L’Ajuntament de Sabadell, el Banc Sabadell, el Centre Metal·lúrgic, el Gremi de Fabricants de Sabadell i la Cambra de Comerç de Sabadell, amb la col·laboració del CIESC, han presentat aquest migdia a la seu de la Cambra, el 6è. Informe de Conjuntura Econòmica de Sabadell i l’àmbit de la Conca de Ripoll i la Riera de Caldes, corresponent al primer semestre de 2019.

L’acte ha comptat amb la participació d’Ignasi Giménez, president del Consell Comarcal del Vallès Occidental i alcalde de Castellar del Vallès i de Marta Farrés, alcaldessa de Sabadell.

Ignasi Giménez ha volgut destacar que, més que centrar-se en determinades dades que poden presentar una moderació en el creixement econòmic, cal fixar-se en el rerefons de les mateixes i posar-les en perspectiva dins d’una evolució. En aquest sentit, ha insistit en la importància de comptar amb unes infraestructures que responguin a les necessitats de la comarca i, més concretament, de les seves empreses, perquè així seguiran sent competitives. També, ha dit, cal apostar per una formació de qualitat i a mida de les necessitats de contractació, sobretot en l’àmbit industrial, que de ben segur contribuirà a un creixement econòmic i una disminució de les desigualtats.

Seguidament, David Moreno, soci-consultor d’Activa Prospect, l’empresa que elabora l’estudi, ha exposat les dades de creixement econòmic que presenten una certa moderació tant a nivell internacional com local. En el context internacional la previsió és d’un 3,2% al 2019 i per al 2020 s’espera un 3,5 %. En canvi, a nivell d’Espanya ja és més evident la moderació, amb una previsió del 2,1% el 2019 i a Catalunya d’un 2,2%. Tot i així cal destacar que l’economia catalana recupera els nivells del PIB per càpita anteriors a la crisi.

En l’àmbit de Sabadell i la Conca del Ripoll i la Riera de Caldes és evident la frenada en la creació d’ocupació, tenint més incidència en poblacions industrials i menys en les que predominen els serveis, com és el cas de Sabadell. També es veu un canvi en el perfil dels desocupats, concretant-se en edats superiors als 45 anys i en nivells de difícil ocupació.

Pel que fa a les xifres relatives a la creació d’empreses, es segueix presentant un ritme moderat, tenint Sabadell un 1,1% d’increment i l’àmbit de la CRiRC, un 0,8%, xifres lleugerament superiors al 0,4% de Catalunya.

Per la seva part, el secretari tècnic del CIESC, Josep Milà, ha presentat l’Enquesta de Clima Econòmic i Confiança Empresarial, que posa de manifest una certa recuperació en la evolució interanual tant en la indústria i la construcció com en els serveis. Pel que fa a l’evolució del negoci, els empresaris fan una valoració positiva durant el segon trimestre del 2019 i també en el conjunt de Catalunya, que passa dels 5,1 als 11,6 punts, increments sobretot en la indústria i la construcció. Tot i així, el sector comerç es recupera passant d’un saldo negatiu del -7,7 a un 3,8, positiu. Les expectatives per al tercer trimestre són, no obstant, menys optimistes i apunten a una disminució de l’activitat.

Per la seva part abans de finalitzar la presentació, l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha volgut assenyalar la importància de les dades objectives per treballar conjuntament en projectes per a la dinamització econòmica des de les administracions públiques, entitats i sector privat. Ha remarcat la seva ferma oposició a que Sabadell i la comarca es converteixin en ciutats dormitori i ha recordat que entre tots caldrà ser capaços de crear el clima i les polítiques que generin ocupació i reactivació econòmica.