La Cambra de Sabadell llença un nou servei per a les empreses de la seva demarcació, destinat al càlcul de la petjada de carboni. La singularitat d’aquest servei radica en les seves condicions exclusives per a empreses, tant en termes de qualitat i preu.

Gràcies a la recent adhesió de la Cambra com a membre SILVER a la FUNDACION EMPRESA Y CLIMA (FEC), ambdues entitats han signat un conveni pel qual s’inicien els treballs necessaris per a la creació d’un servei exclusiu en aquest àmbit per a les empreses de la Cambra.

Aquest nou servei es fonamenta en l’experiència i lideratge de la FEC en la lluita contra el canvi climàtic. Per la seva banda, la Cambra aprofita el seu poder aglutinador per oferir un servei més econòmic a a les empreses, respecte a les condicions actuals de mercat sense restar qualitat.

El servei s’ha dissenyat en tres blocs principals: el càlcul d’emissions, com a punt de partida, l’elaboració d’un pla per a la reducció de les emissions en qüestió així com, si l’empresa ho considera adient, l’elaboració de la documentació i tramitació del càlcul davant el ministeri competent, en l’actualitat el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Gràcies a aquest registre, les empreses assoleixen un reconeixement a nivell estatal respecte a la seva contribució en la lluita contra el canvi climàtic.

Per a la Cambra, la creació d’aquest servei es considera la continuació natural a les accions de millora ambiental dutes a terme en els darrers anys. Per exemple, la recent instal·lació de dos punts de recàrrega per a vehicles elèctrics a la zona d’aparcament destinada a usuaris i treballadors. Actualment, la pròpia Cambra està realitzant el seu propi càlcul de petjada de carboni en col·laboració amb la FEC.

Ambdues entitats donaran a conèixer el nou servei durant els propers mesos a través de campanyes específiques, sessions informatives i tallers pràctics.