Servei de consultoria
Lean Management

Les empreses han de buscar constantment l’excel·lència operacional per no perdre competitivitat dins el seu mercat. Es fa, doncs, necessari treballar molt orientats al client i simplificar els processos, eliminant totes les activitats que no aportin valor per millorar els resultats operatius. Per acompanyar i ajudar en la millora d’aquests resultats, la Cambra ofereix un conjunt de metodologies LEAN Management que us permetran assolir els objectius de qualitat, cost i servei. Què fan avui dia les empreses que triomfen?

Estan immerses en la dinàmica de la millora contínua (també anomenada kaizen), una activitat vital per a qualsevol tipus d'empresa o organització, com a filosofia d'actuació, amb la finalitat d'aconseguir les majors quotes de competitivitat en un mercat globalitzat i en constant canvi.

Pensen en la gestió ajustada (lean management) com una metodologia activa, en pro de la consecució de l'excel.lència en totes les actuacions de l'empresa.

Innoven en processos. Aquesta innovació les porta a diferenciar-se en qualitat, cost i servei, mitjançant el disseny i desenvolupament de noves formes de dur a terme les seves activitats, i això els permet millorar-ne la gestió, reduint costos i augmentant la motivació del personal.

Apliquen els conceptes de millora contínua i de gestió ajustada en la innovació i en la reenginyeria de processos, útils i universals per a qualsevol tipus d'empresa, com a plataforma que impulsa l'augment de competitivitat.

Estableixen reptes i objectius, i mesuren els resultats obtinguts amb indicadors clars, senzills i pràctics, sense els quals no hi ha millora contínua.

Per tot això, entenen com a valor afegit qualsevol activitat que realitzen per la qual els seus clients estan disposats a pagar. I per contra, redueixen constantment les activitats sense valor afegit (també anomenades malbarataments, mudas, waste).

En quins àmbits ho apliquen?

 • Producció ajustada (lean manufacturing): millora dels processos industrials.
 • Administració ajustada (lean office): millora dels processos administratius i de gestió.
 • Servei ajustat (lean service): millora dels processos en el servei.
 • Logística ajustada (lean logistics): millora dels processos logístics.
 • Qualitat ajustada (lean quality): millora de la qualitat.

 

Eines del programa

Mapa de la cadena de valor (value stream mapping): Mètode lean per a l'anàlisi dels processos que serveix per veure tot el seu flux de valor real, detectant tots els malbarataments i donant pas a un pla d'accions de futur, que orientarà la nostra nova estratègia doperacions

Les 5S: Activitat per realitzar sobre el terreny en el lloc de treball (gemba) per millorar l'organització en qualsevol entorn laboral, mantenint el nivell aconseguit en el futur i aconseguint augments de productivitat relacionats amb l'ordre i l'estandarització de la feina.

Sistema de canvi ràpid d'utillatges (single minute exchange of die: SMED): Dinàmica de millora de l'organització dels processos de canvis de màquina, de lot, de sèrie, etc., que permet reduir la mida dels lots a través de la reducció dels temps de canvi.

Creació de flux: Tasca que ens permet reduir els estocs i augmentar la variabilitat de la nostra oferta mitjançant la disminució del volum de sèrie per fabricar o comprar.

Pull flow system: Eina que ens permet treballar internament contra comandes, en lloc de fer-ho contra previsions, amb la qual cosa aconseguim millorar el servei als nostres clients i eliminar les urgències del nostre sistema.

Manteniment productiu total (total productive maintenance: TPM): Procés de millora del manteniment dels nostres equipaments i màquines que permet augmentar-ne la disponibilitat i reduir dràsticament les avaries, alhora que aconsegueix optimitzar el binomi home-màquina.

Qualitat ajustada (lean quality): Conjunt d'eines que permeten aconseguir millorar la qualitat total de la nostra companyia a través del concepte de qualitat autònoma, amb la qual cosa aconseguim reduir el nombre de problemes de qualitat i la font que les origina.

Eficiència general dels equips (overall equipment effectiveness: OEE): Indicador de l'efectivitat global de les operacions que mesura la disponibilitat dels recursos, la seva eficiència i la seva qualitat i serveix per seguir, controlar i millorar les nostres operacions.

 

A empreses industrials o de serveis que necessiten portar a terme un procés de millora contínua com a suport del seu pla estratègic mitjançant:

 • la cultura de millora contínua a l’organització,
 • la millora dels processos que permetin que el producte flueixi més ràpid fins a l’entrega al client,
 • el desplegament d’eines reconegudes i testades.

Treball en equip, sobre el terreny, amb un problema, un objectiu i una durada concrets, per obtenir guanys ràpids i tangibles i afegir transferència de coneixement a l'empresa.

Consultors amb experiència en la innovació, millora i reenginyeria de tot tipus de processos operatius.

Fases del programa:

Fase I: Avaluació (assessoment) de mitja jornada auditoria + diagnòstic, gratuïta per a l'empresa.

Fase II: Un cop realitzada la sessió gratuïta a l'empresa, si aquesta ho desitja, la Cambra prepararà una proposta a mida d'actuació, definint pla de treball, duració i cost.

Preu

El servei es facilita sota pressupost.

 • Millorar els resultats de productivitat, eficiències i rendiment.
 • Eliminar les operacions que consumeixen recursos, temps i costos.
 • Incrementar la satisfacció del client.
 • Crear dinàmiques participatives dins l’organització.

Escriviu la vostra opinió

Només els usuaris registrats poden escriure opinions. Identifica't o registra't

Loading...