A un dia de la sortida efectiva del Regne Unit de la Unió Europea, la Cambra de Comerç de Sabadell vol informar de les mesures i consideracions que han de tenir en compte les empreses que operen al mercat anglès. A partir de l’1 de febrer  s’obrirà un període transitori d’onze mesos per tal d’adequar-se al nou escenari, que es farà efectiu a partir del 1 de gener de 2021. Tot i que aquest període podria estendre’s un o dos anys, el Regne Unit ha manifestat la seva intenció de no prorrogar-lo.

Si veneu o compreu mercaderies al Regne Unit, si hi presteu serveis o proveïdors d’aquest mercat us presten serveis o hi transporteu béns, haureu d’analitzar la vostra operativa en aquest mercat per determinar les conseqüències d’aquest canvi de paradigma i adoptar les mesures correctes per minimitzar-ne l’impacte

Mentre duri aquest període transitori, de febrer a desembre de 2020, el desenvolupament del comerç bilateral amb el Regne Unit es durà a terme en les mateixes condicions que les actuals. Per als operadors no hi haurà canvis en cap aspecte: duaner, fiscal, regulador, etc. El Regne Unit seguirà aplicant tota la normativa de la UE.

Pel que fa a la circulació de mercaderies, el Regne Unit seguirà formant part del territori duaner de la UE i, per tant, continuarà la lliure circulació de mercaderies. Tampoc hi haurà canvis en l'origen dels seus productes, fet pel qual es seguiran aplicant les preferències aranzelàries de la UE.

A partir de l'1 de gener de 2021, el Regne Unit deixarà de tenir l'obligació d'aplicar la normativa de la UE i haurà d’entrar en vigor l'acord comercial que s'assoleixi els propers mesos. Si no hi hagués acord, el Regne Unit tindria el mateix tracte que un país tercer.

La recomanació de la Cambra per a les empreses que tenen operativa amb el Regne Unit és la d’aprofitar aquest període transitori per adequar-se al Brexit i al nou status que ostentarà el Regne Unit, quan es materialitzi la seva conversió en un tercer estat.

 

És important analitzar els diferents àmbits de gestió operativa (origen de les mercaderies, INCOTERMS utilitzats, recuperació de l’IVA pagat, marques registrades, contractes existents, etc.) per determinar les actuacions a adoptar. La Cambra ha preparat un pla d’assessorament i actuació per les empreses afectades.