• Visita a la ciutat d’una delegació de l’agència, acompanyats de representants de l’Ajuntament i la Cambra de Comerç.

L’Ajuntament de Sabadell i la Cambra de Comerç de Sabadell s’han reunit amb els principals representants de l’agència pública Catalonia Trade and Investment d’ACCIÓ de la Generalitat de Catalunya, dedicada a atreure inversions estrangeres directes a Barcelona i Catalunya. Després de la trobada inicial al Centre d’Empreses Industrial de Can Roqueta, s’ha fet un recorregut per diferents punts de Sabadell que ha permès mostrar la ciutat com una ubicació empresarial atractiva, innovadora i competitiva.

Segons la tinenta d’alcaldessa de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu, Montse González “volem reivindicar Sabadell com una ciutat dinàmica i oberta a noves inversions. Per molts motius com podria ser pertànyer a una de les àrees industrials més importants de Catalunya i l’estat Espanyol que gaudeix alhora de la seva proximitat amb Barcelona com a un avantatge que li permet generar economies d’escala amb dimensió metropolitana”.

L’Ajuntament de Sabadell ha elaborat un pla d’atracció d’inversió i està posant en marxa  la  implantació d’un programa d’acollida i seguiment de noves inversions empresarials. La visita de Catalonia Trade and Investment s’emmarca en la voluntat d’avançar conjuntament amb  diferents agents que puguin projectar la ciutat i atreure noves empreses que generin riquesa, valor afegit i llocs de treball.

La tinenta d’alcaldessa ha manifestat que “Sabadell està treballant per guanyar atractivitat i projecció: projectes a l’entorn del coneixement, modernització de polígons, treball en la creació d’un segell de qualitat de les àrees d’activitat econòmica, treball en projectes de sostenibilitat a les empreses (impuls instal·lació fotovoltaica i comunitats energètiques), són alguns temes en marxa”.

Per la seva part, el president de la Cambra de Comerç de Sabadell, Ramon Alberich, ha volgut “destacar la gran potencialitat de Sabadell i del conjunt de poblacions que conformen la demarcació de la Cambra, així com la important oferta de sòl empresarial a polígons com el de Can Roqueta, el de Sant Pau de Riu-sec, el del Parc del Ripoll i el Polígon Sud-oest. A més cal afegir que comptem amb l’Aeroport de Sabadell, una infraestructura molt valuosa que pot oferir serveis de gran atractiu per a les empreses que vulguin invertir aquí”.

Actualment, la ciutat compta amb un total de 7 parcs empresarials. La ciutat suma en el seu conjunt 5.094 centres de treball i 69.102 llocs de treball. 

Catalonia Trade & Investment

Catalonia Trade & Investment creada l’any 1985, és la unitat d’ACCIÓ que treballa des de la seu de Barcelona i a través de la xarxa de 40 Oficines Exteriors de Comerç i d’Inversions d’ACCIÓ arreu del món. L’objectiu de Catalonia Trade & Investment és facilitar que noves multinacionals inverteixin a Catalunya al mateix temps que les que ja hi són presents duguin a terme ampliacions i reinversions. Treballa des de la promoció de Catalunya a l’exterior, la preparació conjunta de candidatures per a les empreses per dur a terme les inversions a Catalunya, l’assessorament integral durant tot el procés d’inversió i el seguiment un un cop ja s’ha materialitzat.