Servei jurídic
Mediació mercantil i concursal

La Cambra de Comerç de Sabadell ha aprovat un reglament de mediació empresarial i serà d'aplicació a les mediacions en assumptes civils i mercantils inclosos els transfronterers.També les Cambres són les prestadores del servei de mediació concursal, acord extrajudicial de pagaments en matèria concursal, com un mecanisme efectiu de segona oportunitat, tant per persones naturals empresaris com per persones jurídiques.S'entén per mediació aquell mitjà de resolució de conflictes, sigui quina sigui la seva denominació, en la que dues o més parts intenten voluntàriament aconseguir per elles mateixes un acord amb la intervenció d'una persona mediadora.Les cambres catalanes, durant la seva llarga trajectòria al servei del món empresarial, han desenvolupat una dilatada experiència i una bona pràctica en la resolució consensuada de conflictes com el millor camí per a les empreses per trobar sistemes alternatius més eficaços que el judicial.

La Llei catalana 14/2002, de 27 de juny, de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de Catalunya i del Consell General de les Cambres, atribueix a les Cambres de Comerç les funcions d’arbitratge, mediació i conciliació mercantils, en els àmbits nacional i internacional, i emprar qualsevol altre sistema alternatiu de segona oportunitat i solució de conflictes.

La Llei estatal 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en assumptes civils i mercantils, atribueix la consideració d’institucions de mediació a les corporacions de dret públic que tinguin entre les seves finalitats l’impuls de la mediació i, per això, modifica la llei estatal 3/1993, de 23 de març, bàsica de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació en el sentit d’afegir aquesta finalitat.

En aquest sentit la Generalitat de Catalunya ha encarregat al Consell General de Cambres la gestió del servei de mediació empresarial inclòs en les funcions que poguessin correspondre al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya i per tant les cambres no només han de dur a terme les funcions obligatòries de la mediació mercantil sinó també les relatives a la mediació empresarial.

Escriviu la vostra opinió

Només els usuaris registrats poden escriure opinions. Identifica't o registra't

Loading...