Dins del Pla d’Acció Internacional 2018 (PAI’18) del Consell de Cambres de Catalunya i d’ACC1Ó, la Cambra de Comerç de Sabadell ha organitzat una Missió Comercial a Colòmbia i Perú que s’ha portat a terme entre els dies 11 i 17 de març.

La Missió Comercial, dirigida i coordinada pel Cap de Promoció de Comerç Internacional de la Cambra de Comerç de Sabadell, Sr. Vicenç Vicente, ha tingut un caràcter plurisectorial i ha estat formada per 9 empreses que corresponen als sectors mèdic, alimentació i begudes, maquinària agrícola, agroalimentari, medi ambient, materials per la construcció i químic.

Per la preparació de les corresponents agendes de treball de les empreses participants la Cambra de Comerç de Sabadell ha comptat amb la col·laboració de le Oficines de la Generalitat a Bogotà (ACCIÓ Bogotà) i Lima (Antena ACCIÓ Lima). Al llarg de les 5 jornades de treball, les 9 empreses participants ham mantingut contactes amb unes 110 empreses dels dos països que els han permès obtenir informacions molt valuoses sobre, el mercat, el sector, la competència, nivells de preus, sistemes de distribució, que els han de servir per determinar un pla de màrqueting que els permeti abordar aquest mercat amb un coneixement exhaustiu dels mateixos. Les empreses participants han valorat molt positivament els contactes mantinguts i les perspectives de negoci que aquesta Missió els hi han obert.

La Cambra ha detectat com a sectors més interessants per a les empreses catalanes: Medi ambient (energies renovables, tractament d’aigües i gestió de residus), Green Technologies, Infraestructura, Construcció (maquinària i equips), logística, TIC, agroindústria, farmacèutic, biotecnologia, instruments mèdics, electrònica i informàtica, maquinària, envàs i embalatge, cosmètica i productes de consum.

Al llarg de la Missió, el Director de la Missió ha mantingut interessants reunions de treball amb diverses institucions econòmiques locals entre les quals destaquem la Cámara de Comercio Hispano Colombiana, la Cámara de Comercio de Bogotá, l’Oficina Comercial Espanyola a Bogotá, la Cámara de Comercio de España en Perú i l’Oficina Comercial d’Espanya a Lima, que han permès presentar el potencial econòmic, industrial i comercial de la demarcació de la Cambra de Sabadell i de Catalunya i consolidar els lligams de col·laboració i intercanvi d’informació amb aquestes Entitats.