La Cambra de Comerç de Sabadell, conjuntament amb Fortuny Legal, ha organitzat una sessió informativa per assessorar a les empreses sobre les novetats legislatives dels Plans d’Igualtat. La firma legal, representada per l’advocat especialitzat en Corporate Compliance, Miquel Fortuny, assegura que la normativa aplica a empreses cada vegada més petites i que les sancions o inspeccions per incompliment s’incrementen dia a dia.

Sandra Larios, advocada laboralista, ha estat l’encarregada d’explicar als participants les qüestions més rellevants de la implantació dels Plans d’Igualtat a les empreses i donar el màxim d’informació per poder prendre decisions en aquest àmbit. Actualment estan obligades a disposar de Plans d’Igualtat les empreses de més de 100 treballadors però a partir del mes de març del 2022 també hi estaran obligades les de més de 50 persones treballadores, independentment del número de centres de treball o formes de contractació laboral. Tot i això, Fortuny Legal ha detectat un gran interès per la normativa entre tot tipus d’empreses ja que l’aplicació d’aquests plans poden suposar diversos beneficis a nivell de millora d’imatge i ambient laboral, l’eliminació de possibles costos per discriminació i l’avantatge competitiu per obtenir subvencions o licitacions amb les administracions.

L’advocada també ha volgut destacar que la implantació i aplicació de les mesures d’igualtat, independentment de si és d’obligat compliment per a l’empresa, dependrà del treball de negociació i acord amb la representació dels treballadors ja que l’empresa no pot implementar-ho de manera unilateral.

Actualment, Fortuny Legal ja està detectant un increment d’inspeccions i sancions en aquest àmbit amb imports que poden anar des dels 600 € fins prop dels 200.000 €, en casos molt greus, i amb la corresponent pèrdua automàtica d’ajuts, bonificacions i d’altres beneficis.

La jornada ha estat presidida per Leo Torrecilla, vicepresident 2n. de la Cambra, qui ha destacat la necessitat d’informació per part de les empreses, fet que també s’ha constatat en el torn de preguntes final, i ha agraït les explicacions de l’experta en legislació laboral.