Servei de consultoria
Optimització de l'IAE

Les empreses de l'àmbit industrial podeu optimitzar i adequar a la realitat actual el càlcul de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE), obtenint en la majoria de casos estalvis de fins el 50%.Us oferim l'oportunitat de realitzar un estudi per actualitzar i dotar de seguretat el càlcul de l'IAE i aconseguir la seva optimització. Us ajudem a estalviar. 
Exemple Cas d'èxit
Sector Industrial
Rebut pagat 113.000 €/any
Estalvi 25.000 €/any (reducció 22%)


     Optimitzar i adequar a la realitat actual de les empreses industrials el càlcul de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE), obtenint en la majoria de casos estalvis de fins el 50%.

 • Assegurar el càlcul de l'impost, garantint, en tots els casos, que les variacions que hagi pogut patir l'empresa en els últims anys (variacions ± 20% de potències i/o superfícies) no comportin una situació de risc fiscal.
 • Aconseguir una reducció en el deute tributari mitjançant l'optimització d'epígrafs, potències i equips afectes.

El projecte, en ambdós casos, es completa mitjançant certificació tècnica-econòmica que aporta seguretat a tots els treballs

Empreses industrials que paguin 50.000 € o més d'IAE.

Us oferim l'oportunitat de realitzar un estudi per actualitzar i dotar de seguretat el càlcul de l'IAE i aconseguir la seva optimització.

En una primera fase, l’empresa rep un estudi personalitzat sobre el seu potencial d’estalvi. Per tal de rebre aquest informe sense cost, es requereix aportar la següent documentació:

 • Còpia del darrer rebut IAE per epígraf donat d’alta i planta productiva.
 • Matrícula de l’impost (declaració de dades de l’IAE model 840 o 845).
 • Llistat actualitzat en els darrers 4 anys amb la relació de maquinària instal·lada i les seves potències elèctriques (llistat excel, si és possible).

En cas que accepteu el servei, la nostra feina consistirà en:

 • Repassar potències de tots els equips instal·lats.
 • Refer el càlcul mirant que computa i que no computa.
 • Ajudar-vos en la presentació.
 • Buscar bonificacions, sol·licitar-les i justificar-les durant tots els anys de durada del contracte.
 • Acompanyament i cobertura durant 3 anys en cas de possibles inspeccions.

Preu

El servei es facilita sota pressupost.

 • Cost proporcional a l'estalvi obtingut.
 • Servei a èxit.
 • El servei es paga a la seva finalització sense fer cap avançament.

Escriviu la vostra opinió

Només els usuaris registrats poden escriure opinions. Identifica't o registra't

Loading...