INTRASTAT


Document AcrobatDescarregueu la fitxa

 

Novetats en les declaracions mensuals d'INTRASTAT


Si heu de presentar mensualment les declaracions estadístiques d’INTRASTAT, us informem que aquest any s'han incorporat novetats. Entre d'altres, destaquem:

  • Totes les empreses, obligades a presentar la declaració, han d'informar del valor de la mercaderia i del valor estadístic.
  • S'elimina l'obligatorietat de complimentar les caselles referents al règim estadístic i el port o aeroport de càrrega o descàrrega.

Podeu delegar aquest tràmit a la Cambra amb tota tranquil·litat. Abans del dia 12 de cada mes presentem la declaració d'INTRASTAT en nom vostre i amb les millors condicions. Només ens heu de fer arribar les factures d'adquisicions i/o expedicions de mercaderies i fem la declaració cada mes dins del termini establert.

I si no esteu segurs de si esteu obligats a presentar la declaració, si supereu el llindar establert per l'Agència Tributària o teniu qualsevol altre dubte, feu-nos arribar la vostra consulta.
Què ofereix la Cambra?


La Cambra tramita les declaracions mensuals d’INTRASTAT a les empreses que facin introduccions i/o expedicions de mercaderies amb altres estats membres de la UE.


Presentació del servei


Descripció

Les empreses que superin un determinat llindar d'introduccions i/o expedicions de mercaderies comunitàries anualment, estan obligades a presentar davant les Administracions Duaneres una declaració mensual de les seves operacions a efectes estadístics.

La Cambra està autoritzada com a tercer declarant davant l’Agència Tributària per elaborar i presentar les declaracions en nom de les empreses que ho sol·licitin.

Destinataris

  • Empreses que comprin o venguin a països de la Unió Europea que estan obligades a fer la declaració mensual d'INTRASTAT. L'obligatorietat es fixa a partir d'una determinada quantitat. Consulteu-nos si supereu el llindar i, per tant, heu de fer la declaració.

Metodologia

Les empreses que sol·licitin el servei han d’enviar mensualment a la Cambra totes les factures d’introducció i expedició a altres estats membres de la Unió Europea. La Cambra procedirà a fer, en nom de l’empresa, la presentació mensual davant del departament d’INTRASTAT de l’Agència Tributària.

Un cop feta la presentació, la Cambra envia a les empreses el justificant d’haver realitzat la corresponent declaració mensual davant l’Agència Tributària.

Requisits

Disposar de les factures d’introducció i expedició.

Termini

Fins el dia 8 de cada mes per presentar les factures del mes anterior.

Preu

Consulteu tarifes.

Avantatges que us oferim

  • Estalvi de diners. La Cambra presta aquest servei a un preu molt competitiu.
  • Suport en tècnics experts en els tràmits relacionats amb comerç internacional.
  • Resolució i posada al dia si arriba algun requeriment a l'empresa de terminis o mesos no declarats.

Beneficis per l'empresa

  • L'externalització d'aquest tràmit mensual i obligatori suposa un considerable estalvi de temps per l'empresa.
  • Fiabilitat i seguretat en l’acompliment de les obligacions estadístiques.
  • Tranquil·litat de què les declaracions es presentaran a termini.

 Més informació

Internacionalització
Àrea d'Informació, Serveis Empresarials i Consultoria
A/e: serveis@cambrasabadell.org
Tel: 937 451 260


Document html Sol·licitar informació