• L’entitat rep diàriament peticions d’assessorament per part de les empreses, relacionades amb documentació de tràmits duaners i fiscalitat.
  • Gràcies a l’acord assolit in extremis el mes de desembre, ens trobem davant d’un Brexit tou que, de tota manera, no estalvia canvis en l’operativa i en les relacions entre el mercat britànic i els països de la UE.

Durant el primer trimestre del 2021, la Cambra de Comerç de Sabadell està atenent nombroses consultes relacionades amb el Brexit per part de les empreses. Encara que finalment es va arribar a un acord in extremis el passat 24 de desembre definit com a Brexit tou, l’operativa s’ha vist plenament afectada, principalment pel que fa als tràmits duaners a l’hora d’enviar i rebre mercaderies al Regne Unit i també pel que fa a la limitació de moviments per a les persones. Cada dia arriben a l’entitat consultes sobre tràmits duaners, la justificació de l’origen europeu, l’aplicació de l’IVA i d’altres que tenen a veure amb l’operativa de comerç electrònic.

Els fluxos de productes entre el Regne Unit i els països de la Unió Europea no s’han vist especialment afectats, exceptuant les mercaderies peribles, fruit d’un increment dels timings i de les tramitacions, a càrrec d’una quantitat limitada d’agents i inspectors de duanes. Per aquest motiu, el govern anglès ha decidit perllongar sis mesos més la flexibilització i simplificació dels tràmits duaners, que, a partir d’octubre, s’enduriran per productes subjectes a certificats sanitaris i fitosanitaris i, a partir de gener, ho faran per la totalitat de les mercaderies.

Els canvis sempre representen noves oportunitats i el Brexit n’és una constatació més, doncs està suposant una ocasió per a empreses de la Unió Europea que es converteixen en una alternativa competitiva dins del mercat comú.

Per altra banda no es coneix pel moment els requeriments dels estàndards tècnics que imposarà  el Brexit a la certificació de productes però el que sí sembla clar és que a partir del 2022 serà obligatori disposar de la certificació anglesa UKCA, una nova barrera tècnica que s’haurà de veure com acaba afectant als mercats.