El distintiu certificarà que l’establiment aplica els protocols sanitaris establerts a la Guia de Bones Pràctiques de la Secretaria d’Estat de Comerç.

Reactivar l'activitat comercial és essencial per iniciar la recuperació de l'economia després de l’aturada imposada per la lluita contra la pandèmia de la COVID-19 i per a això és imprescindible que els clients confiïn que els establiments ofereixen un entorn segur.

Per aquest motiu, la Cambra de Comerç d'Espanya i tota la xarxa de Cambres posem en marxa el segell "Comerç de Confiança", que acredita que els comerços compleixen els protocols sanitaris i de seguretat establerts en el Protocol i Guia de Bones Pràctiques de la Secretaria d'Estat de Comerç.

"El comerç està fent un enorme esforç d'adaptació a les noves circumstàncies per seguir oferint la qualitat i el servei de sempre amb les màximes garanties per als seus clients. Quan un consumidor vegi aquest segell en un aparador, sabrà que entra en un comerç de confiança ", ha explicat el president de la Cambra d'Espanya, José Luis Bonet.

Amb una senzilla i ràpida tramitació telemàtica per aportar la documentació requerida i una declaració responsable d'haver elaborat el corresponent Protocol d'actuació en matèria de seguretat i higiene, el comerç obtindrà un distintiu que acreditarà davant els clients que l'establiment compleix les normes per a proporcionar una experiència de compra segura.

Les cambres de comerç podran dur a terme verificacions aleatòries després de l'emissió del certificat per comprovar l’acompliment del Protocol presentat per l'empresa, que s'ha d'actualitzar en funció de novetats que puguin introduir-se en el Protocol i Guia de Bones Pràctiques de la Secretaria d'Estat de Comerç.

Aquesta iniciativa s’afegeix a d’altres actuacions de la Cambra d'Espanya de suport de l'activitat comercial, una de les més perjudicades per la crisi. A més de la campanya "T’estem esperant", posada en marxa amb el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme amb l'objectiu d'impulsar al comerç en el procés de desescalada, la Cambra d'Espanya està treballant en una reorientació del seu Pla de Suport a la Competitivitat del Comerç Minorista, que inclogui ajudes directes per als negocis.