La Cambra de Comerç de Sabadell i CaixaBank han signat la renovació del seu conveni de col·laboració, amb l’objectiu de continuar donant suport al teixit productiu de la demarcació.

La signatura de renovació ha anat a càrrec del President de la Cambra, el Sr. Ramon Alberich i de la Sra. Carme Sabrí, Directora del Centre d’Institucions de CaixaBank de Barcelona.

Tal i com s’estableix en la naturalesa del conveni que ara es renova el principal objectiu és definir el marc de col·laboració entre la Cambra i CaixaBank, amb les finalitats d’establir relacions comercials i financeres i analitzar possibilitats de col·laboració d’interès per ambdues parts.

En aquest sentit i en moments d’especial necessitat donada la situació generada per la pandèmia de la COVID-19, CaixaBank seguirà oferint a les empreses del territori associades a la Cambra, i en condicions avantatjoses i preferents, els seus serveis i productes financers, fent especial èmfasi en les noves oportunitats de relació amb les empreses, fruit de la digitalització. L’assessorament, formació, suport a la internacionalització i a la millora de la competitivitat empresarial i a l’emprenedoria, també tenen un especial esment en el conveni.

Ambdues entitats mantindran una relació estreta al llarg de la vigència del present acord i establiran, de forma conjunta, les accions i iniciatives que es considerin adients.

El conveni tindrà una vigència d’un any.

CaixaBank disposa d’un model d’atenció especialitzat per a les empreses que es gestiona des dels 126 centres CaixaBank Empreses que l’entitat té arreu de l’Estat. En l'àmbit internacional, l’entitat financera dona suport als seus clients empresa a 127 països a través de sucursals operatives, oficines de representació, corresponsalies i participacions bancàries.