Servei d’expedició de documents/certificats
Certificats d'origen

El certificat d'origen s'expedeix a sol·licitud de l'interessat, realitzant-se la tramitació en les Cambres de Comerç. Per a la seva tramitació l'exportador ha d'aportar la prova documental de que la mercaderia que es detalla ha estat produïda o manufacturada en el país que s'esmenta. També, per la seva tramitació la Cambra ha de disposar del registre de signatures corresponent.Per a la tramitació en línia cliqueu la pestanya Com funciona.Què són?

Un certificat d'origen és un document la finalitat del qual és determinar amb tanta precisió com sigui possible l'origen de les mercaderies que s'importen o exporten.

L'origen de les mercaderies condiciona el tractament aranzelari que se'ls hi donarà en el moment de la seva entrada en el territori duaner de la UE, o del país tercer d'exportació, ja que aquests apliquen tipus aranzelaris segons el país d'origen.

Quines condicions han de reunir?

Han de tenir totes les indicacions necessàries per a la perfecta identificació de la mercaderia, entre d'altres, les següents: naturalesa de la mercaderia, número de paquets, pes brut i net, nom de l'expedidor, etc.

Haver estat expedit per una autoritat o organisme que ofereixi les garanties necessàries i estigui degudament facultat per això en el país en el que s'expedeix el certificat. També han de certificar sense ambigüitat que la mercaderia és originària d'un país determinat.

On es tramiten?

El certificat d'origen s'expedeix a sol·licitud de l'interessat, realitzant-se la tramitació en les Cambres de Comerç. Per a la seva tramitació l'exportador ha d'aportar la prova documental de que la mercaderia que es detalla ha estat produïda o manufacturada en el país que s'esmenta. També, per la seva tramitació la Cambra ha de disposar del registre de signatures corresponent.

Opció 1 - Tramitació telemàtica

La plataforma en línia eTrámites es pot utilitzar per Certificats d’Origen (COC), legalització de factures d’exportació (LDC) i altres documents comercials com packing list, attestations per Algèria... i, a més, és una eina de control i arxiu dels vostres tràmits que es pot consultar en qualsevol moment.

Per donar-vos d'alta a eTrámites cal disposar d’un certificat digital (és a dir signatura electrònica) i que ens sol·liciteu l'accés a serveis@cambrasabadell.org indicant-nos les següents dades:

  • Nom, cognom i DNI de la persona titular del certificat digital (signatura electrònica).
  • CIF de l'empresa.

Nosaltres fem l’alta i rebeu una confirmació juntament amb el manual d’ús. Quan demaneu els certificats o les factures legalitzades caldrà triar entre modalitat:

  • "IMPRESO" és la modalitat impresa, la més habitual, i caldrà venir a buscar els documents legalitzats a la Cambra en l’horari establert.
  • “DIGITAL” aquesta modalitat permet enviar els documents a les duanes totalment digitals ( amb firma i legalització de la Cambra digital) però caldrà que us assegureu amb la duana i el vostre client que us admeten aquesta modalitat, que avui no està massa estesa ja que hi ha moltes duanes que no estan preparades per rebre el format digital.

Què cal tenir en compte per utilitzar aquesta modalitat?
Quan us doneu d’alta a la plataforma s’han de donar varis requisits. El contacte que ens passeu ha de ser una persona vinculada a l’empresa que:

  • Ja disposi prèviament de certificat digital.
  • Amb accés a l'ordinador on el té instal·lat i operi des d’allà.
  • I que sigui la persona que operarà a la plataforma, és a dir, que farà les sol·licituds.

Sovint ens passeu les dades dels administradors o directors generals, però no són realment els que fan la sol·licitud. És important que siguin les dades d’una persona amb ple accés al certificat digital. Si teniu aquest contacte, feu-nos-lo arribar per tal que us puguem donar d’alta a la plataforma i obtenir els Certificats d'Origen.

Des del 15 de juny de 2020 es cobra el cost d'accés i utilització de la plataforma.

Opció 2 - Presencial

En el cas que NO es disposi signatura digital podeu venir presencialment a la Cambra a legalitzar els documents al moment. Abans, s'hauran d'haver comprat els impresos i dur el document complimentat, amb còpia de la factura i els documents que corresponguin.

L'horari d'atenció al públic i recollida de documentació de la Cambra és de 9 a 14 h.

Escriviu la vostra opinió

Només els usuaris registrats poden escriure opinions. Identifica't o registra't

Loading...