En el decurs de la setmana que a Sabadell dediquem al Japó, hem tingut l’honor de rebre la visita a la Cambra de Comerç de l’Hble. Sr. Yasushi Sato, Cònsol General del Japó a Barcelona. El cònsol ha estat rebut pel president de l’entitat, el Sr. Ramon Alberich, el president de la Comissió d’Internacionalització, el Sr. Ramon Gabarró i el Cap de Promoció Internacional de la Cambra, el Sr. Vicenç Vicente.

Durant la trobada s’ha pogut presentar a l’Hble. Sr. Sato el potencial de la Cambra pel que fa al suport a les empreses de la demarcació en àmbits com la formació, la digitalització, l’assessorament i el suport en la internacionalització. El president de la Cambra, Ramon Alberich, que alhora és president de la Comissió d’Internacionalització del Consell de Cambres de Catalunya, ha volgut destacar les característiques i la importància de la demarcació de la Cambra com a territori molt atractiu per a la implantació d’empreses japoneses que vulguin accedir als mercats europeus.

El cònsol del Japó ha pres bona nota de la informació proporcionada i s’ha compromès a mantenir les relacions amb la Cambra de Comerç de Sabadell per tal de seguir treballant en les relacions empresarials del seu país i el nostre territori.