L’Ajuntament de Sabadell, el Banc Sabadell, la Cambra de Comerç de Sabadell, el Centre Metal·lúrgic i el Gremi de Fabricants de Sabadell, amb la col·laboració del CIESC, presentem els resultats de la 7a Enquesta de Confiança i Clima Empresarial corresponent a les valoracions del primer trimestre de 2019 i les expectatives per al segon trimestre. Les enquestes es van realitzar la segona quinzena de març.

En l’Enquesta, elaborada pel CIESC, cal destacar una millora de l’Índex de Confiança Empresarial basat en les expectatives de la conjuntura empresarial per aquest segon trimestre de 2019: trenca amb la tendència dels trimestres anteriors i presenta una recuperació amb un augment trimestral del 2,8%. Tot i això, la comparativa amb el mateix trimestre de fa un any continua sent negativa (-3,3%), igual que en el conjunt de Catalunya (-2,1%) i Espanya (-1,9%).

Les opinions sobre l’evolució de la conjuntura durant el primer semestre d’enguany mostren una millora de les activitats industrials i de construcció. Obtenen un saldo positiu de 6,8 punts, 9 més que en l’enquesta anterior.

Per al segon trimestre de 2019, les expectatives empresarials preveuen una millora respecte de l’enquesta anterior donat que augmenta el saldo positiu en 11,9 punts i es situa en 15,0. Les respostes d’estabilitat baixen 8 punts i les optimistes en pugen 10. Els indicadors de perspectives confirmen que es preveu una estabilitat de l’ocupació a les empreses molt semblant al trimestre anterior: quasi el 82% de respostes preveuen mantenir els llocs de treball.

L’evolució de la facturació a l’estranger indiquen  una resposta majoritària del 70,6% d’estabilitat amb un saldo negatiu de -3,1 que ,d’altre banda, s’ha reduït en 8,6 punts respecte de l’enquesta anterior degut a la disminució de les opinions empresarials pessimistes.

Els resultats de les expectatives d’exportació per aquest segon trimestre, apunten saldos positius tant per a la indústria com pels serveis. Això suposa una millora respecte de l’enquesta anterior, especialment per al sector industrial que passa d’un saldo negatiu de -1,2 a un de positiu.  

Recordem que l’Enquesta de Confiança i Clima Empresarial es presenta trimestralment, a diferència de l’Informe de Conjuntura de Sabadell i la CRiRC que és semestralment.  L’objectiu d’aquest informe és disposar de diversos indicadors que permeten fer un seguiment de la conjuntura socioeconòmica, fer-ne una anàlisi i avaluar periòdicament la situació i les perspectives, necessitats, reptes i oportunitats en el nostre territori.