La Cambra de Comerç de Sabadell i l’acceleradora Conector Startup Accelerator s’han unit per crear un programa d'acceleració anomenat CambrAccelera. Es tracta d'un programa d'acceleració amb una durada de sis mesos que té com a objectiu impulsar les empreses innovadores amb base tecnològica de recent creació dins de la demarcació de Sabadell. L'acceleració tindrà lloc d’octubre a febrer i durant aquest període els emprenedors desenvoluparan els seus projectes amb ajuda de les dues entitats i d'un board format per 3 o 4 mentors amb experiència en el sector.

La novetat d'aquest programa d'acceleració és que comptarà amb la col·laboració de quatre grans empreses que aportaran beneficis a les startups com mentorització, know how, proves de concepte o infraestructures, entre d'altres. Les corporacions tractores de l' programa són BStartup, del sector fintech, Fluidra, del sector de recursos, Uriach, del sector salut i Holistex, del sector retail, i totes elles es focalitzen en les seves pròpies àrees d’interès i els seus propis objectius pel que fa al seu paper com a col·laboradors. El que tenen en comú totes elles és que el seu interès es basa en la recerca de nous models de negoci innovadors.

Què cerquen les corporacions

BStartup busca startups en fase inicial que pertanyin al sector tecnològic i digital i amb models de negoci B2B, B2C i B2B2C. Companyies liderades per emprenedors amb un alt compromís amb el projecte, amb visió internacional i amb una proposta de valor diferencial i innovadora.

Fluidra cerca startups amb models de negoci orientats a la resolució d'una necessitat del mercat relacionada amb la sostenibilitat, la seguretat i la salut o l'experiència de usuari. Projectes compromesos amb el medi ambient i propostes que promoguin i fomentin iniciatives sostenibles com la reducció del consum d'aigua i energia o assegurar la qualitat de l'aigua i de l'aire.

Uriach busca startups amb propostes de valor innovadores que es dirigeixin a consumidors, metges i farmacèutics. Projectes relacionats amb la Salut Natural via oral, la Salut Tòpica Natural i la Salut Natural en general.

Holistex cerca startups que presentin un model de negoci innovador per a l'àmbit del retail. Projectes que resolguin aspectes sobre la protecció, sanitat i performance de la creació i fabricació de teixits per a la moda o la creació de nous acabats i fibres per a teixits tècnics.

Les startups seleccionades per l'acceleració dels seus projectes obtindran mentoring i assessorament de professionals d'alt nivell a elecció de l'emprenedor, formació a través de workshops setmanals sobre temes clau en el desenvolupament d'una startup, suport i seguiment, espai de treball a les oficines de Cambra de Sabadell i perks valorats en més de 400.000 €, entre d'altres beneficis.

Sobre la Cambra de Comerç de Sabadell:

Constituïda el 1886, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Sabadell, és una corporació de dret públic que representa els interessos generals del comerç i la indústria de la seva demarcació i compta amb més de 35.000 empreses i emprenedors. Totes les accions que realitza tenen com a objectiu contribuir al desenvolupament econòmic d'aquestes empreses canalitzant les seves inquietuds, donant suport i impulsant els seus interessos generals.

Sobre Conector Startup Accelerator:

Conector és una acceleradora d’startups especialitzada en fase seed. Connector treballa amb els emprenedors per millorar les seves habilitats, ampliar els seus coneixements o completar els seus equips ajudant-los a madurar i validar els seus projectes. Connector posa en contacte els emprenedors amb emprenedors d'èxit, directius i inversors que els proporcionen mentorització i representen la clau de la xarxa de contactes més rellevants de qualsevol sector.