Amb l’assistència dels presidents Ramon Alberich i Ramon Talamàs a l’acte que el passat divendres, 10 de juny, va tenir lloc a la seu del Consell Comarcal del Vallès Occidental i que va estar presidit per la ministra Raquel Sánchez, acompanyada per l’alcaldessa de Sabadell i els alcaldes de Castellar del Vallès i Terrassa, les Cambres de Sabadell i Terrassa volem valorar positivament l’acord presentat pel Secretari General d’Infraestructures del MITMA, Xavier Flores, referent al traspàs a la Generalitat del disseny i l’execució del tram de la B40 entre Terrassa - Sabadell - Castellar del Vallès, com a continuació del tram Abrera - Terrassa en execució que, segons va afirmar, es preveu ultimar a finals del 2023. L’Estat traspassarà els diners necessaris per a aquesta infraestructura a càrrec dels fons de l’addicional tercera de l’Estatut. També es varen anunciar una sèrie d'actuacions de millora de l’eficiència de les connexions de l’AP7 amb la xarxa viària comarcal, amb una inversió de 78 M d’Euros.

Les dues cambres del Vallès Occidental considerem aquestes actuacions, recurrentment reclamades, com a essencials per la millora de la mobilitat de l'àrea vallesana i de cabdal importància per a la preservació i desenvolupament de la competitivitat de la comarca, tot entenent que la B40 és i ha de ser considerada una infraestructura de país. En aquest sentit veiem l’acord com un punt i a part, no final, per perllongar-lo seguidament i amb consens, fins al Vallès Oriental i afavorir la connexió des del Maresme al Baix Llobregat, ajudant a alleugerir els freqüents col·lapses de les vies actuals.

Vies perimetrals necessàries per connectar municipis
L’àrea d’influència del tram entre Terrassa i Sabadell, que ara caldrà definir, abraça mig milió d’habitants que no disposen de vies perimetrals completes en aquestes cocapitals que afavoreixin també la connexió de poblacions tan importants com Castellar del Vallès, Matadepera, Sant Llorenç Savall, i Sentmenat. Un greuge comparatiu vers altres nuclis de població de l’Estat amb molta menys població i activitat socioeconòmica. Per tant, les Cambres de Sabadell i Terrassa considerem que aquestes inversions han de ser executades en el més curt termini possible i així resoldre punts negres de la xarxa viària, molt castigada per una alta sinistralitat, en perjudici de les persones i de l'economia.

Calen més inversions en mobilitat al Vallès
Altrament, les Cambres considerem que aquestes inversions són del tot insuficients per dotar al Vallès de les infraestructures de mobilitat que corresponen al seu potencial real, i no renunciem a reivindicar un model de mobilitat electrificat, no contaminant, que resolgui la mobilitat de mercaderies, de curt i llarg recorregut, contemplant la mobilitat de persones amb una xarxa de transport públic viari i ferroviari d'alta capacitat, en xarxa i eficient però preservant sempre el dret a la mobilitat individual, com a dret fonamental de les persones.

Conscients que l’anunci assenyalat s’ha vist condicionat per la coincidència del coneixement del greu dèficit en l’execució de les inversions de l’Estat a Catalunya, la Cambra de Sabadell i la Cambra de Terrassa, tot denunciant aquest recurrent greuge, volem fer valdre l’acord que va motivar la trobada i que ha estat treballat per les administracions assenyalades des de fa mesos i esperen la seva ràpida perfecció, superant conjuntures polítiques en benefici de la ciutadania i s’ofereixen activament per participar en un espai de debat que permeti avançar cap a un consens necessari pel desenvolupament correcte i en temps del PEMV, així com per fer-ne un seguiment conjunt de les actuacions en curs i de les possibles modificacions que poguessin identificar-se com a necessàries.

Els Premis Cambra de la Cambra de Terrassa sota el lema “La real Passió d’Olesa: la B40”
Es dona la circumstància que en la cerimònia dels Premis Cambra de Terrassa, de temps convocats pel 14 de juliol al Teatre de la Passió d’Olesa de Montserrat, sota el lema “La real Passió d’Olesa: la B40”, seran entrevistats el referit Secretari General d’Infraestructures del Govern de l’Estat, Xavier Flores, així com el Secretari General del Departament de Vicepresidència, Polítiques Digital i Territori, Ricard Font, que han confirmat la seva assistència.