Servei de tramitació
Registre mercantil

Us oferim un servei complert de presentació de llibres al Registre Mercantil adaptat a la modalitat de presentació telemàtica i facilitant en tot moment un servei àgil i segur durant el procés de presentació dels vostres llibres. Fem tota la tramitació en nom de la l'empresa, estalviant-vos cap altra gestió o registre a la plataforma del Registre Mercantil.També presentem els comptes anuals que tota societat mercantil té l'obligació legal de dipositar al Registre Mercantil (balanç, compte de pèrdues i guanys, memòria i informe de gestió) en nom vostre. El termini de presentació té com a límit màxim un mes des de l'aprovació dels comptes anuals per la Junta General de socis o accionistes. Donat que moltes empreses celebren la seva Junta d'Accionistes al llarg del mes de juny, la Cambra presta el servei de presentació d'aquests documents al llarg del mes de juliol.D'altra banda, la Cambra ofereix durant tot l’any el servei de tramitació de documents al Registre Mercantil, des de presentació d’escriptures, petició d’historials o balanços d’empreses, notes informatives, etc.La Cambra, amb l'objectiu d'ajudar a l'empresa a complir les disposicions que estableix la llei, soluciona els vostres tràmits amb el Registre Mercantil de Barcelona i de tota Espanya.

Us oferim un servei complert de presentació de llibres, comptes anuals i d'altres tràmits al Registre Mercantil. Us facilitem en tot moment un servei àgil i segur. Sol·liciteu informació per conèixer els terminis i tarifes de cadascun del serveis.

El Registre Mercantil té per objecte inscriure els empresaris i els actes i contractes relatius als mateixos, determinats per llei o reglament. També la legalització dels llibres dels empresaris i el dipòsit i publicitat dels documents comptables.

El sentit de l'obligació de formular comptes anuals així com la legalització de llibres és proporcionar, tant al soci o accionista, com a tercers (com són els treballadors, els creditors i les administracions públiques), una imatge fidel del patrimoni i la situació financera d'una societat.

Presentació de llibres al Registre Mercantil

Us oferim un servei complert de presentació de llibres al Registre Mercantil adaptat a la modalitat de presentació telemàtica i facilitant en tot moment un servei àgil i segur durant el procés de presentació dels vostres llibres. Fem tota la tramitació en nom de la l'empresa, estalviant-vos cap altra gestió o registre a la plataforma del Registre Mercantil.

Presentació de Comptes Anuals al Registre Mercantil

També presentem els comptes anuals que tota societat mercantil té l'obligació legal de dipositar al Registre Mercantil (balanç, compte de pèrdues i guanys, memòria i informe de gestió) en nom vostre. El termini de presentació té com a límit màxim un mes des de l'aprovació dels comptes anuals per la Junta General de socis o accionistes. Donat que moltes empreses celebren la seva Junta d'Accionistes al llarg del mes de juny, la Cambra presta el servei de presentació d'aquests documents al llarg del mes de juliol.

D'altra banda, la Cambra ofereix durant tot l’any el servei de tramitació de documents al Registre Mercantil, des de presentació d’escriptures, petició d’historials o balanços d’empreses, notes informatives, etc.

Historials, notes i certificacions

A través de la Cambra es pot obtenir l'historial d'una empresa, el qual recull tota la informació inscrita de l'empresa i permet conèixer, entre d'altres dades, qui són o han estat els seus administradors i apoderats, domicilis, estatus social i comptes anuals presentats.

També podeu sol·licitar certificacions del Registre o notes informatives que oficialitzen algun dels aspectes dels assentaments registrals de l'empresa.

Aquesta informació us permetrà conèixer, entre altres:

  • Quins poders té la persona que signa contracte amb la vostra empresa?
  • Quins són els estatuts social d'un nou distribuïdor dels vostres productes?
  • Quins són els comptes anuals presentats pels vostres clients?

En un moment determinat, conèixer aquests i altres punts pot resultar vital per a la vostra activitat. Per això, la Cambra de Sabadell en col·laboració amb el Registre Mercantil de Barcelona i el Registre Mercantil Central, gestiona per vosaltres les sol·licituds d'informació a aquests organismes.

Presentació d'escriptures

La Cambra presenta les escriptures al Registre Mercantil per legalitzar-les.

Qualsevol empresa que desitgi externalitzar la realització d'aquests tràmits amb un cost reduït.

La Cambra rep els documents, els revisa i els presenta al Registre Mercantil a través de la plataforma de l’entitat dins dels terminis establerts i en nom de l’empresa.

Preu

Consulteu les tarifes aplicades a cada campanya (pestanya Enllaços d'interès).

Escriviu la vostra opinió

Només els usuaris registrats poden escriure opinions. Identifica't o registra't

Loading...