Home >> Innovació i competitivitat >> Ajuts relatius a R+D+i
Ajuts relatius a R+D+i


Assessoria i tramitació d'ajuts

Teniu projectes aquest any?
Parlem-ne, podeu obtenir ajuts

Si teniu previstes inversions en tecnologia, desenvolupament o innovació, abans de res assessoreu-vos ja que hi ha obertes diferents línies d'ajuts. A la Cambra us podem donar suport, entre d'altres, si:

 • Teniu projectes per desenvolupar nous productes o millorar-ne d'existents, canvis en el procés productiu...
 • Heu de fer inversions en tecnologia o compra de maquinària que us permeti ser més competitius, estalviar energia...
 • Necessiteu contractar personal per al departament d'R+D+i...
 • Podeu aplicar deduccions fiscals per projectes anteriors.

Com treballem?

 • Primera reunió d'assesorament, sense cost ni compromís i sota la més estricta confidencialitat.
 • Presentació de proposta de col·laboració, en la majoria de casos amb cobrament a èxit.
 • Preparació de la documentació i presentació de la sol·licitud d'ajut.
 • Seguiment de l'expedient i justificació del projecte.
 • Acompanyament en cas d'inspecció.

Si heu de fer una inversió, abans de res, parlem-ne!


 

Les empreses cada vegada són més conscients de la importància estratègica de la innovació, la recerca i el desenvolupament per mantenir la competitivitat dins d'un entorn cada cop més globalitzat. En l'actualitat la supervivència de les empreses es fonamenta en mantenir productes i serveis amb un alt nivell de valor afegit i una clara diferenciació respecte als seus competidors, assegurant uns adequats estàndards de qualitat.

Aquest fet obliga a les empreses a destinar cada cop més recursos i esforços per desenvolupar nous productes i serveis, adaptant de forma permanent la seva oferta i els seus processos productius.

Les administracions públiques posen a la disposició de les empreses diferents ajuts i programes de suport per tal de potenciar les inversions en R+D+IT. Des de la Cambra de Sabadell facilitem a les empreses l'accés a aquests ajuts.

 

Què us ofereix la Cambra?


La Cambra, amb l'objectiu d'impulsar la competitivitat del teixit industrial i conscient de les necessitats de les empreses, posa a la vostra disposició un servei de gestió i tramitació de subvencions per a recerca, desenvolupament i innovació d'abast autonòmic, nacional i europeu.

Característiques del servei

 • Alt nivell de personalització
 • Tractament altament professional.
 • Els especialistes de la Cambra analitzen els diferents projectes de l'empresa, realitzant per a cada cas un estudi de viabilitat per avaluar així, les possibilitats reals que teniu per acollir-vos a algun dels programes d'ajuts. Això permet estalviar temps i esforços en projectes amb poques possibilitats d'èxit i dedicar-los als que realment poden donar fruit a l'empresa.

L'equip tècnic

 • Els treballs són conduïts per especialistes reconeguts amb una àmplia experiència com a consultors d'empresa, amb amplis coneixements tècnics dels processos industrials i del funcionament de les administracions públiques.
 • La nostra experiència està avalada per un 95 % de projectes aprovats.
 • Comptem amb la confiança de la majoria d'empreses líders de la nostra demarcació. 

 

Descripció del procés:


A. Ajuts d'abast autonòmic i nacional

 • Estudi i selecció dels projectes subvencionables (diagnosi).
 • Avaluació preliminar de les possibilitats reals d'obtenir ajuts per al projecte, fet que permet optimitzar esforços.
 • Assessorament per escollir la linia d'ajuts més adequada.
 • Assessorament i preparació de tota la documentació necessària.
 • Presentació de la sol·licitud de l'ajut.
 • Redacció de memòries i organització de la informació per a documentar el projecte.
 • Seguiment constant de l'estat del projecte durant l'avaluació per part de l'organisme subvencionador.
 • Preparació de les liquidacions i presentació de les mateixes.
 • Suport a l'empresa en les inspeccions realitzades pels organismes oficials corresponents, un cop ha estat atorgada la subvenció.

Aquest servei compta amb el suport de la xarxa PIDI (CDTI) de la qual la Cambra forma part. El punt PIDI dóna informació i obté contacte directe amb el CDTI i Ministeris corresponents.

B. Ajuts d'abast europeu PROGRAMA HORIZON 2020

S'ofereixen serveis de consultoria en les següents modalitats:

1. Preparació de propostes liderades per l'empresa

El servei té com objectiu trobar un programa de recerca europeu adaptat a la recerca que l'empresa està projectant.

 • Fem recerca de la convocatòria que més s'ajusta a les necessitats de l'empresa havent estudiat primer a fons la seva tecnologia i projectes.
 • Comprovem que el projecte o idea encaixa en la convocatòria escollida.
 • Presència en Infodays, Brokerage Events, reunions amb CDTI i oficials de la Comissió Europea, acompanyant o representant el client, amb la finalitat de lobby i recerca de socis.
 • Validem el projecte davant la Comissió Europea.
 • Cerquem socis europeus per a formar el consorci.
 • Exposem al client i als socis les regles tècniques, administratives i econòmiques del programa.
 • Proposem i mediem en la distribució de les tasques i del pressupost de cada soci.
 • Redactem (en anglès) la totalitat de la proposta. Hi incloem totes les seccions definides en la guia del participant: excelència cientificotècnica, impacte i implementació.
 • Presentem la sol·licitud i documentació annexa.
 • Si s'escau, ens encarreguem de la negociació del contracte amb la Comissió Europea.
 • Acompanyem el consorci fins al principi del projecte.

>> Tenim una alta ràtio d'aprovació en els programes europeus d'R+D+i. Entre el 70 i el 80% de les propostes preparades són finançades.
>> Només treballem en programes europes d'ajuts a fons perdut, mai en préstecs.
>> Mitjana pressupostària de projectes aprovats: 500.000.-€

2. Recerca d'un consorci per a participar com a soci en un projecte

L'objectiu del servei és identificar consorcis que es formin en temes d'interès de l'empresa i proposar l'entrada al consorci d'aquesta.

 • Identifiquem les convocatòries d'interès segons els tòpics d'interès i l'aportació que l'empresa pot fer al consorci.
 • Identifiquem consorcis que estan preparant propostes en aquestes convocatòries i que cerquen socis:
  • Contactes amb els National Contact Points del tòpic H2020 seleccionat per presentar l'activitat de l'empresa i manifestar interès de formar consorci.
  • Recerca de socis a través de centres de recerca, universitats, consultores que estiguin promovent una proposta en el tòpic seleccionat.
 • Presentem l'empresa i capacitats per aconseguir que sigui convidada a entrar en el consorci.
 • Intermediem amb converses amb consorcis interessats per incloure l'empresa en la seva proposta i acompanyem l'empresa en reunions i tele-conferències.

Preparem la documentació que li requereixi el coordinador del consorci durant la preparació de la proposta.

3. Gestió de projectes europeus

Un cop s'inicia el projecte tant si som líders com part d'un consorci, caldrà dur a terme tasques de gestió i justificació del projecte d'acord amb les planificacions establerts. Aquesta tasca la pot fer l'empresa o ens la pot externalitzar. En el cas que l'empresa sigui la coordinadora podem preparar i enviar informes no tècnics, preparar les reunions del projecte, formar a tots els socis en relació a les regles financeres de Horizon 2020 i assessorar-los en els temes de gestió que corresponguin.

 

Imprimir els fullets:

 

                   Més informació

Innovació i competitivitat
Àrea d'Informació, Serveis Empresarials i Consultoria
A/e: serveis@cambrasabadell.org
Tel: 937 451 260


Imatge Sol·licitud d'informació