La Cambra de Comerç de Sabadell compta amb salons d'actes i sales de reunions per dur a terme reunions de treball, presentacions i actes diversos.

Les sales de diferents dimensions* estan climatitzades i es poden equipar amb material divers: retro-projector, canó de transparències, televisió, vídeo,...

Descarregueu les tarifes pel lloguer de sales, aules i material en format pdf.

*Les condicions i aforaments han quedat modificats degut a la pandèmia de la COVID-19. A continuació trobareu actualitzades les noves capacitats però us recomaneu que ens consulteu aquesta dada ja que la normativa pot anar variant.

Auditori

Capacitat

1 mòdul - 15 Persones

2 mòduls - 30 Persones

3 mòduls - 42 Persones

Sala-Aula

Capacitat

6 Persones

Sala de visita

Capacitat

2 Persones

Sala del ple

Capacitat

24 Persones

Sala del comité

Capacitat

6 Persones

Sala

 

La Cambra de Comerç de Sabadell compta amb aules de formació, informàtica a la teva disposició per dur a terme reunions de treball, presentacions, formacions i actes diversos.

Les aules de diferents dimensions estan climatitzades i es poden equipar amb material divers: retro-projector, canó de transparències, televisió, vídeo,...

Aula

Capacitat

12-16-20 Persones

Aula informàtica

Capacitat

9 Persones

Sala de visita

Capacitat

2 Persones

Sala-Aula

Capacitat

6 Persones

Demaneu més informació d'espais, disponibilitat, preus i condicions complimentant el formulari que trobareu a continuació.

Llegiu les normes per a la cessió de sales, aules i material aqui.

Descarregueu les tarifes pel lloguer de sales, aules i material en format pdf.

Nom de la persona * Email* NIF de la persona* Empresa Càrrec* NIF de l'empresa *Camps obligatoris He llegit i accepto la nota legal
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, les dades que vostè facilita en aquest document s’incorporaran a un fitxer del qual n’és titular la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell (en endavant, la Cambra) amb la finalitat de prestar-li els serveis corporatius regulats en la normativa vigent.

Vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se a la Cambra, Av. de Francesc Macià, 35 (08206 Sabadell) o a l'adreça de correu electrònic     lopd@cambrasabadell.org.

Nota legal

Si autoritzo la utilització de les meves dades personals per a la tramesa d'informació comercial. No autoritzo la utilització de les meves dades personals per a la tramesa d'informació comercial.

Dades del sol·licitant:

Cognoms* Municipi Adreça Codi postal Telèfon*

Dades de la sala:

Sales de reunions i aules Data Hores a Activitat a realitzar Material necessari Ordinador portàtil Canó transparències Retro-projector Televisió Vídeo DVD Diapositives Sonorització sala La persona que realitza la reserva, coneix les normes de la Cambra de Sabadell en matèria de lloguer d'aules i en prova de conformitat les accepta* date selector

Loading...