La Cambra de Comerç de Sabadell compta amb salons d'actes i sales de reunions per dur a terme reunions de treball, presentacions i actes diversos.

Protocol Anti COVID19Les sales de diferents dimensions* estan climatitzades i es poden equipar amb material divers: retro-projector, canó de transparències, televisió, vídeo,...

Descarregueu les tarifes pel lloguer de sales, aules i material en format pdf.

*Les condicions i aforaments han quedat modificats degut a la pandèmia de la COVID-19. A continuació trobareu actualitzades les noves capacitats però us recomaneu que ens consulteu aquesta dada ja que la normativa pot anar variant. Les reunions de persones han de complir la normativa vigent respecte la limitació del número màxim de persones que es poden reunir, malgrat es contemplen com a excepcions les activitats laborals i culturals, entre d'altres (RESOLUCIÓ SLT/2207/2020, de 10 de setembre).

Auditori

Capacitat

1 mòdul - 15 Persones

2 mòduls - 30 Persones

3 mòduls - 42 Persones

Sala-Aula

Capacitat

6 Persones

Sala de visita

Capacitat

2 Persones

Sala del ple

Capacitat

20 Persones

Sala del comité

Capacitat

6 Persones

Sala

 

La Cambra de Comerç de Sabadell compta amb aules de formació, informàtica a la teva disposició per dur a terme reunions de treball, presentacions, formacions i actes diversos.

Les aules de diferents dimensions estan climatitzades i es poden equipar amb material divers: retro-projector, canó de transparències, televisió, vídeo,...

Aula

Capacitat

12-16-20 Persones

Aula informàtica

Capacitat

9 Persones

Sala de visita

Capacitat

2 Persones

Sala-Aula

Capacitat

6 Persones

Demaneu més informació d'espais, disponibilitat, preus i condicions complimentant el formulari que trobareu a continuació.

Llegiu les normes per a la cessió de sales, aules i material aqui.

Descarregueu les tarifes pel lloguer de sales, aules i material en format pdf.

Nom de la persona * Email* NIF de la persona* Empresa Càrrec* NIF de l'empresa *Camps obligatoris He llegit i accepto la nota legal
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, les dades que vostè facilita en aquest document s’incorporaran a un fitxer del qual n’és titular la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell (en endavant, la Cambra) amb la finalitat de prestar-li els serveis corporatius regulats en la normativa vigent.

Vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se a la Cambra, Av. de Francesc Macià, 35 (08206 Sabadell) o a l'adreça de correu electrònic     lopd@cambrasabadell.org.

Nota legal

Si autoritzo la utilització de les meves dades personals per a la tramesa d'informació comercial. No autoritzo la utilització de les meves dades personals per a la tramesa d'informació comercial.

Dades del sol·licitant:

Cognoms* Municipi Adreça Codi postal Telèfon*

Dades de la sala:

Sales de reunions i aules Data Hores a Activitat a realitzar Material necessari Ordinador portàtil Canó transparències Retro-projector Televisió Vídeo DVD Diapositives Sonorització sala La persona que realitza la reserva, coneix les normes de la Cambra de Sabadell en matèria de lloguer d'aules i en prova de conformitat les accepta* date selector

Loading...