Sabadell (Barcelona), 9 de Maig de 2018.- La Cambra de Comerç de Sabadell ha celebrat aquest matí una sessió informativa per tal d’informar a les empreses de les novetats del nou reglament europeu sobre protecció de dades.

La sessió informativa, celebrada a l’Auditori de la Cambra i Presidida pel President de la comissió d’Indústria, Lluis Matas, ha registrat una extraordinària assistència per part d’empresaris, directors, gerents i personal tècnic de nombroses empreses de la demarcació.

El ponent ha estat Ernest Rovira, consultor associat de la Cambra , especialitzat en protecció de dades personals.

En el decurs de l’acte s’ha informat de les principals novetats en temes de protecció de dades de la Unió Europea (RGPD), d’aplicació per a tots els responsables i encarregats del tractament de dades dels estats membres, tant d’entitats públiques com d’empreses privades.

El nou reglament, d’aplicació obligatòria a partir del dia 25 de Maig de 2018, es basa en la prevenció per part de les organitzacions que tracten dades, el que es coneix com a responsabilitat activa.

Al llarg de la sessió s’han explicat les mesures que recull aquest reglament i quines accions previsibles s’han de dur a terme per tal d’acomplir-ho.

En aquest sentit, el ponent ha destacat, entre d’altres mesures, la necessitat de disposar del registre de tractaments, drets ampliats dels usuaris, anàlisi de riscos y avaluacions d’impacte, responsables i encarregats de tractament, delegat de protecció de dades...

Al llarg de la sessió s’ha informat que la Cambra te previst realitzar dues jornades agrupades per tal de donar a conèixer en més profunditat les accions que cal desenvolupar per tal que les empreses puguin adaptar-se al nou reglament i aconseguir així una autoimplantació efectiva.

Les primeres sessions es duran a terme els dies 4 i 18 de Juny, de 9 h a 11.00 h i els dies 12 i 26 de juny, a la mateixa hora.

Les empreses interessades poden formalitzar la seva participació a traves de la butlleta d’informació. També poden trucar a la Cambra per aconseguir detalls de les esmentades jornades.

Premsa