Les infraestructures tenen un vincle territorial que supera les visions més localistes en la seva planificació i execució. Malgrat això les diferents veus existents dins l’àmbit local s’han de tenir en compte, el que fa necessari un acord entre administració, societat i teixit empresarial que acabi afavorint a les necessitats de transport i les comunicacions, així com  a l’economia del país.

El model de debats territorials existent a França, crea un marc de debat entre actors i agents al voltant de la planificació de noves infraestructures. En aquests debats  estan representants agents que van des de sectors com la defensa del medi ambient a les cambres de comerç, que durant mesos debaten i decideixen els trets fonamentals de com ha de ser un nou ferrocarril, carretera, port o aeroport.

Clarament la situació a l’Estat espanyol no és la mateixa, ja que des de les entitats empresarials  hem de seguir recordant a l’administració com actuacions com el corredor mediterrani, son útils i necessàries, mentre no es publica un calendari d’execució tot i que existeix un finançament per executar l’obra. A nivell més local, tenim infraestructures al nostre territori competència d’ADIF, que esperen actuacions tan importants com el soterrament de la línia de Portbou al pas de Montcada i Reixac, o el desdoblament de la línia de Vic, sense cap resposta per part de l’administració de l’Estat.

Aquest difícil diàleg entre l’administració de l’estat i l’àmbit local te també un cas paradigmàtic al Vallès, com és l’aeroport de Sabadell, gestionat per AENA. L’existència de competències municipals en urbanisme, en 4 municipis diferents i una gestió d’infraestructures aeroportuàries estatal ha creat una gestió complexa del planejament urbanístic. Fins l’aprovació de les noves servituds aeronàutiques i l’execució de bona part del pla director urbanístic de l’aeroport de Sabadell, on es resolen i milloren molts temes operatius, l’encaix de l’aeroport de Sabadell a l’entorn geogràfic ha estat molt millorable. Aquest bon encaix no s’ha produït per la gestió de l’aeroport sinó per la falta de diàleg i la inexistència de gestió supramunicipals durant molts anys. .

L’aeroport de Sabadell és l’únic aeroport dedicat exclusivament a l’aviació general de tota la Regió metropolitana de Barcelona, fet que li dona més rellevància. Es fa necessària la promoció d’aquesta infraestructura, per posar-la al servei de sectors del transport aeri tan diferents com el transport sanitari, o l’aviació de negocis. Dels diferents sectors que operen se’n deriven diferents oportunitats de desenvolupament econòmic en l’àmbit de la formació, la recerca, i la creació de vincles amb empreses de sector amb més valor afegit.

En un context de forta competència territorial per atraure inversions i millorar la qualitat de la ocupació existent, l’existència d’un aeroport de les característiques del de Sabadell, és un element amb el seu pes específic que però ha de perdre la condició d’aeroport local, per convertir-se en un aeroport de referencia d’un àmbit territorial més ampli com el Vallès.

La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una taula pel “seguiment de l'operativa de l'aeroport de Sabadell”, composada per les administracions locals, empreses, i la pròpia Generalitat, perquè és conscient de la necessitat de liderar l’estratègia sobre aquesta infraestructura basant-la en el diàleg entre els diferents agents territorials.

Malgrat aquesta iniciativa el govern de Catalunya, a través d’eines com el Pla d’Aeroports de Catalunya, o l’impuls a l’ARE de Barberà del Vallès, que afegia prop de 700 veïns nous a tant sols 500 metres de la capçalera de pista, no ha mantingut sempre una posició tant favorable a l’aeroport de Sabadell.

Son moltes les propostes existents a l’entorn de l’aeroport de Sabadell entre elles l’adopció d’un horari únic, que permeti tenir un mateix horari tot l’any, i evitar el tancament, així com l’urgent millora dels accessos viaris.

Per tal d’aprofitar les oportunitats de desenvolupament socioeconòmic cal ser conscients de que l’aeroport de Sabadell, ha de poder relacionar-se millor amb l’entorn i esdevenir l’aeroport del Vallès on municipis i agents territorial compartim una visió estratègia comuna.

 

Pere Puig

President de la comissió d’Infraestructures,Transports i Comunicacions

CAMBRA COMERÇ SABADELL