Lobby: l'opinió de la Cambra


La Cambra es posiciona davant els temes d'actualitat i fa sentir la seva opinió a les administracions competents i als mitjans de comunicació en defensa dels interessos de les seves empreses.

L'activitat lobby que es duu a terme a la Cambra es realitza a través de les seves comissions consultives i de l'equip tècnic de suport. El Ple de l'entitat aprova el seu posicionament.

Quins passos segueix l'acció lobby?


L'estratègia de funcionament de tota acció lobby segueix els següents passos:

  • Detecció del tema d'anàlisi, que pot venir donat per diferents vies: suggeriment d'un elector, d'un col·lectiu empresarial o d’un òrgan consultiu i tècnic, anunci públic, mitjans de comunicació, contacte directe amb l'administració competent, etc.

  • L'opinió de l'elector és d'enorme interès en aquest estadi ja que sovint és l'activitat quotidiana la que permet detectar les disfuncionalitats del sistema.

  • Valoració de l'interès i estudi tècnic de suport: elaboració d'un informe tècnic sobre el tema que serveixi de suport a la decisió de l'entitat.

  • Discussió a la Comissió corresponent amb proposta d'acord: anàlisi de la situació en el marc de la comissió sectorial corresponent, que eleva al Ple de la Cambra una proposta d'acord i posicionament cameral.

  • Aprovació de l'Acord pel Ple de la Cambra: aprovació del posicionament de la Cambra a través del seu Ple.

  • Posicionament de Cambra i acció a realitzar: Execució de les conclusions a les que s'hagi arribat (carta, entrevista a la corporació corresponent, informe en premsa, al·legacions, etc.)

El President i el Comitè executiu poden prendre una decisió de posicionament de la Cambra en casos d'urgència on s'hagi de donar una resposta ràpida i no sigui possible realitzar el procediment habitual.

Accions del Lobby


Valorem l’ imminent signatura de l’ acord d’infraestructures com un pas important per la millora de la qualitat de vida de centenars de milers de vallesans.L’ acord haurà de fer realitat tres actuacions importantíssimes per el Vallès i l’AMB: la millora de els connexions de la AP7, els intercanviadors de la R8-FGC, la ronda nord de Sabadell i la connexió amb l’ actual tram de la B40.

Veure Detall

L’actual coordinador del Pla de Rodalies de Catalunya, Pere Macias, ha participat a la Comissió d’Urbanisme, Transports i Infraestructures de la Cambra on ha exposat els reptes i riscos del Pla de Rodalies 2020-2023. El Pla fins al 2030 contempla una licitació de més de 4.000 milions d’€ i a l’abril ja s’ha arribat a un 46 % de la licitació publicada i a finals de març s’havien executat més de 1.000 milions d’€. Són xifres que han de repercutir favorablement al funcionament del sistema de rodalies que precisa d’una bona gestió, material rodant i infraestructura.

Veure Detall

La Cambra de Comerç de Sabadell ha presentat en roda de premsa les principals conclusions de l’estudi encarregat a l’Institut Ostrom sobre els efectes de la construcció de la B-40. L’entitat considera prioritària la construcció de la Ronda Nord de Sabadell i la necessitat urgent que les administracions competents construeixin aquesta via i la B-40 deixant enrere l’error històric de confondre les dues vies, quan ambdues són imprescindibles.

Veure Detall

Amec, CECOT, FemCAT, la Comissió Economicofiscal de PIMEC i les Cambres de Comerç de Barcelona, Girona i Sabadell s’adhereixen a un manifest que denuncia la impossibilitat d’assegurar el benestar social i la competitivitat amb els recursos públics actuals. Catalunya, fortament penalitzada a la redistribució, ocupa el 76è lloc en PIB per càpita de les 240 regions europees analitzades i el 135 en Índex de Progrés Social.

Veure Detall

Junts per Catalunya, amb la consellera de la Generalitat, Lourdes Ciuró, el diputat del Parlament de Catalunya, Ramon Tremosa i l’alcaldable per Sabadell, Lluis Matas, apleguen representants d’entitats municipals i econòmiques del Vallès per exigir que es porti a terme aquesta infraestructura.

Veure Detall

La visita de la consellera Alsina a Sabadell va tenir lloc ahir al vespre en el marc d’una trobada privada amb el president i membres del comitè executiu de la Cambra, per tractar oportunitats de col·laboració i projectes per al suport de la internacionalització de les empreses. També van assistir a la reunió amb la representant del Departament d’Acció Exterior i Govern Obert de la Generalitat un grup d’empresaris i membres de la Comissió d’Internacionalització i del Consell Assessor de l’entitat, a més de l’alcaldable de Junts per Sabadell, Lluís Matas.

Veure Detall

El compromís de la finalització del tram Abrera – Terrassa per a finals de l’any 2023 i el disseny i execució del tram Terrassa – Sabadell – Castellar del Vallès són una bona notícia per al teixit socioeconòmic de les demarcacions de les dues cambres del Vallès Occidental.

Veure Detall

La sessió la protagonitzen Pedro Pablo Sanz, director gerent d’AMAT (Associació de Mútues d’Accidents de Treball) i Agustí López, director corporatiu d’RH de Moventia. Amb aquesta jornada el Consell d’Economia Productiva reprèn el Cicle Diàlegs d’Economia després d’un llarg parèntesi degut a la pandèmia.

Veure Detall

El conseller d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya ha visitat aquest migdia la Cambra de Comerç de Sabadell per explicar a empresaris i entitats de la demarcació com l’economia catalana fa front als desafiaments actuals. L’Hble. Sr. Jaume Giró s’ha mostrat optimista davant l’auditori de la Cambra, malgrat les incerteses i dificultats que està suposant la sortida de la crisi de la COVID i el conflicte entre Rússia i Ucraïna.

Veure Detall

En el decurs de la setmana que a Sabadell dediquem al Japó, hem tingut l’honor de rebre la visita a la Cambra de Comerç de l’Hble. Sr. Yasushi Sato, Cònsol General del Japó a Barcelona. El cònsol ha estat rebut pel president de l’entitat, el Sr. Ramon Alberich, el president de la Comissió d’Internacionalització, el Sr. Ramon Gabarró i el Cap de Promoció Internacional de la Cambra, el Sr. Vicenç Vicente.

Veure Detall
Loading...