L’Ajuntament de Sabadell, el Banc Sabadell, la Cambra de Comerç de Sabadell, el Centre Metal·lúrgic i el Gremi de Fabricants de Sabadell, amb la col·laboració del CIESC, presentem els resultats de la darrera Enquesta de Confiança i Clima Empresarial amb les valoracions del segon trimestre de 2020 i les expectatives per al tercer trimestre. Les enquestes es van realitzar la segona quinzena de juny, període d’inici progressiu de les mesures de desconfinament per la pandèmia de la Covid19.

 • En aquest context de crisi global l’Índex de Confiança Empresarial per al tercer trimestre de 2020, que havia registrat una forta caiguda a l’enquesta anterior (-31,7%), ara es recupera lleugerament amb un 2,5% de variació trimestral. Respecte del mateix trimestre de l’any anterior la davallada segueix essent superior al 30% : -32,4%
 • L’Índex actual puja dels 89,3 punts als 91,5, que és inferior al de la mitjana de Catalunya (94,9).
 • La valoració empresarial de la marxa del negoci durant el segon trimestre de 2020 reflecteix la situació excepcional amb l’aturada total o parcial de les activitats que han patit les empreses: les respostes de disminució de la marxa del negoci pugen al 73,9% del total i el saldo es situa en -67,1 punts.
 • Per tant, respecte de l’enquesta anterior, les respostes pessimistes han augmentat en 25,1 punts, i el saldo negatiu en 30,4.
 • Per sectors destaquem el saldo negatiu del grup de resta de serveis -74,9 punts (les respostes a la baixa arriben al 77,9%), seguit de la indústria/construcció (-65,3 de saldo i el 73,8% de respostes negatives) i del comerç (-60,3 punts de saldo i un 68,2% de respostes a la baixa).
 • Les expectatives empresarials per al tercer trimestre de 2020 presenten una millora important dels saldos en comparació amb la perspectiva tan negativa recollida en l’enquesta anterior que coincidia amb l’inici dels efectes socioeconòmics de la pandèmia. El saldo negatiu es redueix i passa de -83,7 a -49,9 punts.
 • Les respostes amb expectatives negatives per al tercer trimestre baixen del 84,6% al 57,2% i les que confien en l’estabilitat pugen fins al 35,5%.
 • En línia amb aquest comportament, els diferents sectors econòmics mostren una reducció important de les previsions a la baixa i es desplaça l’opinió cap a l’estabilitat. Per tant, els saldos negatius són molt menors als de les previsions d’inici de les mesures d’estat d’alarma per la pandèmia : el comerç redueix el saldo negatiu 41,8 punts, la resta serveis 33,1 punts i la indústria/construcció en 31,0.
 • Durant el segon trimestre d’enguany l’evolució del nombre d’ ocupats en el conjunt de sectors registra un saldo negatiu que passa dels -17,7 a -32,5 punts i el percentatge de respostes negatives augmenta en 9,2 punts. Cal destacar, tanmateix, que les respostes de manteniment de llocs de treball es mantenen per sobre del 60% : 61,1%.
 • A la indústria i construcció el saldo negatiu d’evolució de l’ocupació és menor al del conjunt (- 26,8), i el percentatge de respostes negatives també és inferior al del total de sectors: 29%, tot i que ha augmentat en 11,7 punts respecte de l’enquesta anterior. Els percentatges més elevats de respostes negatives es registren al comerç (38,2%) i a la resta de serveis (45,3%). Les perspectives de l’ocupació per al tercer trimestre presenten una millora dels saldos degut a la reducció de respostes negatives que es desplacen cap a opinions d’estabilitat. Aquesta perspectiva de frenada de la caiguda de l’economia fa que el saldo del conjunt de sectors augmenti en 37,8 punts i es situa en -15,4. Les respostes que preveuen reducció de plantilles disminueixen 31,6 punts i ara són el 22,5% i les que esperen estabilitat pugen fins a un 70,4%.
 • Els resultats sectorials reflecteixen aquesta millora dels saldos degut a la reducció de respostes negatives: a la indústria/construcció el percentatge d’opinions que preveuen reduir llocs de treball és el 19,2% (descens de -42,3 punts), al comerç és un 19,3% (-16,8), i a la resta de serveis és un 30,4% (-22,7).
 • La valoració de les exportacions presenta per al total de sectors un empitjorament del saldo negatiu que passa de -25,8 a -64,9 punts: les respostes negatives pugen del 37,1% al 70,2% (previsió que ja recollíem en l’enquesta anterior). A la indústria/construcció les respostes negatives són un 74,2% (augmenten en 33,7 punts) i el 64,1% de les empreses han facturat a l’estranger durant el segon trimestre.
 • Les expectatives de facturació a l’estranger per al tercer trimestre de 2020 preveuen una clara millora dels saldos : en el total de sectors el saldo negatiu es redueix en 54,1 punts i queda en - 21,4. Les respostes negatives baixen del 75,6% al 40%, les que confien en l’ estabilitat augmenten en 16,9 punts fins al 41,4%, i les optimistes passen del 0% al 18,6%.
 • En el cas de la indústria/construcció el saldo d’expectatives és -19,6 punts, amb un 43,6% de respostes a la baixa (37,8 punts per sota del percentatge de l’enquesta anterior). Les respostes a l’alça passen del 0% al 24%.
 • L’evolució del grau d’utilització de la capacitat productiva industrial del segon trimestre de 2020 confirma la baixada del trimestre anterior amb un 55,2%, 13 punts per sota de l’anterior percentatge.
 • En canvi, l’expectativa per al tercer trimestre ja apunta una recuperació del percentatge d’utilització de la capacitat productiva: augmenta en 8,7 punts i es situa en el 64%.
 • En aquesta enquesta s’ha inclòs una pregunta específica sobre els ajuts per afrontar la crisi de la Covid19. Els resultats mostren que el 49,7% de les empreses han sol·licitat algun tipus d’ajut durant el segon trimestre de 2020. A partir de la represa progressiva de les activitats aquest percentatge baixa al 34,2% d’empreses que preveuen sol·licitar ajuts a partir del tercer trimestre. Com a síntesi, aquests resultats indiquen que la davallada socioeconòmica més important pels efectes del COVID ja s’ha donat a tots els sectors i que ara la recuperació de les activitats serà progressiva però lenta. Això fa que sigui molt important continuar donant suport a les empreses i als autònoms davant aquesta represa lenta i amb un retorn a la normalitat que pot allargar-se força mesos.