La Cambra de Comerç de Sabadell i l’empresa de solucions de gestió per a empreses amb seu a Barberà del Vallès, Ekon Cloud Computing Solutions, han signat avui un conveni de col·laboració per al foment de la internacionalització i l’emprenedoria empresarials.
La signatura del conveni ha anat a càrrec del President de la Cambra, el Sr. Ramon Alberich i del Sr. Juan Antonio Fernández, CEO d’Ekon.
Tal i com s’estableix en la seva naturalesa es tracta d’un acord que té com a principal objectiu definir el marc de col·laboració entre la Cambra i Ekon, amb la finalitat d’establir relacions comercials i de col·laboració orientades a la promoció i desenvolupament de la indústria, el comerç i l’emprenedoria.
En aquest sentit, Ekon participarà i patrocinarà aquelles accions institucionals, de servei i informatives de la Cambra orientades a la promoció internacional de les empreses, la digitalització de les pimes i el suport a l’emprenedoria. Contribuirà en la difusió i organització de sessions formatives i informatives sobre novetats de gestió i temes d’interès empresarial.
Ambdues entitats mantindran una relació estreta al llarg de la vigència del present acord i establiran, de forma conjunta, les accions i iniciatives que es considerin adients.
El conveni tindrà una vigència d’un any.