20 anys assessorant empreses

Una empresa certificada ISO 9001 no és una empresa perfecta. És un compromís de l’organització envers la millora continua fonamentat en l’acompliment d’un conjunt de requisits, a vegades tan obvis però sovint tan descuidats, com ara el manteniment preventiu de les instal·lacions, la gestió de l’ambient de treball, els valors de tolerància dels nostres controls de qualitat ó el seguiment de l’eficàcia dels principals processos de l’empresa: l’avantsala del compte de pèrdues i guanys.

La implantació d’un sistema de gestió de la qualitat, segons norma ISO 9001, és una metodologia de treball que permet crear les bases per al creixement. A través d’aquest sistema de gestió, l’organització defineix processos de treball interns inequívocs, que no depenguin d’un treballador/a. El coneixement es queda a casa: res depèn de ningú, res es pressuposa.

Burocràcia o bones pràctiques de gestió? La gestió del dia a dia és el gran enemic. Aquelles organitzacions que aconsegueixen internalitzar plenament els requisits de la norma en l’operativa diària de l’activitat, assoleixen resultats excel·lents en termes de satisfacció i fidelització del client.

Arribats a aquest punt entra en escena el programa informàtic de l’empresa. En un món empresarial plenament digital, un sistema de gestió de la qualitat posa a prova el funcionament del programa, buscant la customització i adequació del mateix a les necessitats reals de l’empresa. Aquells programes que es modulen fàcilment, en conseqüència, funcionen i internalitzen els requisits de la norma ISO. Aquells programes rígids, plens de modificacions costoses,.. expulsen la norma ISO 9001 de l’empresa i transformen la gestió de la qualitat en mers papers que es preparen la setmana abans de l’auditoria de certificació. Us sona?

Existeixen empreses que no mereixen la certificació ISO 9001 i existeixen auditors que no mereixen ser-ho. Això no ho podem controlar. El que podem controlar és el que fem internament.

Fèlix Javier Arbelo Román, Cap d’Assessoria de Medi Ambient i Qualitat de la Cambra de Comerç de Sabadell