Servei de tramitació
Certificats digitals

La Cambra ofereix el certificat digital que és l'equivalent electrònic a un document d'identitat que permet identificar l'empresa, signar i xifrar electrònicament documents i missatges. També ofereix el certificat digital per a persones físiques, l'equivalent al document d'identitat electrònic.Un certificat serveix entre d'altres per:
 • Autentificar la identitat de l'usuari, de forma electrònica, davant de tercers.

 • Signar digitalment de forma que es garanteixi la integritat de les dades transmeses i el seu origen.

 • Xifrar dades per tal que només el destinatari pugui accedir al contingut del document o del missatge.Per sol·licitar el certificat digital cal demanar-ho a Camerfirma

I si sou una gestoria, assessoria o bufet d'advocats, convertiu-vos en punt de verificació presencial per emetre certificats. L’arribada de les noves tecnologies està transformant la societat i imposa unes noves metodologies de treball que exigeixen una adaptació immediata. Diàriament es multipliquen els tràmits i gestions que podem fer a la xarxa i cal que puguem fer-los amb la màxima seguretat.

El certificat digital ens facilita aquesta garantia i té, a més, moltes altres utilitats. Les cambres hem estat pioneres en el desenvolupament d’aquest mitjà i és per això que avui els nostres certificats són reconeguts per totes les administracions.

Des de la Cambra us facilitem l’obtenció dels diferents certificats digitals, us assessorem sobre aquell que més s’adequa a les vostres necessitats i us ajudem a instal·lar-lo i activar-lo.

El certificats digitals tenen dues funcions: la d’autenticació, que identifica el titular i permet fer gestions telemàticament, i la de signatura electrònica, que permet al titular signar un document i donar-li així valor legal.

Els certificats digitals més utilitzats per les empreses, entitats, autònoms i persones físiques són:

 • Certificat Qualificat de representant de persona jurídica per tràmits amb les AAPP. S’utilitza per tràmits davant AEAT i administracions públiques. El poden sol·licitar representants legals de l’empresa o apoderats amb poder suficient que reculli la potestat de poder sol·licitar certificats digitals.
 • Certificat Qualificat d’Autònom o d'Autònom col·legiat. Es un certificat electrònic emès a una persona física en la seva condició de treballador autònom o autònom col·legiat. Permet realitzar tràmits electrònics amb terceres persones, administracions públiques, organismes públics, etc. Així com firmar documents amb el seu propi nom i dret, amb plenes garanties legals, garantint la seva identitat personal i la vigència de la seva situació actual d’autònom.
 • Certificat Digital de Ciutadà. Certificat emès a una persona física que garanteix la identitat del titular del certificat i li permet realitzar tràmits que requereixin autenticació d’identitat (tràmits amb la seguretat social, trànsit, AEAT…) així com firmar documents amb el seu propi nom i dret amb plenes garanties legals. Només es pot utilitzar per persones que no estan en actiu.
 • Certificat de segell electrònic. És una identificació digital corporativa que no incorpora dades personals de representants o apoderats, i permet a les empreses afegir una autenticació en forma de segell. Serveix per signar factures, albarans, nòmines...

Amb el certificat digital adient podreu realitzar qualsevol tràmit amb l’administració central, autonòmica i local, així com amb col·legis professionals. Dins la vostra empresa també us permetrà realitzar:

 • Facturació electrònica.
 • Signatura de contractes telemàtics.
 • Segellat de temps: demostra que un document ha estat signat en un moment concret (data i hora).
 • Signatura de correus electrònics i documents ofimàtics (missatgeria Microsoft Outlook).
 • Accés a la plataforma eTrámites per a la sol·licitud i emissió de documents d'exportació.

A qualsevol persona física que hagi de realitzar tràmits telemàtics amb qualsevol entitat pública o privada, que hagi d’emetre factures electròniques i/o que vulgui donar valor legal als seus documents signant-los digitalment.

I si sou una gestoria, assessoria o bufet d'advocats, convertiu-vos en punt de verificació presencial per emetre certificats. 

El procés per obtenir el certificat digital és molt simple:

 • Realitzar la sol·licitud a través de: www.camerfirma.com
 • Demanar dia i hora per tramitar el certificat a la Cambra
 • Verificació i validació de les dades
 • Emissió del certificats

Preu

Consultar tarifes vigents

L'equip tècnic

Els nostres certificats, els emetem des de Camerfirma, empresa que les cambres de comerç hem creat amb la finalitat d’expedir el certificat digital.

 

 • Poder realitzar tràmits telemàtics amb les administracions
 • Agilitat i simplificació de la gestió en la realització dels tràmits
 • Augment de la seguretat: es garanteix l’autenticitat de les dades
 • Estalvi de costos respecte de la tramitació de documentació en paper (impressió, enviament i manipulació)
 • Confidencialitat de les comunicacions

 

 

Escriviu la vostra opinió

Només els usuaris registrats poden escriure opinions. Identifica't o registra't

Loading...