• La comissió d’internacionalització de la Cambra analitza les darreres dades d’exportació i importació catalanes que reflecteixen l’aturada forçosa provocada per la pandèmia.
  • També s’ha tractat les dificultats logístiques i d’aprovisionament actuals amb un increment desmesurat del preu dels contenidors que acabarà repercutint al consumidor final.

Aquesta setmana s’ha reunit la Comissió d’Internacionalització de la Cambra de Comerç de Sabadell, que ha comptat amb una alta participació per part dels assessors i les empreses que en formen part. Presidida per Ramon Gabarró, una de les qüestions a les que s’ha dedicat atenció han estat les darreres dades de comerç exterior de Catalunya i que publica la Direcció Territorial de Comerç i l’ICEX a Catalunya. Al mes de desembre les exportacions catalanes de mercaderies van arribar a un 6,5% d’increment interanual, assolint els 5.759,2 milions d'euros i situant-se el percentatge de Catalunya, respecte el volum total d'exportacions espanyoles, en un 25,3%.

Pel que fa a les dades acumulades en el període de gener a desembre del 2020, les exportacions de Catalunya van disminuir un 10,3%, arribant als 66.265,4 milions d'euros, el que suposa el 25,4% del total de les exportacions espanyoles. Per la seva banda, les importacions acumulades de Catalunya van suposar 75.680,5 milions d'euros, el 27,6% del total d'Espanya, tractant-se d’un descens del 18 %, respecte el mateix període de l'any anterior. La conclusió és que, després de tot, les xifres no resulten tan negatives com s’esperava, però sí reflecteixen l’aturada forçosa dels primers mesos de pandèmia i les repercussions que això ha tingut en el comerç de mercaderies.

És per aquest motiu que la comissió ha convidat al Director del Departament de Negoci i Economia de Casa Àsia, Amadeu Jensana, per tractar el comerç amb Àsia i quines han estat les conseqüències de la  pandèmia i les dificultats logístiques i d'aprovisionament. De fet, Jensana ha confirmat la gran preocupació dels operadors econòmics per l’increment desmesurat del preu dels contenidors i ha explicat que les causes es deuen principalment a la paralització provocada per la pandèmia, la concentració de la fabricació al continent asiàtic, la signatura de diversos Acords de Lliure Comerç de la Xina i altres mercats, l’aglutinament de les empreses marítimes de transport en tres grans grups, l’augment de la demanda d’equipament mèdic i l’increment del consum i de l’e-commerce. Constata, doncs, que les conseqüències que estan patint actualment les empreses, són un augment dels dies de trànsit en el transport marítim (degut a la congestió i a l’increment de les mesures de seguretat), la dificultat per trobar disponibilitat de transport marítim i el desmesurat preu dels contenidors imposat per les empreses de transport. Confirma que l’actual situació és insostenible i hi ha l’esperança que s’estabilitzi, tot i que, ara com ara, és difícil determinar actualment si el preu és recuperarà als nivells d’abans de la pandèmia. En qualsevol cas, és clar que aquest augment dels preus del transport acabarà repercutint al consumidor final.

Els assistents també han volgut dedicar uns minuts per acomiadar i agrair els anys de dedicació a la comissió de la Montserrat Camp de Banc Sabadell, que aviat serà rellevada per la Núria Diago.