• A les estadístiques del comerç internacional a Catalunya del mes de març ja es detecta una davallada del 13% en les exportacions i del 21% en les importacions, respecte el mateix període de l’any anterior.
  • Les missions comercials i d’altres esdeveniments de promoció internacional s’han vist alterats apostant, en la majoria de casos, per una adaptació a formats virtuals. També es treballa per formar personal de sectors molt afectats com el turístic i reinserir-los a l’empresa exportadora.
  • S’ha comptat amb la participació del Port de Barcelona per informar sobre l’impacte de la COVID-19 en el tràfic portuari i els preus dels nòlits.

La Comissió d’Internacionalització de la Cambra de Comerç de Sabadell ha portat a terme de manera virtual la primera trobada post-confinament, en la que s’han tractat principalment afectacions i qüestions relacionades amb la crisi de la COVID-19. Presidida per Ramon Gabarró, ha comptat amb la participació d’una vintena d’empresaris i representants d’entitats.

S’ha presentat l’informe del mes de març de comerç exterior de Catalunya en el que ja es comença a constatar la davallada en el comerç de mercaderies, amb un 13% de caiguda en les exportacions i un 21% en les importacions, respecte el mateix període de l’any anterior. La previsió és que aquestes dades seguiran empitjorant els propers mesos. Tot i així, analitzant les xifres per sectors, cal diferenciar entre un manteniment en l’alimentació o el sector químic i, en canvi, una major aturada en l’àmbit dels béns de consum, vehicles, tèxtil, mobiliari, calçat,...

Així mateix, les principals accions de promoció internacional programades, missions comercials, fires i trobades empresarials s’han hagut de redefinir de forma virtual i programar per a noves dates. Amb tot, les empreses segueixen interessades en la promoció internacional però demanen el màxim de concreció i anticipació per poder atendre el màxim de preparades aquests tipus d’esdeveniments. Es tracta també la mobilitat dels treballadors a l’estranger i es posa de manifest la necessitat que la UE treballi aquest tema de forma conjunta.

Per la seva banda, les Cambres de Comerç catalanes estan treballant en uns programes gratuïts de suport a l’empresa exportadora i per a les que es volen iniciar en el comerç internacional, d’Anàlisi Post COVID-19 i de Reorientació que inclou un Pla de màrqueting digital. També estan treballant en la formació de treballadors de sectors molt afectats, com el turístic, per reinserir-los en l’àmbit del comerç internacional i l’empresa exportadora.

La Comissió ha comptat amb la participació del Cap de Relacions Externes del Port de Barcelona, el Sr. Manuel Galan, qui ha informat sobre quin està sent l’impacte de la COVID-19. Pel que fa a les xifres de tràfic de mercaderies fins al mes d’abril ja s’ha detectat una davallada, en termes generals, superior a l’11%, respecte el mateix període de l’any anterior, però si entrem en àmbits concrets de tràfic d’automòbils o de passatgers, aquest percentatge arriba fins al 35% i 59% de descens, respectivament. Pel que fa a sectors, entre els més afectats es troben el de creuers, automòbils i contenidors i els que menys, granel, alimentació, logística i e-commerce.

Des del Port de Barcelona s’està treballant en un seguit d’actuacions arran de la crisi del coronavirus com són una tarifa plana d’ocupacions, la rebaixa de taxes portuàries, el manteniment de serveis essencials, per garantir el subministrament de mercaderies, i nous espais d’emmagatzematge de contenidors de llarga estada, entre d’altres. També es preveu mantenir les inversions públiques previstes per al 2020 de 71 M €. Des del Port es treballa en diversos escenaris futurs però sobretot es fixa la data de mitjans del 2021 per la tornada a una certa normalitat.