La Cambra de Comerç de Sabadell i jo mateix volem desitjar-vos un Feliç Any 2021 i que sobretot vingui ple de salut, treball i molts projectes per dur a terme!
Deixem enrere un any 2020 complicat en tots els sentits. A nivell sanitari, hem hagut de fer front a una pandèmia sense precedents i adaptar-nos a noves situacions i reptes, difícilment imaginables.
En el pla empresarial i econòmic les dificultats no han estat menors i són molts sectors els que encara estan patint una forta crisi. D’altres, en canvi, relacionats amb els àmbits de la salut o la tecnologia, per exemple, estan transformant-se i experimentant un important creixement. Sigui com sigui, tots ens hem hagut d’adaptar als nous escenaris que ens ha portat la COVID-19.
A la Cambra de Sabadell també hem hagut d’adequar-nos des del primer dia amb la voluntat de poder seguir donant assessorament i servei a les empreses en tot moment però, alhora, garantint la seguretat i salut de treballadors i usuaris. Hem mantingut sense interrupció la prestació de serveis essencials per a les empreses, principalment les exportadores, a més de donar suport a nivell d’assessorament i informació de novetats, legislació, ajuts, etc. a autònoms, empresaris, comerciants, emprenedors... Hem hagut d’adaptar-nos també per seguir oferint formació, sessions i activitats de manera virtual i, en alguns casos, també de forma presencial amb totes les garanties. I seguim treballant en l’adaptació tecnològica al nou paradigma que ens deixa la pandèmia, tant per ampliar les modalitats de prestació de la formació, com per posar-la a l’abast de les empreses.
No obstant això i malgrat l’enorme treball de presidents i secretaris de les diferents cambres, en aquesta legislatura tampoc s’ha aconseguit l’aprovació de la nova i esperada llei catalana de Cambres, pendent des del 2014, que ha de definir, entre d’altres, el finançament per a les funcions públiques que prestem les Cambres de Comerç i que ja es van establir en la normativa a nivell espanyol.
Hi seguirem treballant, així com també en l’arribada de nous projectes i programes que esperem estaran impulsats per els fons europeus.
Creiem que el 2021, tot i que s’iniciarà encara amb una forta incidència de la COVID-19 i amb sectors molt afectats, ens ha de portar cap a una recuperació sanitària i econòmica gracies a l’arribada de les diferents vacunes i un major coneixement en el tractament de la malaltia.
No ha estat fàcil fins ara, i encara haurem de seguir treballant de valent. Esperem poder-ho seguir fent al vostre costat, i seguir comptant amb la vostre confiança!
Feliç 2021 ple de salut, treball i felicitat!
RAMON ALBERICH I FERRER, PRESIDENT DE LA CAMBRA DE COMERÇ DE SABADELL