Més de dues-centes empreses han participat aquesta setmana a les sessions sobre oportunitats de negoci en el marc de les jornades Focus Àsia, organitzades per la Cambra de Comerç de Sabadell i ACCIÓ. A través de webinars, les empreses han pogut prendre contacte amb els directors i directores de les Oficines Exteriors de Comerç i Inversions de Catalunya presents en aquest continent i conèixer de ben a prop les possibilitats de negoci i la situació d’aquests mercats després d’un any de l’inici de la pandèmia per la COVID-19.

El director de l’oficina d’ACCIÓ a Bombay, Suprio Bose, ha detallat els sectors d’activitat amb interessants oportunitats de negoci a curt i mig termini a l’Índia per a les empreses catalanes. Amb 1.300 milions d’habitants i una població jove prou formada, aquest subcontinent asiàtic és ara mateix la 2a. economia del món més poblada amb major potencial. Sectors com la biotecnologia, les energies renovables, el tractament d’aigües, la gestió de residus, l’enginyeria i els processos industrials, ofereixen oportunitats de negoci concretes a les empreses exportadores en aquest moment de recuperació incipient.

Per la seva banda, Madrona Marcet, directora de l’Oficina Exterior de Comerç i Inversions de Catalunya a Hong Kong, ha informat als participants sobre les característiques i oportunitats de la Greater Bay Area, una àrea de 72 milions d’habitants que suposa el 12% del PIB de la Xina, i que inclou poblacions com Guangdong, Hong Kong i Macau, entre d’altres. També ha explicat quin ha estat i és actualment l’impacte de la COVID-19 en el país. Amb més de 100.000 casos confirmats a la Xina continental i d’unes mesures de contenció estrictes que han afectat sobretot al turisme i als transports, al sector immobiliari, al de béns de consum i a la indústria de l’automòbil, el país sembla estar en un reinici econòmic amb una població amb ganes renovades de consumir després de l’etapa de tancament. És per això que s’obren oportunitats en múltiples sectors d’activitat per a les empreses que vulguin fer negocis a la Xina.

Finalment,  Jordi Maluquer, Director de l’Oficina Exterior a Singapur ha exposat quina és la situació en el Sud-est asiàtic, concretament a Vietnam i Indonèsia que els ha situat com els motors de recuperació de la zona. Concretament, Indonèsia, el 4t. país més gran del món, es preveu que al 2030 tindrà entre 50 i 85 milions de consumidors amb una capacitat de despesa considerable i és ara ja un mercat amb una clara acceleració dels sectors TIC i Fintech, entre d’altres.

Els tres webinars d’aquesta setmana, organitzats per Cambra Sabadell i ACCIÓ en el marc de les jornades Focus Àsia, també formen part del conjunt de 15 webinars i 13 missions virtuals a 35 països del Pla d’Acció Internacional 2021 de les Cambres de Comerç catalanes per apropar la realitat dels mercats internacionals i l’evolució sectorial i donar opció a les empreses a seguir fent prospecció virtual i treballant en oportunitats concretes mentre no sigui possible viatjar.