El President de la Cambra de Comerç de Sabadell, el Sr. Ramon Alberich, vol adreçar-se als empresaris, treballadors i població, en general, de la demarcació per enviar un missatge de suport en un moment molt complicat, com no s’ha viscut abans, per la crisi sanitària i econòmica que està suposant el Coronavirus.

La crisi que ha obert la pandèmia del COVID-19 tindrà conseqüències incalculables a hores d’ara i des de la Cambra de Comerç de Sabadell, conjuntament amb la resta de cambres catalanes, s’està treballant per reclamar a les administracions que apliquin mesures econòmiques urgents per fer front a aquest repte en el que estem immersos. Demanem a l’Estat agilitat en l’aplicació i tramitació de mesures econòmiques i laborals. També des de les Cambres ens situem en la línia del confinament de tota la població, tal i com s’ha demanat des de la Generalitat de Catalunya, mantenint l’activitat empresarial tant com sigui possible mitjançant el teletreball i aplicant d’altres mesures preventives en el lloc de treball quan necessàriament s’hagi de dur a terme de forma presencial.

Per al moment encara es pot parlar de certa normalitat en la indústria tot i que avui ja s’ha sabut que diverses empreses del sector de l’automoció han hagut d’aturar la seva activitat i això tindrà conseqüències en moltes d’altres empreses. Evidentment el sector sanitari és el que està patint més aquests dies per la sobre saturació, la falta de mitjans i l’absentisme ocasionat per la falta de personal directament afectat pel virus. Així com el sector turístic, en estat de xoc per les cancel·lacions, i l’hostaleria i el comerç, forçats a tancar els seus establiments. Per la seva banda, la distribució alimentària pateix per l’excés de compres, malgrat es recorda que no ha de preocupar el tema de l’abastiment. Les empreses internacionalitzades haurien de mantenir per poc que sigui possible l’activitat amb el mínim de personal necessari i el màxim de protegit, per tal de no arriscar-se a perdre clients.

Des d’aquesta perspectiva la Cambra de Comerç de Sabadell ha adoptat uns canvis en l’operativa i prestació de serveis, tenint en compte les decisions preses per les autoritats aquest darrer cap de setmana, i ha decidit respectar la legalitat vigent anunciada pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma i seguir  també les recomanacions de la Generalitat de Catalunya.

Es reduirà al màxim l'activitat presencial, obrint l'edifici en horari d'atenció al públic de 9 a 14 h. i limitant la prestació de serveis a l'expedició de documents i tràmits que no es puguin fer on-line. La majoria de treballadors de la Cambra portaran a terme la seva activitat mitjançant teletreball, potenciant al màxim els serveis per via telemàtica, com l'assessorament empresarial, etc. L’objectiu és poder seguir donant el màxim de suport a les empreses i garantir la salut i seguretat dels treballadors de la Cambra i de tota la població en general en aquests moments de crisi sanitària i econòmica tan excepcionals.

Informar també que hem habilitat a la web de la Cambra, https://www.cambrasabadell.org, un canal informatiu amb tota la informació relativa a mesures, ajuts i d'altres anuncis que facin les diferents administracions.