Com vendre més i millor

 


"Com Vendre Més i Millor"

Aplicació de les millors pràctiques comercials

 • Com ha de canviar la gestió de la força de vendes?
 • En un entorn canviant, com adaptar la nostra oferta de valor fent ús d'altres variables, no només del preu?
 • Com col·laborar per arribar al client com a partner en el seu procés de compra?
 • Quin paper juga la intel·ligència emocional en la gestió d'equips comercials i com ajuda a l'equip de vendes?

Aquest programa, ofereix a l’empresa la possibilitat d’identificar en quines àrees de treball hauria de millorar la seva organització comercial per poder fer front a la complicada situació actual de mercat de forma més efectiva.

Si desitgeu més informació sobre aquest servei ompliu el formulari i una persona de la Cambra es posarà en contacte amb vosaltres:
Què us ofereix la Cambra?


La Cambra posa a l'abast de les empreses de la demarcació, un programa de consultoria que us ha d'ajudar a tenir una visió externa i especialista en l'Àrea Comercial: què es pot millorar, què s'hauria de corregir, què s'hauria de deixar de fer i com es pot optimitzar el departament comercial.

 

Presentació del servei


Objectius

 • Identificar les palanques de creixement
 • Analitzar els factors d'èxit en el sector
 • Trobar atributs i valors diferencials
 • Corregir les debilitats i fer front a les amenaces
 • Millorar les fortaleses i explotar les oportunitats
 • Acompanyar l'equip directiu en l'acompliment del pressupost de vendes, treballant des de l'òptica del management

Descripció

El programa que us presentem pretén posar a l'abast de les empreses de la demarcació un pla d'actuació que us ha de permetre assolir una gestió comercial eficient, orientada a vendre més i millor. Consta de les següents etapes:

 • Ànalisi de la situació actual; símptomes, causes i motius d'aquesta situació 
 • Identificació de les debilitats, fortaleses, amenaces i oportunitats a nivell comercial
 • Propostes de millora entorn de l'estructura organitzativa, dimensionament de la xarxa comercial, anàlisi de la clientela, polítiques de planificació de la gestió de l'equip comercial
 • Disseny del pla d'acció a curt, mitjà i llarg termini

Destinataris del servei

Ens dirigim a empreses i autònoms que precisin guanyar eficiència en la gestió comercial i en l'articulació de la força de vendes.


Metodologia

El servei es fonamenta en la metodologia del coaching, assumint que la formació per sí mateixa no és garantia d'èxit, per molt pràctica que sigui i requereix dels següents passos:

 • Acompanyament individualitzat en la seva aplicació, mitjançant entrevistes individuals amb un coach certificat per la ICF (International Coach Federation)
 • Un procés per a la seva implementació específica posterior: concretar el vostre Pla d'Acció.

Preu

El servei es facilita sota pressupost.


L'equip tècnic

Equip consultor de primer nivell reconegut per la seva experiència i coneixement en la gestió d'equips de vendes.

Avantatges que us oferim

 • La proposta d'un pla d'acció que esdevé tangible en el ROI.
 • Alta implicació i proximitat de l'equip de treball.
 • Sense terminis. Es programen sessions de coaching segons necessitats, podent finalitzar el servei en qualsevol moment.

 

Més informació:

Àrea d'Informació, Serveis Empresarials i Consultoria
A/e: consultoria@cambrasabadell.org
Tel. 937 451 260


ImatgeSol·licitud informació