Assessoria i defensa jurídica 

Document AcrobatDescarregueu el fullet d'Assessoria i defensa jurídica

 


Servei d'Assessoria
i defensa jurídica


Amb aquest servei la Cambra es converteix en el vostre assessor jurídic, acompanyant-vos en el camí cap a la resolució de les vostres necessitats legals.

Comptareu amb:

 • Un equip multidisciplinari d'advocats i tècnics per donar-vos resposta a qualsevol necessitat jurídica.
 • Una àmplia trajectòria i experiència al costat de les empreses.
 • La nostra capacitat de relació amb les administracions públiques.

Podeu plantejar-nos les vostres consultes i accedir al servei d'Assessoria i defensa jurídica, fent clic aquí:Què ofereix la Cambra?

 

El desenvolupament de l’activitat empresarial comporta prendre constantment decisions  que sovint estan estretament vinculades al món jurídic. Amb l’objectiu de donar-vos suport en aquest àmbit, des de la Cambra posem al vostre abast el servei d’Assessoria i defensa jurídica  amb el qual tindreu a la vostra disposició la nostra dilatada experiència en el món empresarial.

Us oferim assessorament, atenció i acompanyament personalitzat davant qualsevol dubte jurídic, interpretació legal, negociació o procediment judicial que us pugui sorgir en l’àmbit mercantil, internacional, laboral, fiscal, civil, administratiu i penal, sempre de la mà dels millors advocats i altres professionals  especialitzats. La nostra trajectòria al costat de les empreses, així com la nostra capacitat de relació amb les administracions públiques, ens permet oferir-vos agilitat en la resolució del vostre cas.

 

Presentació del servei

A partir del que exposa l’empresa i de la informació que pot aportar, s’estableix l’estratègia d’actuació a seguir i és facilita un pressupost aproximat del mateix. Les àrees i matèries en les que prestem servei són les següents:

Assessorament jurídic

 • Puntual, per una consulta determinada i/o opinió de contrast.
 • Continuat, segons les vostres necessitats.

Redacció i/o revisió de qualsevol document jurídic

 • Contractes mercantils i civils.
 • Informes i dictàmens.
 • Documents mercantils adaptats al vostre model de negoci: albarans, factures, pressupostos, etc.
 • Tot tipus de document públic: escriptures públiques, estatuts societaris, convocatòries i actes de juntes generals, etc.
 • Documents vinculats a les relacions laborals.
 • Assessorament i revisió de contractes bancaris.
 • Documents urbanístics
 • Altres documents jurídics que preciseu.

Execució, seguiment i assessorament de procediments

 • Reclamacions de quantitats.
 • Incompliments contractuals
 • Denuncies, querelles, defensa penal
 • Acomiadaments i procediments col·lectius
 • Concursos de creditors
 • Urbanístics
 • Qualsevol altre procediment judicial o arbitral

Assessorament en comerç i operativa internacional

 • Contractació internacional
 • Fiscalitat internacional
 • Inversió a l’exterior
 • Reclamacions extrajudicials, judicials i d’arbitratge

A qui ens dirigim

A empreses i autònoms que precisin assessorament o suport jurídic.

L’equip tècnic

Posem al vostre abast un equip d’advocats especialistes en diferents disciplines jurídiques i avalats per una àmplia experiència, que tractaran cada cas de forma resolutiva en defensa dels interessos de l’empresa o de l’autònom. Sempre, amb la més absoluta confidencialitat i amb un equip de tècnics de suport.

Avantatges que us oferim

 • La garantia de qualitat i serietat de la Cambra de Comerç de Sabadell.
 • Comptar amb un equip multidisciplinari d’advocats i tècnics, especialitzats en diferents àmbits, que donarà resposta a qualsevol necessitat jurídica que se us presenti.
 • Experiència, fruit d’anys d’assessorament a les empreses.
 • La nostra capacitat de relació amb les administracions públiques.

 

Beneficis per a l'empresa

 • Resoldre amb criteri professional i especialitzat qualsevol dubte jurídic sobre normativa, legislació, negociació, contractació, documentació, controvèrsia, etc.
 • Redacció i revisió de documents jurídics com ara contractes, escriptures, etc. redactats a la vostra mida.
 • Defensa en procediments judicials, arbitrals, etc. de qualsevol àmbit amb tota la informació i amb la millor garantia d’èxit.
 • Seguretat jurídica en les vostres operacions comercials.

 Més informació

Assessoria jurídica
Secretaria General
A/e: assessoriajuridica@cambrasabadell.org
Tel: 937 451 262


Document html Sol·licitar informació