Servei d’expedició de documents/certificats
Certificats d'origen

El certificat d'origen s'expedeix a sol·licitud de l'interessat, realitzant-se la tramitació en les Cambres de Comerç. Per a la seva tramitació l'exportador ha d'aportar la prova documental de que la mercaderia que es detalla ha estat produïda o manufacturada en el país que s'esmenta. També, per la seva tramitació la Cambra ha de disposar del registre de signatures corresponent.L'horari d'obertura i atenció al públic de la Cambra de Comerç de Sabadell, fins a nova comunicació, és de dilluns a divendres. de 9 a 14 h. El personal de la Cambra continuarà combinant la modalitat presencial i de teletreball, per garantir les mesures de seguretat i higiene, i alhora poder seguir oferint-vos el suport, assessorament i serveis habituals.Seguirem doncs, plenament operatius pel que fa a l'expedició de documents per a l'exportació i certificats d'origen i extremant les mesures de seguretat i higiene, per garantir la vostra seguretat. De tota manera recomanem que abans de venir a la Cambra us poseu en contacte per concretar el servei a realitzar. Ho podeu fer per telèfon a través del 937 451 260 o bé mitjançant el correu electrònic serveis@cambrasabadell.org.Per a la tramitació en línia cliqueu la pestanya Com funciona.Què són?

Un certificat d'origen és un document la finalitat del qual és determinar amb tanta precisió com sigui possible l'origen de les mercaderies que s'importen o exporten.

L'origen de les mercaderies condiciona el tractament aranzelari que se'ls hi donarà en el moment de la seva entrada en el territori duaner de la UE, o del país tercer d'exportació, ja que aquests apliquen tipus aranzelaris segons el país d'origen.

Quines condicions han de reunir?

Han de tenir totes les indicacions necessàries per a la perfecta identificació de la mercaderia, entre d'altres, les següents: naturalesa de la mercaderia, número de paquets, pes brut i net, nom de l'expedidor, etc.

Haver estat expedit per una autoritat o organisme que ofereixi les garanties necessàries i estigui degudament facultat per això en el país en el que s'expedeix el certificat. També han de certificar sense ambigüitat que la mercaderia és originària d'un país determinat.

L'horari d'obertura i atenció al públic de la Cambra de Comerç de Sabadell, fins a nova comunicació, és de dilluns a divendres. de 9 a 14 h. El personal de la Cambra continuarà combinant la modalitat presencial i de teletreball, per garantir les mesures de seguretat i higiene, i alhora poder seguir oferint-vos el suport, assessorament i serveis habituals.

Seguirem doncs, plenament operatius pel que fa a l'expedició de documents per a l'exportació i certificats d'origen i extremant les mesures de seguretat i higiene, per garantir la vostra seguretat. De tota manera recomanem que abans de venir a la Cambra us poseu en contacte per concretar el servei a realitzar. Ho podeu fer per telèfon a través del 937 451 260 o bé mitjançant el correu electrònic serveis@cambrasabadell.org.

On es tramiten?

El certificat d'origen s'expedeix a sol·licitud de l'interessat, realitzant-se la tramitació en les Cambres de Comerç. Per a la seva tramitació l'exportador ha d'aportar la prova documental de que la mercaderia que es detalla ha estat produïda o manufacturada en el país que s'esmenta. També, per la seva tramitació la Cambra ha de disposar del registre de signatures corresponent.

Opció 1 - Tramitació telemàtica

A través de la plataforma en línia eTrámites. Es pot utilitzar per Certificats d’origen (COC) o legalització de factures d’exportació o altres documents comercials (LDC).

Per donar-vos d'alta a eTrámites cal disposar d’un certificat digital (és a dir signatura electrònica) i que ens sol·liciteu l'accés a serveis@cambrasabadell.org indicant-nos les següents dades:

 • Nom, cognom i DNI de la persona titular del certificat digital (signatura electrònica).
 • CIF de l'empresa.

Nosaltres fem l’alta i rebeu una confirmació juntament amb el manual d’ús. Quan demaneu els certificats o les factures legalitzades caldrà triar entre modalitat:

 • "IMPRESO" és la modalitat impresa, la més habitual, i caldrà venir a buscar els documents legalitzats a la Cambra en l’horari establert.
 • “DIGITAL” aquesta modalitat permet enviar els documents a les duanes totalment digitals ( amb firma i legalització de la Cambra digital) però caldrà que us assegureu amb la duana i el vostre client que us admeten aquesta modalitat, que avui no està massa estesa ja que hi ha moltes duanes que no estan preparades per rebre el format digital.

Què cal tenir en compte per utilitzar aquesta modalitat?
Quan us doneu d’alta a la plataforma s’han de donar varis requisits. El contacte que ens passeu ha de ser una persona vinculada a l’empresa que:

 • Ja disposi prèviament de certificat digital.
 • Amb accés a l'ordinador on el té instal·lat i operi des d’allà.
 • I que sigui la persona que operarà a la plataforma, és a dir, que farà les sol·licituds.

Sovint ens passeu les dades dels administradors o directors generals, però no són realment els que fan la sol·licitud. És important que siguin les dades d’una persona amb ple accés al certificat digital. Si teniu aquest contacte, feu-nos-lo arribar per tal que us puguem donar d’alta a la plataforma i obtenir els Certificats d'Origen.

Si no disposeu de ningú amb certificat digital que pugui fer aquesta funció, podeu procedir així:

Opció 2

Aplicable a Factures i Certificats d'Origen

 • Ompliu amb les dades del certificat d’origen aquesta plantilla (escriure a la zona ombrejada en gris).
 • Envieu una còpia a la persona de la vostra empresa que té signatura digital perquè us la retorni signada en PDF.
 • Feu-nos arribar les dues còpies de la plantilla, el Word i el PDF signat digitalment, més la factura d’exportació per adjuntar.
 • Us avisarem perquè ho passeu a recollir quan estigui preparat.

Pel que fa a les factures d’exportació i/o qualsevol altre document d’exportació certificat per la Cambra, el procediment serà el següent: Ens heu d’avançar el document signat digitalment per e-mail a serveis@cambrasabadell.org i en el correu electrònic incloure el següent text:

DECLARACIÓ RESPONSABLE:
El sotasignant, que és la persona apoderada i/o autoritzada per l’empresa per signar els documents adjunts, declara que un cop legalitzats aquests per la Cambra es farà responsable de realitzar la signatura manuscrita sobre els mateixos.

Ho preparem, signem i ja podreu passar a recollir-ho. Això sí, insistim en que caldrà que la persona que autoritza davant la Cambra (la mateixa que signa digitalment), signi el document manuscritament i el segelli abans d'enviar-ho a destí. En cas contrari la duana podria no acceptar-ho.

Opció 3

Aplicable a Factures i Certificats d'Origen

En el cas que NO es disposi signatura digital s’envia el certificat d’origen i/o la factura per correu electrònic a serveis@cambrasabadell.org i la ve a buscar i a signar prèviament una persona amb signatura reconeguda a la Cambra

 

Per a les opcions 1 i 2 l'empresa ha de disposar de signatura digital.

En gairebé tots els casos, a excepció del format "digital" del certificat d'origen, caldrà passar a recollir els certificats per la Cambra, un cop us avisem que els tenim preparats.

Escriviu la vostra opinió

Només els usuaris registrats poden escriure opinions. Identifica't o registra't

Loading...