Dins del Pla d’Acció Internacional 2018 (PAI’18) del Consell de Cambres de Catalunya i d’ACC1Ó, la Cambra de Comerç de Sabadell ha organitzat una Missió Comercial a Indonèsia, Tailàndia i Vietnam que s’ha portat a terme entre els dies 2 i 13 de juny de 2018.

La Missió Comercial, dirigida i coordinada pel Cap de Promoció de Comerç Internacional de la Cambra de Comerç de Sabadell, Sr. Vicenç Vicente, ha tingut un caràcter plurisectorial i ha estat formada per 7 empreses que corresponen als sectors mèdic, arts gràfiques, materials per la construcció, articles plàstics i instrumentació electrònica.

Per la preparació de les corresponents agendes de treball de les empreses participants la Cambra de Comerç de Sabadell ha comptat amb la col·laboració de l’Oficina de la Generalitat a Singapur (ACCIÓ Singapur). Durant les 8 jornades de treball, les 7 empreses participants han mantingut contactes amb unes 150 empreses dels tres països prospectats, que els han permès obtenir informacions molt valuoses sobre, el mercat, el sector, la competència, nivells de preus, sistemes de distribució, que els han de servir per determinar un pla de màrqueting que els permeti abordar aquest mercat amb un coneixement exhaustiu dels mateixos. Les empreses participants han valorat molt positivament els contactes mantinguts i les perspectives de negoci que aquesta Missió els hi han obert.

Oportunitats de mercat / sectors prioritaris:

ASEAN: l’Associació de Nacions del Sud-est Asiàtic (formada per Indonèsia, Malàisia, Singapur, Vietnam, Tailàndia, Filipines, Brunei, Cambodja, Laos i Myanmar) ha constituït a finals del 2015 un mercat únic amb un PIB conjunt de més de 2,5 bilions de dòlars i amb una previsió del PIB conjunt pel 2018 del 5%, significant la 7ª economia del món i la 3ª d’Àsia, per darrera de la Xina i l’Índia i formant, amb els seus 622 milions d’habitants, el tercer mercat més gran del món.

Indonèsia:

Indonèsia està cridada a ser la 10ª economia del món l’any 2025 i el FMI estima un creixement pel 2018 del 5%. Representa el 48 % de l'economia del sud-est asiàtic i, amb el 47 % de la població total de la zona, converteix l'arxipèlag en un mercat d'interès per a les empreses exportadores. Les grans dimensions del seu mercat domèstic , unit al moderat pes de les exportacions en el PIB, fan que tingui una perspectiva de creixement del 6 % anual, sortejant la crisi internacional. Els principals atractius són un significatiu potencial de consum intern i la inversió privada en infraestructures. Indonèsia té grans oportunitats comercials en els sectors de: maquinària mecànica, elèctrica, d'envàs i embalatge, màquina eina, automoció, sector químic i farmacèutic, materials de construcció, energies renovables, projectes de tractaments d'aigües i residus urbans, tecnologies de la informació i comunicacions, productes de consum, entre d'altres.

Tailàndia:

Tailàndia és la porta d’accés a una de les regions més dinàmiques del món. Amb un mercat intern de més de 67 milions, el FMI estima que creixerà un 3,2 l’any 2018. Manté acords de lliure comerç amb Xina, Índia, Japó, Corea del Sud i Austràlia i és el tercer soci comercial de la Unió Europea dins l’ASEAN. Ha posat en marxa un ambiciós programa d’estímul a l'economia en projectes d'infraestructura per valor de 30.000 milions d'euros. Necessita importar béns i tecnologia per a la seva dinàmica indústria exportadora. Té una classe mitjana urbana consolidada i la economia creix tot i la inestabilitat política. Presenta múltiples sectors amb oportunitats de negoci com els equipaments i serveis pels sectors d’energies renovables, infraestructures de transport i medi ambient (tractament d’aigua i residus sòlids), equipament mèdic (cardiologia, neurocirurgia, dermatologia, cirurgia estètica i rehabilitació), sector agró industrial (processat i envasat d’aliments, i maquinària, construcció), equipament i materials, automoció (recanvis, equips de reparació i pintura, màquina eina i equipament electrònic), material de construcció, turisme (equipament hoteler i centres de spa), serveis (consultoria, enginyeria, sector automòbil, certificació i homologació), defensa, equips per manipulació de fluids (ind. petroquímica, alimentació), matèries primeres per a la indústria química, farmacèutica, cosmètica i alimentària, acer d'alta qualitat, equips de seguretat , energies renovables i medi ambient.

Vietnam:

En els darrers anys Vietnam ha registrat un important creixement. El FMI estima un creixement del PIB del 6,2% per a l’any 2018. Presenta oportunitats de negoci en molts sectors: indústria alimentària (additius, conservants, envasos i embalatges, maquinària); indústries tèxtils i del calçat (cuiros, teixits, complements i maquinària); indústria farmacèutica i sanitària (components i materials per laboratoris); productes químics (pintures, vernissos, fertilitzants i pesticides pel sector agrícola); energia (tot tipus); infraestructures de transport; medi ambient (tractament d’aigües residuals, potabilització, etc.), materials de construcció, turisme i béns de consum. L’Acord de Lliure Comerç amb la UE ha d’impulsar el comerç bilateral.

Al llarg de la Missió, el Director de la Missió ha mantingut interessants reunions de treball amb diverses institucions econòmiques locals entre les quals destaquem la Indonesian Chamber of Commerce and Industry (KADIN Indonesia), l’Oficina Comercial Espanyola a Jakarta, la Thai Chamber of Commerce, l’Oficina Comercial Espanyola a Bangkok, la Vietnam Chamber of Commerce and Industry i l’Oficina Comercial Espanyola a Ho Chi Minh, que han permès presentar el potencial econòmic, industrial i comercial de la demarcació de la Cambra de Sabadell i de Catalunya i consolidar els lligams de col·laboració i intercanvi d’informació amb aquestes Entitats.

Sabadell, 18 de juny de 2018