L’actual coordinador del Pla de Rodalies de Catalunya, Pere Macias, ha participat a la Comissió d’Urbanisme, Transports i Infraestructures de la Cambra on ha exposat els reptes i riscos del Pla de Rodalies 2020-2023. El Pla fins al 2030 contempla una licitació de més de 4.000 milions d’€ i a l’abril ja s’ha arribat a un 46 % de la licitació publicada i a finals de març s’havien executat més de 1.000 milions d’€. Són xifres que han de repercutir favorablement al funcionament del sistema de rodalies que precisa d’una bona gestió, material rodant i infraestructura.

Macias ha volgut recordar que l’any 2000 el govern de José Ma. Aznar va apostar per l’alta velocitat en detriment del sistema de rodalies i el govern posterior socialista no va poder revertir la situació. Quan, a partir del 2009 la Generalitat assumeix la gestió que comprèn la regulació, planificació, coordinació, inspecció i tarifes, ho fa aplicant un model similar al que s’utilitza a Alemanya o França. No obstant això, entre els anys 2007 i 2014 a Espanya no es va fer cap compra de material rodant i la darrera efectuada l’any 2021, s’entregarà al 2025. Quan es disposi de totes les dades del 2022, s’espera que la inversió en rodalies equipari la inversió en alta velocitat que al 2014 era de l’11 % a rodalies i del 88.9 % a l’alta velocitat.

El responsable del Pla de Rodalies ha explicat que l’objectiu és passar dels 410.000 usuaris del 2018 als 600.000, l’any 2030. Per això caldrà millorar l’oferta amb més fiabilitat del transport, atenció al client millorada, incrementant capacitats, etc. Per tot plegat hi ha prevista una inversió 6.300 milions d’euros. Més concretament, pel que fa les línies del Vallès, Macias ha fixat els objectius en l’augment de la capacitat de les línies i de la velocitat comercial de l’R4, fer possible la connectivitat de les xarxes i les noves estacions a Sta. Perpètua-Riera de Caldes, a Can Boada (Terrassa) i a Can Llong (en estudi), estacions d’intercanvi amb els FGC i les línies d’ADIF, nous enllaços a Parets i a Barberà del Vallès per fomentar la creació de línies no radials, el desdoblament de l’R3 i la reforma de Montcada-bifurcació, entre d’altres.

Amb tot i sent preguntat per la repercussió del Pla, Macias afirma que al 2025 els usuaris ja podran començar a notar millores en el servei, deixant de banda factors exògens com poden ser el vandalisme i la meteorologia.

Finalment, els propis representants de la Cambra i el coordinador del Pla de rodalies estan d’acord en afirmar que, tot i ser molt sostenible, el sistema ferroviari té poca flexibilitat i cal complementar-lo amb una xarxa d’autobusos eficient i ràpida.