Millorar les oportunitats d'inserció laboral de persones entre 45 i 60 anys d'edat, millorant les seves habilitats i competències en l'àmbit digital, és l'objectiu del Programa 45+ que novament enguany posa en marxa la Cambra de Comerç de Sabadell, amb el suport la Cambra de Comerç d'Espanya i cofinançat pel Fons Social Europeu.

Per a això, la Cambra posarà a disposició dels participants un equip de professionals, especialitzats en matèria d'ocupació i formació, que realitzarà un acompanyament actiu al llarg de tot el programa.

En una primera fase, l'orientador tractarà de conèixer, a través d'una entrevista personal, el perfil (qualificació professional, formació i habilitats) del participant. En aquesta anàlisi s'aprofundirà especialment pel que fa al nivell de competències digitals, per tractar-se en l'actualitat d'un coneixement bàsic i imprescindible per a accedir al mercat laboral.

Després d'aquesta primera fase d'orientació i per facilitar l'ocupabilitat del participant, el programa ofereix formació en competències digitals ajustades a diferents perfils laborals, nivells de capacitació i competències.

Pla formatiu de les competències digitals

  • Alfabetització digital, amb la recerca de la informació digital, organització i emmagatzematge.
  • Comunicació i col·laboració, compartint recursos per crear posteriorment continguts digitals.
  • Creació de continguts digitals, tenint en compte principis de programació informàtica, creació de continguts digitals.
  • Seguretat, utilitzant la tecnologia i la informació digital per a l'elaboració de dades de manera segura.
  • Resolució de problemes, segons les necessitats tecnològiques de cada perfil.
  • Eines i habilitats per a la recerca de feina, millora del currículum, LinkedIn, comunicació.

Finalitzada la formació, la Cambra realitzarà un treball d'intermediació laboral, de manera que els participants comptin amb les millors eines per enfrontar-se al mercat de treball, afavorint així les possibilitats de reinserció.

El reciclatge és una qüestió essencial per a qualsevol professional i que es converteix en ineludible superats els 45 anys i en una situació d'atur. A més, la crisi econòmica causada per la COVID-19 fa encara més necessari mitigar-ne els efectes sobre la conjuntura laboral i poder donar una major accessibilitat a aquest col·lectiu, un dels més afectats.