Programa de subcontractació
Subcontractació industrial

Convocatòria a empreses del Sector Subcontractació IndustrialEl món industrial cerca cada cop més l'especialització amb l'objectiu d'afavorir la competitivitat final del producte. Això es tradueix en la descentralització de part dels processos productius de les empreses,  subcontractant la fabricació de productes i processos productius a empreses més especialitzades. Per això, es crea un tipus de relació estreta entre empresa (contractista) – subministrador (subcontractista) que es caracteritza en més responsabilitat, confiança mútua i participació conjunta a l'activitat de l'empresa. El subministrador ja no és només subministrador, sinó que es considera una part essencial del producte final fabricat per l'empresa contractista!Pla de Subcontractació Industrial 2024 Aquest pla és molt ampli i inclou 38 activitats:
 • Participació a 27 fires nacionals i internacionals

 • Organització de tres trobades de compradors

 • Participació a 7 trobades empresarials

 • Organització d’una Missió d’EstudiSUBCONTEX és un servei especialitzat de les Borses de Subcontractació Industrial de les Cambres de Comerç dirigit a incrementar la competitivitat, tant a nivell nacional, com internacional a través de potenciar les relacions comercials entre les empreses de subcontractació industrial i les empreses compradores industrials.

La seva principal finalitat és promocionar a l'empresa subcontractista i donar-li suport en la recerca i contacte amb potencials clients i en la identificació de noves oportunitats de negoci, convertint-se en un eficaç complement de la tasca comercial de l'empresa.

Alguns dels elements bàsics que la caracteritzen són:

 • L'existència d'un encàrrec d'executar una part de la producció segons unes determinades especificacions preestablertes (dissenys, plànols, especificacions tècniques , etc.).
 • La incorporació del producte objecte de l'operació de subcontractació al producte final de l'empresa client.
 • La responsabilitat econòmica final de l'empresa client.
 • A Catalunya existeixen unes 10.000 empreses subcontractistes, es a dir, 10.000 empreses que treballen per compte d'altri.

L’objectiu del Pla és recolzar la presència d’empreses de subcontractació industrial a 13 mercats internacionals:

 • Iniciació i/o consolidació a Europa: Alemanya, França, Finlàndia, Itàlia, Països Baixos, Polònia, Regne Unit, Suècia i en el mercat espanyol
 • Diversificació a mercats de fora de Europa: Estats Units, Marroc, Mèxic i Turquia

Per això oferim una sèrie de serveis que complementaran la seva tasca comercial i podran generar més oportunitats de negoci.

Quins sectors integren la subcontractació?

Des d'un punt de vista ampli, la subcontractació integra el sector agrari, pràcticament tot el sector industrial, la construcció i el sector de serveis, encara que inicialment i amb caràcter provisional, la subcontractació espanyola se centra en els sectors metal·lúrgic, elèctric, electrònic, tèxtil, de la fusta, del cautxú, de la ceràmica i del vidre.

Factors que poden fer que una empresa formi part de la subcontractació

Subcontractació per especialitat: Es produeix quan una empresa, fabricant d'un determinat producte o equip, encarrega a una altra empresa l'execució de part del producte, en la qual és especialista i disposa de la tecnologia adequada per a realitzar-la.

Subcontractació per capacitat: Basada en la disponiblitat dels elements necessaris per a fabricar grans sèries d'un producte o article concret.

Cal observar que la gran majoria de les empreses subcontractistes donen molta més importància a la subcontractació per especialitat que per qualitat tot fent un especial èmfasi en la reducció del cost total de les comandes, la qual cosa significa donar una resposta competitiva en termes de qualitat, termini de lliurament, flexibilitat, preu i tecnologia.

 

 • Presentar la vostra empresa a través del Portal SUBCONTEX  https://subcontex.camara.es/subcontex , amb la categoria d’empresa Premium Gold,  amb fitxa pròpia d’empresa: dades de contacte, informació productiva (activitat, maquinària principal, certificats i homologacions, sector-client, matèries primeres, etc.)
 • Pla Sectorial de Subcontractació Industrial 2024. Participar en accions de promoció, Fires (participacions agrupades) i Trobades amb compradors europeus amb preus reduïts.
  Pla de Subcontractació Industrial 2024 
 • Oportunitats de fabricació. Accedir a demandes exclusives d’empreses del sector, recopilades per les Cambres a les fires internacionals a les que participem
 • Participar en el Programa Diversificat: adreçat a empreses subcontractistes que vulguin aprofundir en un procés de reflexió estratègica de diversificació sectorial cap a sectors d’alt valor afegit com: tecnologies mèdiques, smart mobility o energies renovables.
 • Assessorament sobre oportunitats de negoci i mercats internacionals.
 • Assessorament estratègic,  comercial i jurídic sobre les operacions de subcontractació

Preu  

Formar part de la Borsa de Subcontractació Internacional de la Cambra de Sabadell té un cost de 400 Euros. El servei és gratuït per a les empreses socis preferents  del Club Cambra Sabadell  - veure condicions i avantatges del Club Cambra Sabadell

Com donar-se d’alta: només cal que envieu un e-mail  a l’adreça electrònica subcontractacio@cambrasabadell.org, indicant a l’assumpte “Alta Borsa Subcontractació” i les dades bàsiques de contacte de la vostra empresa

>> Exemples d'oportunitats de fabricació captades l'any 2021 a les fires de subcontractació industrial

Per a l'empresa contractista:

 • Es fa més competitiva. 
 • Coneix exactament els costos. 
 • Ven amb menys plantilla i inversió. 
 • Incorpora als seus productes els darrers avenços tecnològics, ja que no es troba condicionada per l'amortització d'importants inversions. 

Per a l'empresa subcontractista:

 • Major utilització de les instal.lacions per treballar per a diversos clients. 
 • Menors costos de fabricació. 
 • Elevació del nivell tècnic i millora de la qualitat que li permet arribar més fàcilment als mercats estrangers. 
 • Permet preparar una estandarització d'uns components a diversos clients, amb la conseqüent reducció de costos, millora de la qualitat i terminis de lliurament ,si pot treballar contra estocs en moments de crisis. El subcontractista competitiu en costos, qualitat i servei pot suportar les crisis econòmiques més fàcilment que el propi contractista. 

Escriviu la vostra opinió

Només els usuaris registrats poden escriure opinions. Identifica't o registra't

Loading...