• La Cambra de Comerç de Sabadell informa que la Llei 2/2023, sobre la Protecció del Denunciant, afecta a totes les empreses d’entre 50 i 249 treballadors i a les administracions públiques.
  • Les organitzacions que no s’adeqüin a la nova legislació s’exposen a sancions que poden anar dels 600.000 fins al milió d’euros.

La Cambra de Comerç de Sabadell informa que les empreses d’entre 50 i 249 treballadors, a 1 de desembre de 2023, hauran d’haver implementat un canal anònim de denúncies, com a compliment de la Llei 2/2023 que regula la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Aquesta llei té com a objectiu aportar més facilitats perquè els treballadors de l'empresa, i fins i tot col·laboradors externs, comuniquin informació de manera anònima i confidencial sobre conductes que puguin ser delictes o infraccions administratives greus o molt greus. La idea és prevenir i erradicar qualsevol conducta que pugui ser una infracció penal o administrativa greu.

La Cambra destaca la importància de la llei pel fet que ajuda a les empreses a detectar actuacions il·legals i insisteix en la obligatorietat del seu acompliment. Les companyies que no s’adeqüin s’exposen a sancions que poden anar dels 600.000 euros, en cas d’infraccions greus, fins a 1.000.000 d’euros per a infraccions molt greus i, fins i tot, la prohibició d'obtenir subvencions o beneficis fiscals.

L’entitat dona suport a les empreses a través d’un servei integral que inclou l’establiment del canal, tota la documentació referent al sistema d’informació que comporta i el cribratge i tramitació de les denúncies que es puguin presentar. Les empreses hauran de designar un responsable del sistema intern de denúncies, i notificar-ho a l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant.

A la demarcació de la Cambra de Comerç de Sabadell la mesura afecta a més de 300 empreses