Si no veieu correctament aquest missatge feu clic aquí
 

Nova convocatòria d'ajuts

Iniciativa Indústria Connectada 4.0

Us informem de la publicació d'una nova convocatòria d'ajuts a la investigació industrial que tenen com a objectiu impulsar la transformació digital de la indústria espanyola. Aquests ajuts s'obtenen com a préstec reemborsable.

Tipologia de projectes

Projectes de recerca industrial, projectes d'innovació en matèria d'organització o de processos de la Pime.

Finançament

L'import màxim del prèstec és del 80 % del cost finançable del projecte, a un tipus d'interès del 0 % i amb un període màxim d'amortització de 10 anys.

Despeses finançades

Costos de personal, d'instrumental i material inventariable, d'investigació contractual, coneixements tècnics i patents, entre d'altres.


Terminis


Ja es poden presentar sol·licituds fins al 26 de desembre de 2017. Les actuacions hauran d'executar-se des de l'endemà de la sol·licitud fins a un termini màxim de 18 mesos des de la resolució de la concessió.

A la Cambra trobareu un servei integral en ajuts i deduccions en R+D+i i inversió industrial amb el que trobarem la millor opció per a la vostra empresa. També us informem d'aquests altres programes de finançament públic bonificat:

Per la compra de maquinària

Inversió mínima a realitzar: 145.000 euros.
Import del finançament: 75 % de la inversió.
Tipologia d'inversió: Maquinària i béns productius nous.
Interès: EUR + 0.2 %.
Amortització: 3 anys (1 de carència).

Per la creació i/o millora de nous productes

Inversió mínima a realitzar: 175.000 euros.
Import del finançament: 75 % de la inversió + 15 % de subvenció.
Tipologia d'inversió: Millora de productes i/o creació de nous productes.
Interès: EUR (sense diferencial).
Amortització: 10 anys (2 de carència).

Per al creixement empresarial

Inversió mínima a realitzar: 100.000 euros.
Import del finançament: 70 % de la inversió.
Tipologia d'inversió: Projectes que impulsin el creixement i l'ocupació a Catalunya.
Interès: EUR + 1 %.
Amortització: de 2 a 15 anys (amb 1 o 2 anys de carència).

 

+ informació

 

Àrea d'Informació, Serveis Empresarials i Consultoria
serveis@cambrasabadell.org
Telèfon: 937 451 260
Seguiu-nos a:
Facebook Cambra Sabadell Twitter Cambra Sabadell Linkedin Cambra Sabadell Instagram Cambra Sabadell

Canvi d'adreça || Baixa