Next Generation EU.
· Mesures econòmiques i socials per a empreses i autònoms Pàgina de Canal Empresa on s'agrupen els enllaços a ajuts, tràmits i gestions relacionades amb la COVID-19.
· Resum de mesures econòmiques per a autònoms i empreses de l'Ajuntament de Sabadell, la Cambra de Comerç de Sabadell i les principals entitats de la ciutat (Actualització 16/12/2020).
· Oportunitats de finançament i altres mesures de caire econòmic i social de la Unió Europea per fer front a la COVID-19.
· Préstecs de l'ICF en condicions preferents per al finançament a petites i mitjanes empreses gestionada (sublínia COVID-19).
· Línia de cobertura per crèdits de circulant per a empreses exportadores CESCE COVID-19.
· Pla d'acompanyament de línies de finançament ICO de Banc Sabadell davant la situació econòmica originada per l'efecte de la pandèmia pel COVID-19.
· Línia d'avals ICO de CaixaBank per facilitar el manteniment dels llocs de treball i paliar els efectes econòmics del COVID-19.
· Ajuts a l'activitat productiva i l'ocupació davant els efectes del coronavirus ACCIÓ - Generalitat de Catalunya.
· Línia d'ajuts directes de 2 M d'€ per a microempreses i professionals del sector turístic
· Línia d'avals ICO dotada amb fins a 100.000 milions d'euros d'acord amb l'article 29 del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març.
· Línia ICF-AVALIS LIQUIDITAT per cobrir les necessitats de liquiditat de les empreses catalanes.
· Comunicat de CASSA d'ajuts a pimes i autònoms en el pagament de les factures d'aigua
· Comunicat de SOREA d'ajuts en el pagament de les factures d'aigua, Bases d'aplicacio de l'ajuda a empreses i autònoms i Formulari de sol·licitud

Mesures publicades pel Govern d'Espanya

· Resolució del Ministeri de Treball i Economia Social de 23 d'octubre, de la Direcció General de Treball, por la qual es publica la relació de festes laborables per l'any 2024.
· Extracte de l'ordre ICT/744/2023, del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme de 20 de juliol, per la que es convoca la concessió de les subvencions disposades a la Ordre ICT/744/2023 de 7 de juliol per el que es regulen les bases de la linia d'ajudes per la compensació de les despeses addicionals degut a l'augment excepcional dels preus del gas natural.
· Ordre ICT/775/2023, del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme de 10 de juliol, per la que es corregeixen els errors a l'Ordre ICT/744/2023, de 7 de juliol, per la que es regulen les bases de la línia d'ajuts per la compensació de les costes addicionals degut a l 'augment excepcional dels preus del gas natural
· Extracte de la resolució del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme de 3 de maig, d'ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E. per la qual es convoca per al 2023 la concessió de subvencions del «Programa ICEX Next de Iniciación y Consolidación de la Exportación» d'ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.
· Resolució de la Secretaria d'Estat de Seguretat del Ministeri de l'Interior de 3 de gener, sobre restriccions a fronteres exteriors aèries per raó de salut pública, amb motiu de la situació sanitària ocasionada per la COVID-19 a la Xina.
· Reial Decret-llei 14/2022 de la Prefectura de l'Estat d'1 d'agost, de mesures de sostenibilitat econòmica en l'àmbit del transporte, en matèria de beques i ajuts a l'estudi, així com mesures d'estalvi, eficiència energètica i de reducció de la dependència energètica del gas natural.
· Reial Decret-llei 11/2022 de la Prefectura de l'Estat de 25 de juny, pel qual s'adopten i es prorroguen determinades mesures per respondre a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, per fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica, i per a la recuperació econòmica i social de la illa de La Palma.
· Reial Decret 286/2022 del Ministeri de Sanitat de 19 d'abril, pel qual es modifica l'obligatorietat de l'ús de mascaretes durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
· Reial Decret-llei 6/2022 de la Prefectura de l'Estat de 29 de març, pel qual s'adopten mesures urgents en el marc del Pla Nacional de resposta a las conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna.
· Ordre INT/236/2022 del Ministeri de l'Interior de 28 de març, per la qual es prorroga l'Ordre INT/657/2020, de 17 de juliol, por la qual es modifiquen els criteris per l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de països tercers a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
· Reial Decret 115/2022 del Ministeri de Sanitat de 8 de febrer, pel qual es modifica l'obligatorietat de l'ús de mascaretes durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
· Reial Decret-Llei 30/2021 de la Prefectura de l'Estat de 23 de desembre, pel qual s'adopten mesures urgents de prevenció i contenció per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
· Ordre PCM/1324/2021 del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica de 30 de novembre, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 30 de novembre de 2021, pel qual s'estableixen mesures excepcionals per limitar la propagació i el contagi per la COVID-19, mitjançant la limitació dels vols entre determinats països del sud d'Àfrica i els aeroports espanyols.
· Ordre SND/1309/2021 del Ministeri de Sanitat de 26 de novembre, sobre les condicions de quarantena a les que s'han de sotmetre les persones procedents de països d'alt risc a la seva arribada a Espanya, durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
· Ordre INT/1005/2021 del Ministeri de l'Interior de 24 de setembre, per la qual es modifica l'Ordre INT/657/2020, de 17 de juliol, por la qual es modifiquen els criteris per a l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de països tercers a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic y salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
· Ordre INT/965/2021 del Ministeri de l'Interior de 15 de setembre, per la qual es modifica l'Ordre INT/657/2020, de 17 de juliol, per la qual es modifiquen els criteris per a l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de països tercers a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
· Ordre INT/916/2021 del Ministeri de l'Interior de 2 de setembre, per la qual es modifica l'Ordre INT/657/2020, de 17 de juliol, por la qual es modifiquen els criteris per la aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de països tercers a la Unió Europea i països associatos Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

>> Crisi Sanitària COVID-19
Resum publicat pel BOE que agrupa totes les normes estatals que tenen a veure amb el coronavirus.

>> COVID-19 Dret Autonòmic
Publicació del BOE actualitzada a 11 de novembre de 2020.

Govern d'Espanya

· Pla de mesures per respondre a l'impacte de la COVID19 en el sector transport i mobilitat. Condicions de mobilitat per fases.
· Pla per a la transició cap a una nova normalitat: Guia de la Fase 1.
· Pla per a la transició cap a una nova normalitat: Guia de la Fase 2.
· Activat el quart tram de 20.000 milions d'euros de la Línia d'Avals per garantir la liquidesa i reforçar el finançament d'autònoms, pimes i empreses.
· Guies de mesures per a la reducció del contagi pel coronavirus SARS-COV-2 en el sector túrístic.
· Protocol i guia de bones pràctiques adreçades a l'activitat comercial en establiment físic i no sedentari.
· Totes les preguntes i respostes sobre la nova prestació extraordinària per a autònoms, inclosos els autònoms societaris.
· Programa Acelera PYME Recursos, finançament i ajudes econòmiques, solucions tecnològiques i assessorament per a pimes i autònoms.
· Criteri sobre expedients de suspensió i de reducció de jornada per COVID-19 Ministeri de Treball i Economia Social.
· Comunicat del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions sobre la prestació per autònoms afectats pel COVID-19
· Guia de bones pràctiques per als establiments del sector comercial Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
· Informació oficial del Ministeri de Sanitat. Recomanacions sanitàries i de salut pública sobre el brot del nou coronavirus COVID-19
· Nota sobre la incidència i mesures a adoptar derivades de la situació i evolució del coronavirus (covid-19) en matèria de Formació Professional per a l'Ocupaciò en l'àmbit de gestió del Servei Públic d'Ocupacìó Estatal

Administracions locals

· Impacte de la crisi de la COVID-19 al Vallès Occidental Dades sobre l'activitat econòmica i el mercat de treball. Informe de l'Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
· Acord del grup impulsor del Pacte per la Reindustrialització del Consell Comarcal del Vallès Occidental Declaració conjunta de mesures urgents per a minimitzar els efectes de la crisi del coronavirus.
· El Consell Comarcal activa un servei de suport a les iniciatives locals per a la producció de material sanitari
· Ajuntament de Sabadell COVID-19 Estat d'alarma.
· Ajuntament de Castellar del Vallès Segueix l'última hora sobre el coronavirus
· Ajuntament de Sant Quirze del Vallès Mesures per combatre la crisi del coronavirus
· Ajuntament de Barberà del Vallès Darrera hora sobre la crisi del coronavirus
· Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 
· Ajuntament de Ripollet 
· Ajuntament de Montcada i Reixac
· Ajuntament de Polinyà 
· Ajuntament de Badia del Vallès 
· Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 
· Ajuntament de Palau-solità i Plegamans Informació actualitzada sobre el COVID-19
· Ajuntament de Sentmenat 

Altres informacions

· Mobilitat internacional en temps de la COVID-19 Recull de webs per facilitar la mobilitat internacional d'empresaris, treballadors, tècnics, professionals i particulars.
· Noves instrucions de l'AEAT sobre la atenció presencial en el procés de reobertura de les oficines de Duanes i II.EE. Mesures per a la desescalada.
· Crisi COVID 19: Evolució del nombre d'ERTO's al Vallès Flaix dades n. 93 maig 2020 del CIESC.
· Sabadell t'ho porta a casa Vols saber quin comerços de Sabadell o del teu barri fan servei a domicili?
· Consells de seguretat per repartidors de paqueteria Mossos d'Esquadra.
· Informació sobre impostos, censos i identificació electrònica: preguntes freqüents Document de l'Agència Tributària.
· Qüestionari voluntari d'avaluació diària del potencial de risc Protocol per fer front a la COVID-19
· COVID-19 Principals mesures d'impacte econòmic i laboral per al sector turístic i els seus treballadors pel coronavirus - Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme
· Decàleg per a després de la crisi del COVID-19
· MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE per als treballadors d'empreses considerades essencials que no s'hagin d'acollir al permís retribuït recuperable recollit al Reial Decret-llei 10/2020
· Oportunitats comercials i afectacions a les operacions internacionals davant la crisi del COVID-19
· Canvi de dates o cancel·lacions de fires internacionals
· Coronavirus: informació actualitzada sobre la repercussió en el comerç internacional, fires i viatges (AMEC)
· UNE facilita l'accés gratuït a les seves normes per a la fabricació de material contra el coronavirus
· Novetats en innovació - CDTI 2020
· Casos de Coronavirus COVID-19 al món
· Informació actualitzada de l'estat de les fronteres arreu del món
· Impacte en el transport internacional per carretera per països
· Informació sobre afectacions en el transport marítim i els ports
· Nota informativa COVID-19. Optimització de la potència elèctrica contractada
· Informacions d'interès i afectacions al sector del comerç davant la crisi del COVID-19
· Estudi de l'impacte del coronavirus al sector del comerç de Catalunya
· CESCE posa a disposició de pimes i empreses 2.000 M € per fer front a la crisi del coronavirus
· Mesures excepcionals que afecten a pacients, familiars i/o acompanyants del Parc Taulí
· FAQ's en relació al Coronavirus i la protecció de dades - Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD)

Operativa i activitat de la Cambra

Abans de venir a la Cambra us podeu posar en contacte per concretar el servei a realitzar. Ho podeu fer per telèfon a través del 937 451 255 o bé mitjançant els correus de contacte que trobareu a continuació.

Correus de contacte del personal de la Cambra per informació, assessoria, serveis i gestions

Administració administracio@cambrasabadell.org

Mediació concursal/mercantil mediacio@cambrasabadell.org

Assessoria jurídica assessoriajuridica@cambrasabadell.org

Secretaria general secretariageneral@cambrasabadell.org

Formació presencial, on-line i in-company formacio@cambrasabadell.org 

Cursos per a joves, Programa PICE i Garantia Juvenil  pice@cambrasabadell.org 

Promoció internacional promociointernacional@cambrasabadell.org

Assessorament en comerç internacional   lrodriguez@cambrasabadell.org   

Comerç  amado@cambrasabadell.org

Creació d’empreses iportillo@cambrasabadell.org

Programes i consultoria per a la competitivitat empresarial farbelo@cambrasabadell.org

Ajuts, optimització i devolució d’impostos i traduccions aquera@cambrasabadell.org

Certificats digitals, d’origen i tràmits de comerç exterior acapdevila@cambrasabadell.org

Lloguer de sales i material, bases de dades i protecció de dades msegui@cambrasabadell.org

Oficina de Gestió Empresarial de la Generalitat (OGE) i Registre Mercantil amorral@cambrasabadell.org

Qüestions generals general@cambrasabadell.org

Loading...