Gestió de Fons Estructurals Europeus

Gestió de Programes cofinançats pel FEDER i el FSE en el període 2014-2020

La Cambra de Comerç de Sabadell ofereix, gràcies a la gestió de la Cambra de Comerç d'Espanya, un conjunt de programes finançats per fons europeus, tant pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional com pel Fons Social Europeu.

Programes cofinançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

Una manera de fer Europa

La finalitat comuna de tots els programes cofinançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) és fomentar la internacionalització, promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i una investigació de qualitat, garantir un millor ús de les tecnologies de la informació i aconseguir un teixit empresarial més competitiu.

Els programes dissenyats per aquest període de programació 2014-2020 s'integren en àrees d'activitat en les que les Cambres de Comerç ja disposem d'experiència i saber fer a l'hora d'actuar amb les empreses beneficiàries dels projectes. 

  • La Cambra de Comerç de Sabadell treballa amb els següents programes cofinançats a través delPrograma Operatiu de Creixement Intel·ligent (POCInt) per promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i una investigació de qualitat; garantir un millor ús de les Tecnologies de la Informació i aconseguir un teixit empresarial més competitiu:

    • TICCámaras

    • Pla Integral de suport a la competitivitat del comerçcio minorista a Espanya

    • Xpande

    • Xpande Digital

Programes cofinançats pel Fons Social Europeu (FSE)

Inverteix en el teu futur

Els programes del període 2014-2020 cofinançats pel Fons Social Europeu i gestionats per les Cambres es centren en el foment de l'esperit empresarial; la formació; el foment de l'ocupació de qualitat, la millora de l'adaptabilitat dels treballadors, el suport a la qualificació i l'ocupabilitat dels joves, la igualtat entre homes i dones, afavorir la mobilitat laboral i l'augment i la millora del capital humà.

La Cambra de Comerç de Sabadell, a través del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil per promoure la sostenibilitat i la qualitat de l'ocupació i afavorir la mobilitat laboral, promou el Programa Integral de Qualificació i Ocupació, en el marc de l'instrument de Garantia Juvenil.

Loading...