Home >> Serveis generals per a l'empresa >> Lloguer de sales, aules i material
Lloguer de sales, aules i material


La Cambra compta amb salons d'actes, sales de reunions i aules de formació que poden ser utilitzades per les empreses per dur a terme reunions de treball, presentacions i actes diversos.

Les sales i aules climatitzades, es poden equipar amb material divers: retro-projector, canó de transparències i d'altres. Es poden llogar des de franges de 2 hores, les sales més petites, fins a la jornada completa (veieu les tarifes).

Aquest material també està disponible per a lloguer per separat.

 

Sales

Capacitat

AUDITORI


1 mòdul - 60 Persones

2 mòduls - 120 Persones

3 mòduls - 180 Persones

AULA


28-32-37 Persones

AULA INFORMÀTICA


15 Persones

SALA-AULA


11 Persones

SALA DE VISITA


6/7 Persones

SALA DEL PLE


48 Persones

SALA DEL COMITÉ

15 Persones


Imatge Demaneu informació sobre disponibilitat i preus

 Normes per a la cessió de sales i aules

Document Acrobat Tarifes pel lloguer de sales, aules i material

 Normes per a la cessió de material


 

Nota: A partir de les 18 hores i si no hi ha activitats pròpies de Cambra es cobrarà un cost variable  per hora en concepte d'hores extres de personal, consums, etc. De dilluns a divendres, durant el període d'estiu caldrà consultar els horaris d'obertura de la Cambra.

 

Descomptes aplicables:

 

10%  


A les empreses Soci Preferent Club Cambra Sabadell

 

Els descomptes s'aplicaran sobre el total dels serveis utilitzats amb excepció dels serveis de fotocòpies, aigües, paper i bolígraf.Més informació

Serveis Generals per l'empresa
Àrea d'Informació, Serveis Empresarials i Consultoria
A/e: serveis@cambrasabadell.org
Tel: 937 451 260


Imatge Sol·licitud Informació